TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 338 Yüksek Öğretim

97 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği

Yılmaz, E. ve Alkış, M. (2019). 21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(1), 125-154.

Açık ve Uzaktan Öğrenme Ölçeği

Karaca, E., ve Boz-Yüksekdağ, B. (2017). Açık ve uzaktan öğrenmede bir ölçek geliştirme çalışması: Uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin algı çalışması örneği. AUAd, 3(2), 177-197.

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek

Aksu, H.H.,ve Durmuş, T.(2017). Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek geliştirme çalışması.Uluslar arası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 616-631. DOI: 10.26466/opus.361334

Akademik Etik Değerler Ölçeği

Sevim, O. (2014). Akademik Etik Değerler Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(6), 943-957.

Akademik İtibar Ölçeği

Apaydın, Ç., & Kapucu, M. S. (2017). Üniversiteyi Tercih Etme, Akademik İtibar ve Sosyal Etkinlik Arasındaki İlişki: Akdeniz ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 23(2), 199-222.

Akademik Kıskançlık Ölçeği

Koçak, D. (2019). Academic Jealousy Scale: Validity and reliability study. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 10(4), 467-479. http://dx.doi.org/10.21031/epod.566752

Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği

Koçyiğit, M., ve Tekel, E. (2021). Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 547-568. https://doi.org/10.33711/yyuefd.919429

Akademik Ortam Doyum Ölçeği

Buluş, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarında akademik ortam doyum düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 1-13.

Akademik Tükenmişlik Ölçeği

Tümkaya, S. (2000). Akademik Tükenmişlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 128-133.

Akademisyen Dijitalleşme Ölçeği

Koç, P. (2018). Akademisyen dijitalleşme ölçeği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Akademisyenlere Yönelik Mobbing Ölçeği

Çögenli, M. Z., ve Asunakutlu, T. (2014). Akademisyenlere Yönelik Mobbing Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 92-105.

Akademisyenlerin İdari Görevlerine Dair Cam Tavan Algısı Ölçeği

Tahtalıoğlu, H. ve Özgür, H. (2020). Türkiye’de Akademisyenlerin İdari Görevlerine Dair Cam Tavan Algısı Ölçeği geliştirme. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(4), 809-823. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.735898

Algılanan Öğretim Elemanı Davranışları Ölçeği

Kara, A., İzci, E., Köksalan, B. ve Zelyurt, H. (2015). Algılanan Öğretim Elemanı Davranışları Ölçeği'nin geliştirilmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 1(1), 21-32.

Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi

Uysal, N (2017). Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 24 – 27.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Yaşar, M. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 109-129.

Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Korkmaz, Ö., Şahin, A . ve Yeşil, R. (2011). Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 961-973.

Çevresel Tutum Ölçeği

Yurt, Ö., Cevher-Kalburan, N., & Kandır, A. (2010). WCES-2010 Investigation of the environmental attitudes of the early childhood teacher candidates. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4977-4984.

Ders Değerlendirme Ölçeği (DDÖ)

Koç, A. ve Bulut, İ. (2022). Ders Değerlendirme Ölçeği (DDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dini Araştırmalar, 25(63), 501-528 . https://doi.org/10.15745/da.1159706

Eğitim Becerileri Ölçeği

Cayır, A. & Ulupınar, S. (2021). A Scale Development Study: Validity and Reliability of the Educational Skills Scale. Research on Education and Psychology, 5(1), 1-13. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/rep/issue/63330/827844

Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği (EF-ÖMÖ)

Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (ef-ömö) ile değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 106-122.

Fakülte-İşletme İşbirliği Ölçeği

Semerci, Ç. (1998). Mesleki ve teknik eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi (program değerlendirme modeli ve ölçme araçlarının geliştirilmesi) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Genel Olarak Derslere Katılım Ölçeği

Eryılmaz, A. (2014). Üniversite öğrencileri için derse katılım ölçeklerinin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 203-214.

İç Kontrol Odaklı Girişimcilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çetin, M. ve Şallı, D. (2021). İç Kontrol Odaklı Girişimcilik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 325-340. Doi: 10.18506/anemon.819219

IFMSA Sosyal Hesap Verilebilirlik Değerlendirme Formu

Coşkun, Ö., Timurçin, U., Kıyak, Y. S., Budakoğlu, I. İ. (2023). Validation of IFMSA Social Accountability Assessment Tool: Exploratory and confirmatory factor analysis. BMC Medical Education, 23(138). https://doi.org/10.1186/s12909-023-04121-7

İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Ölçeği

Dal, S., & Aktay, S. (2015). İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Academic Studies, 17(67), 185-199.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi