TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 385 Yabancı Dil Eğitimi

150 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

6.Sınıf İngilizce Kelime Başarı Testi

Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin ingilizce dersinde kullandıkları kelime öğrenme stratejileri (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

7.Sınıf İngilizce Kelime Başarı Testi

Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin ingilizce dersinde kullandıkları kelime öğrenme stratejileri (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Almancaya Yönelik Tutum Ölçeği

Koydemir, F. (1994). Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerinin kendi anabilim dallarına ve Almancaya yönelik tutumları konusunda karşılaştırmalı bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Almanca Öğrenme Özerkliğine Hazır Olma Ölçeği

Sarı, Y. E. (2021). Almanca öğretmen adaylarının Almanca öğrenme özerkliğine hazır olma durumlarının tespitine yönelik ölçek geliştirme çalışması . Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik , 9 (1) , 145-166 .  https://doi.org/10.37583/diyalog.958481

Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Çam, S., Serindağ, E. ve İşigüzel, B. (2010). Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 302- 312.

Arapça Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Özcan, Y. ve Yapıcı, A.(2016). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Arapça dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Örneği). Çukurova üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(2), 113-142.

Arapça Konuşma Becerisi Özyeterlik Algısı Ölçeği

Yeşilyurt, A. (2017). Arapça Konuşma Becerisi Özyeterlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 12(6), 881-902.

Arapça Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (AÖYMÖ)

Düzgün, G., & Kırkıç, K. A. (2023). Arapça öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği (AÖYMÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 19(2), 370-387. https://doi.org/10.17244/eku.1289743  

Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği

Adıgüzel, O. C. ve Özüdoğru, F. (2014). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 124-136.

Beyin Uyumlu Öğrenme Ölçeği

Tarhan, B. (2009). Yabancı dil olarak İngilizce öğreticilerinin beyin uyumlu öğrenme ilkeleri hakkındaki bilgilerinin ve tutumlarının ölçülmesi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Anketi

Erdem, C., Saykılı, A., & Koçyiğit, M. (2018). The adaptation study of the Questionnaires of the Attitude Towards Call (A-Call), the Attitude Towards Cal (A-Cal), the Attitude Towards Foreign Language Learning (A-Fll) to Turkish language. Turkish Online Journal of Distance Education, 19, 1302-6488. doi: 10.17718/tojde.382659

Bilgisayar Destekli İngilizce Yazma Becerisine Yönelik Gözlem Ölçeği

Eney, M. M. (1994). Attitudes of students toward computer (CALL) and writing with a word processor (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Boş Zaman Etkinlikleri Anketi

Gül, V. (2008). Boş zaman etkinliklerinin okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumlar üzerindeki etkililiği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Etkinlikleri Ölçeği

Şad, S.N. (2011). İİlköğretim birinci kademe ingilizce öğretim programının çocuklara yabancı il öğretiminin duyuşsal hedeflerini gerçekleştirme düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, EPÖ Bilim Dalı, Malatya.

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Şad, S. N. (2011). İlköğretim birinci kademe İngilizce öğretim programının çocuklara yabancı dil öğretiminin duyuşsal hedeflerini gerçekleştirme düzeyi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Şad, S.N. (2011). İlköğretim Birinci Kademe İngilizce Öğretim Programının Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedeflerini Gerçekleştirme Düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, EPÖ Bilim Dalı, Malatya. Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal of Academic Research in Education, 1(1), 1-15. DOI: 10.17985/ijare.15364 (Tezden üretilen makale)

Çocuklarda Yabancı Dil Kaygı Ölçeği

Aydın, S. , Harputlu, L. , Uştuk, Ö. , Güzel, S. & Çelik, Ş. S. (2017).Çocuklarda yabancı dil kaygı ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik  . Journal of Language and Linguistic Studies , 13 (2) , 43-52,

Ders Çalışma Becerileri Testi

Karabınar, S. (2000). Yabancı dil öğrenme sürecinde benlik kavramı, ders çalışma becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler üzerine üniversite düzeyinde bir çalışma. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Developing Attitude Scale and Determining Its Psychometric Qualities in Learning Grammar

Pehlivan, A., Aydın, S., İ.,  Uyumaz, G. (2018). Developing Attitude Scale and determining its psychometric qualities in learning grammar. Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM), 8 (9), 264-278. Doi: 10.26655/mjltm.2018.9.1

Dil Başarısı Nedensel Yükleme Ölçeği

Çağatay, S. (2018). Başarı yüklemesi eğitiminin dil öğrenenlerin yükleme algıları, gelecek benlikleri ve motive çaba ve davranışları üzerine etkisi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dil Bilgisi Tutumu Ölçeği (Grammar Attitude Scale)

Karasakaloglu, N. (2018). Grammar attitude scale: A study of validity and reliability. International Journal of Progressive Education, 14(5), 14-21.

Dil Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Gülsoy, D. (2011). İngilizce okutmanlarının ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerinin kullanımına ve öğretimine ilişkin görüşleri (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dil Öğrenmede Çok Kurlu Sistemin Etkililiğine Yönelik Tutum

Demir, K. F. (2000). Yabancı dil sınıflarında uygulanan çok kurlu sistemin etkinliğine yönelik bir inceleme (Gaziantep Üniversitesi hazırlık okulunda yürütülen bir çalışma) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Dil Öğretim Yöntemleri Ölçeği

Okmen, B., & Kilic, A. (2016). The Language Teaching Methods Scale: Reliability and validity studies. European Journal of Educational Research, 5(3), 137-148.

Dil Öğretme Öz Yeterlik Ölçeği

Deregözü, A. & Gündoğar, F. (2020). Dil öğretme öz yeterlik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması . Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik , 8 (2) , 431-447 . https://doi.org/10.37583/diyalog.845602

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi