TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 338 Yüksek Öğretim

88 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği

Yılmaz, E. ve Alkış, M. (2019). 21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(1), 125-154.

Açık ve Uzaktan Öğrenme Ölçeği

Karaca, E., ve Boz-Yüksekdağ, B. (2017). Açık ve uzaktan öğrenmede bir ölçek geliştirme çalışması: Uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin algı çalışması örneği. AUAd, 3(2), 177-197.

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek

Aksu, H.H.,ve Durmuş, T.(2017). Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek geliştirme çalışması.Uluslar arası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 616-631. DOI: 10.26466/opus.361334

Akademik Etik Değerler Ölçeği

Sevim, O. (2014). Akademik Etik Değerler Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(6), 943-957.

Akademik İtibar Ölçeği

Apaydın, Ç., & Kapucu, M. S. (2017). Üniversiteyi Tercih Etme, Akademik İtibar ve Sosyal Etkinlik Arasındaki İlişki: Akdeniz ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 23(2), 199-222.

Akademik Kıskançlık Ölçeği

Koçak, D. (2019). Academic Jealousy Scale: Validity and reliability study. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 10(4), 467-479. http://dx.doi.org/10.21031/epod.566752

Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği

Koçyiğit, M., ve Tekel, E. (2021). Akademik Örgütlerde Kindarlık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 547-568. https://doi.org/10.33711/yyuefd.919429

Akademik Ortam Doyum Ölçeği

Buluş, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarında akademik ortam doyum düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 1-13.

Akademik Tükenmişlik Ölçeği

Tümkaya, S. (2000). Akademik Tükenmişlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 128-133.

Akademisyen Dijitalleşme Ölçeği

Koç, P. (2018). Akademisyen dijitalleşme ölçeği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Akademisyenlere Yönelik Mobbing Ölçeği

Çögenli, M. Z., ve Asunakutlu, T. (2014). Akademisyenlere Yönelik Mobbing Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 92-105.

Akademisyenlerin İdari Görevlerine Dair Cam Tavan Algısı Ölçeği

Tahtalıoğlu, H. ve Özgür, H. (2020). Türkiye’de Akademisyenlerin İdari Görevlerine Dair Cam Tavan Algısı Ölçeği geliştirme. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(4), 809-823. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.735898

Algılanan Öğretim Elemanı Davranışları Ölçeği

Kara, A., İzci, E., Köksalan, B. ve Zelyurt, H. (2015). Algılanan Öğretim Elemanı Davranışları Ölçeği'nin geliştirilmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 1(1), 21-32.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Yaşar, M. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 109-129.

Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Korkmaz, Ö., Şahin, A . ve Yeşil, R. (2011). Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 961-973.

Çevresel Tutum Ölçeği

Yurt, Ö., Cevher-Kalburan, N., & Kandır, A. (2010). WCES-2010 Investigation of the environmental attitudes of the early childhood teacher candidates. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4977-4984.

Eğitim Becerileri Ölçeği

Cayır, A. & Ulupınar, S. (2021). A Scale Development Study: Validity and Reliability of the Educational Skills Scale. Research on Education and Psychology, 5(1), 1-13. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/rep/issue/63330/827844

Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği (EF-ÖMÖ)

Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (ef-ömö) ile değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 106-122.

Fakülte-İşletme İşbirliği Ölçeği

Semerci, Ç. (1998). Mesleki ve teknik eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi (program değerlendirme modeli ve ölçme araçlarının geliştirilmesi) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Genel Olarak Derslere Katılım Ölçeği

Eryılmaz, A. (2014). Üniversite öğrencileri için derse katılım ölçeklerinin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 203-214.

İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Ölçeği

Dal, S., & Aktay, S. (2015). İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Academic Studies, 17(67), 185-199.

Kadın Öğretmenlerin Yöneticilikle İlgili Karşılaştıkları Cam Tavan Engelleri Ölçeği

Güney, B. H. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile kadın öğretmenlerin karşılaştıkları cam tavan engelleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Lisansüstü Eğitimde Örgüt İklimi Ölçeği

Ertem, H. Y., ve Gökalp, G. (2019). Lisansüstü Eğitimde Örgüt İklimi Ölçeğinin geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 784-797. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.480361

Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

İlter, İ. (2019). Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 18(1), 263-284. doi: 10.17051/ilkonline.2019.527218

Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Bezen,S., Aykutlu, I., Seçnek, N., ve Bayrak, C. (2016).Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 17-29.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi