TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.


Geliştiren/Uyarlayan
Selvihan Eroğlu Garip


Yıl
2022


Kaynak Adı
Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği'nin geliştirilmesi


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp [ Tez no. 714626]


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Sorumlu Yazar
Selvihan Eroğlu Garip


İletişim
selvihan.e@outlook.com


Ölçülen Özellikler
evrensel tasarım ilkeleri, Öğrenme İçin Evrensel Tasarım, Öğrenmede Evrensel Tasarım, Öğretmen Yeterlikleri


Alt Boyutlar
Aktif Katılım ve Destekler, Fiziki Düzenlemeler ve Yönergeler, İçeriğin Sunumu, Motivasyon ve İfade, Teknoloji ve Materyal Kullanımı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
Ölçek 28 maddeden oluşmaktadır.
Örnek maddeler şöyledir;
*Derste her basamakta yapılması gerekenlerle ilgili kullanacağım yönergeleri önceden belirleyip ders planıma eklerim.
*Dersin başında öğrencilerime o gün işlenecek konunun günlük hayatta ne işe yaradığını açıklarım.
*Dersi farklı öğrenme seviyelerindeki öğrencilerim için farklı zorluk düzeylerinde görevleri içerecek şekilde yürütürüm.
*Derslerimde teknolojiyi (örneğin akıllı tahta, mikrofon, bilgisayar) etkin kullanırım.
*Derslerimde birden fazla duyuya hitap eden (görsel/işitsel/dokunsal) materyaller kullanırım.
*Öğrenmede sınıf arkadaşlarına kıyasla daha yoğun güdülenmeye ihtiyaç duyan öğrencilerime ek ödüller veririm.


Ölçek Türü
Kendini değerlendirme


Kimlere Uygulanabilir
21-59 Yaşları Arasındaki Öğretmenler, 24-60 Yaş Aralığındaki Özel ve Devlet İlkokullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenleri, 27-54 Yaş Arası Öğretmenler, 3-17 yaş çocukların öğretmenleri, 3-6 yaş arası çocukların öğretmenleri, 4. ve 5. Sınıf Öğretmenleri, 4.Sınıf Seviyesini Okutma Tecrübesine Sahip Sınıf Öğretmenleri, 48-72 aylık çocukların öğretmenlerine, 5-13 Yaş Çocukların Öğretmenleri, 5-14 yaş Çocukların Öğretmenleri, 5. Sınıf Öğretmenleri, 6- 13 Yaş Çocukların Öğretmenleri, 8-15 yaş çocukların Öğretmenleri, A-12 öğretmenleri, Anaokulu Öğretmenleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri, Devlet Okulu Öğretmenleri, Din Kültürü ve Ahlak Biilgisi Öğretmenleri


Derecelendirme
7’li Likert


Ölçek Puanlaması
Ölçekten alınabilecek puan 28 ile 196 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
Likert tipi ölçekten alınan puanlar SPSS paket programı ile değerlendirilebilir.


Geçerlik
ÖET-ÖY’nin psikometrik özellikleri incelenmiştir. Yapı geçerliği ve ayırt edici geçerlik çalışmaları yapılmıştır.
Ayırt edici geçerlik bulguları ölçeğin alt ve üst %27’lik puan dilimlerini anlamlı düzeyde ayırt ettiği yönündedir.
Ayırt edici geçerlik için uygulanan alt ve üst %27’lik puan dilimlerinin ilişkisiz örneklemlerde t-testi karşılaştırması sonuçları, iki grubun puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğunu göstermiştir.


Güvenirlik
Tüm ölçek için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı (Alpha katsayısı) 0,925’tir.
Ölçeğin alt boyutları için de ayrı ayrı hesaplanan Alpha katsayısı incelendiğinde “aktif katılım ve destekler” için 0,873; “içeriğin sunumu” için 0,866; “motivasyon ve ifade” için 0,817; “fiziki düzenlemeler ve yönergeler” için 0,804; “teknoloji ve materyal kullanımı” için ise 0,760 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda ölçeğin tüm ve alt boyutlarda yüksek güvenirlik sergilediği tespit edilmiştir. Faktör yük değerlerine bakıldığında ise, bu değerlerin 0.452 ile 0.860 arasında değiştiği görülmekte, bu da maddelerin ilgili faktörü açıklamada yeterli olduklarına dair etkili bir kanıt olarak karşımıza çıkmaktadır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi