TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 385 Yabancı Dil Eğitimi

118 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

6.Sınıf İngilizce Kelime Başarı Testi

Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin ingilizce dersinde kullandıkları kelime öğrenme stratejileri (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

7.Sınıf İngilizce Kelime Başarı Testi

Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin ingilizce dersinde kullandıkları kelime öğrenme stratejileri (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Almancaya Yönelik Tutum Ölçeği

Koydemir, F. (1994). Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerinin kendi anabilim dallarına ve Almancaya yönelik tutumları konusunda karşılaştırmalı bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Çam, S., Serindağ, E. ve İşigüzel, B. (2010). Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 302- 312.

Arapça Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Özcan, Y. ve Yapıcı, A.(2016). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Arapça dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Örneği). Çukurova üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(2), 113-142.

Arapça Konuşma Becerisi Özyeterlik Algısı Ölçeği

Yeşilyurt, A. (2017). Arapça Konuşma Becerisi Özyeterlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 12(6), 881-902.

Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği

Adıgüzel, O. C. ve Özüdoğru, F. (2014). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 124-136.

Beyin Uyumlu Öğrenme Ölçeği

Tarhan, B. (2009). Yabancı dil olarak İngilizce öğreticilerinin beyin uyumlu öğrenme ilkeleri hakkındaki bilgilerinin ve tutumlarının ölçülmesi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenmeye Yönelik Tutum Anketi

Erdem, C., Saykılı, A., & Koçyiğit, M. (2018). The adaptation study of the Questionnaires of the Attitude Towards Call (A-Call), the Attitude Towards Cal (A-Cal), the Attitude Towards Foreign Language Learning (A-Fll) to Turkish language. Turkish Online Journal of Distance Education, 19, 1302-6488. doi: 10.17718/tojde.382659

Bilgisayar Destekli İngilizce Yazma Becerisine Yönelik Gözlem Ölçeği

Eney, M. M. (1994). Attitudes of students toward computer (CALL) and writing with a word processor (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Boş Zaman Etkinlikleri Anketi

Gül, V. (2008). Boş zaman etkinliklerinin okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumlar üzerindeki etkililiği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Etkinlikleri Ölçeği

Şad, S.N. (2011). İİlköğretim birinci kademe ingilizce öğretim programının çocuklara yabancı il öğretiminin duyuşsal hedeflerini gerçekleştirme düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, EPÖ Bilim Dalı, Malatya.

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Şad, S. N. (2011). İlköğretim birinci kademe İngilizce öğretim programının çocuklara yabancı dil öğretiminin duyuşsal hedeflerini gerçekleştirme düzeyi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Şad, S.N. (2011). İlköğretim Birinci Kademe İngilizce Öğretim Programının Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedeflerini Gerçekleştirme Düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, EPÖ Bilim Dalı, Malatya. Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal of Academic Research in Education, 1(1), 1-15. DOI: 10.17985/ijare.15364 (Tezden üretilen makale)

Ders Çalışma Becerileri Testi

Karabınar, S. (2000). Yabancı dil öğrenme sürecinde benlik kavramı, ders çalışma becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler üzerine üniversite düzeyinde bir çalışma. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dil Başarısı Nedensel Yükleme Ölçeği

Çağatay, S. (2018). Başarı yüklemesi eğitiminin dil öğrenenlerin yükleme algıları, gelecek benlikleri ve motive çaba ve davranışları üzerine etkisi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dil Bilgisi Tutumu Ölçeği (Grammar Attitude Scale)

Karasakaloglu, N. (2018). Grammar attitude scale: A study of validity and reliability. International Journal of Progressive Education, 14(5), 14-21.

Dil Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Gülsoy, D. (2011). İngilizce okutmanlarının ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerinin kullanımına ve öğretimine ilişkin görüşleri (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dil Öğrenmede Çok Kurlu Sistemin Etkililiğine Yönelik Tutum

Demir, K. F. (2000). Yabancı dil sınıflarında uygulanan çok kurlu sistemin etkinliğine yönelik bir inceleme (Gaziantep Üniversitesi hazırlık okulunda yürütülen bir çalışma) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Dilbilgisi Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Uyar-Uslan, E. (2006). Öğrenme stratejileri kullanımının İngilizce dilbilgisi başarısı üzerindeki etkililiği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Dinleme Stratejileri Envanteri

İrgin, P. (2011). Listening strategies used by Turkish students learning English as a foreign language: The development of "Listening Strategy Inventory" (Master's thesis). Mersin University Department of English Language Teaching, Mersin.

Dönem İçİ Sürpriz Sınavlara Yönelik Tutum Ölçeği

Demirtaş, B. (2006). Sık sık uygulanan sürpriz sınavların öğrenci başarısına etkileri(Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dört Temel Dil Becerisi Destekli Deneyimlerle Fransızca Eğitim Ölçeği

Şahenk-Erkan, S. S. (2018). Dört Temel Dil Becerisi Destekli Deyimlerle Fransızca Eğitim Ölçeğinin geliştirilmesi. Kesit Akademi Dergisi, 4(16) 263-279.

Hazırlık Sınıfında Okuyan Türk Öğrencilerin İngilizce Öğrenme Motivasyonlarını Azaltan Unsurlar Ölçeği

Aygün,Ö. (2017). Hazırlık Sınıfında Okuyan Türk Öğrencilerin İngilizce Öğrenme Motivasyonlarını Azaltan Unsurlar Ölçeği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Hedef Dil Olarak Türkçeye Yönelik Tutum Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi