TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 376 Okuma Yazma Eğitimi

49 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testi

Ülper, H. ve Yağmur, K. (2016). Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testi'nin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 15(2), 581-593.

Anne Okuryazarlık İlgisi Anketi

Nergis, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ön okuryazarlık davranışları ile annelerinin okuryazarlığa olan ilgisi arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bitişik eğik yazı ölçeği

Demir, S., & Deniz, H. (2018). The relation between students' use of cursive and writing disposition. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1),228-243.

Bitişik Eğik Yazı Tutum Ölçeği

Sıcak, A., Arslan, A. ve Ayan, C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 2009-2024.

Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği (Sınıf Öğretmenleri İçin)

Arslan, A. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 11 (3), 2009-2024.

Dil Doğruluğu Holistik Ölçeği

Atasoy, A. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Hatay.

Ebeveyn Çocuk Okuma Tutum Ölçeği

Yurtbakan, E. (2022). Öğretmen ve ebeveyn rehberliğinde yapılan etkileşimli okuma uygulamalarının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.

Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeği

Erol, T., & Kaya, M. (2022). Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 348-364. Doi: 10.29000/rumelide.1221583.

Eğitim Katılım Ölçeği

Güngör, R. (2006). Adaptation of the education participation scale (EPS) for participants in level II literacy courses. (Master thesis). Boğaziçi Üniversity Institute of Social Sciences, İstanbul.

Eleştirel Görsel Okuma Ölçeği

Söylemez, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik Eleştirel Temel Dil Becerileri Ölçeklerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği

Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2013). Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Electronic Turkish Studies, 8(4), 295-311.

Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş. ve Güldenoğlu, B. (2015). Anasınıfı çocuklarına yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 237-268.

Genel Yetenek Testi

Toker, T. (2006). İlkokuma yazma yöntemleri ve okuduğunu anlamaya etkisi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Görsel Okuma Stratejileri Ölçeği

Epçaçan, C., Epçaçan, C., & Ulaş, A. H. (2010). The study of visual reading strategies scale of validity and reliability in comprehension teaching. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1666–1673

Hipermetinsel Kaybolma Ölçeği

Çakmak, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin hipermetinsel okuma süreçlerinin incelenmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Delican, B. (2016). İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 11(3), 861-878.

İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği

Arslan, A. (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Yazıya Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi.Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (2), 1-16.

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği

Katrancı, M., ve Temel, S. (2018). İlkokul öğrencilerine yönelik yazma kaygısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(24), 1544-1555.

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğİ

Çeliktürk, Z., ve Yamaç, A.(2015). İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.İlköğretim Online,14(1), 97‐107. DOI: 10.17051/io.2015.03320

Iowa Sessiz Okuma Testi Düzey 1 Formu

Avcıoğlu, H. (1994). Iowa Sessiz Okuma Testi Düzey 1 Formu`nun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kelime Tanıma Envanteri

Avşar Tuncay, A., ve Dedeoğlu, H. (2020). Kelime Tanıma Envanteri tasarımı ve geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 198-218. https://doi.org/10.17860/mersinefd.570625

Mountain Shadows Fonolojik Farkındalık Ölçeği

Büyüktaşkapu, S. (2012). Mountain Shadows Fonolojik Farkındalık Ölçeğinin (MS-PAS) Türkçe’ye uyarlanması geçerlik güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 4, 509-518.

Öğrenci Akıcı Okuma Ölçeği (Öğretmen Formu)

Yurtbakan, E. (2022). Öğretmen ve ebeveyn rehberliğinde yapılan etkileşimli okuma uygulamalarının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon

Öğrenci Önokuryazarlık Davranışları Anketi

Nergis, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ön okuryazarlık davranışları ile annelerinin okuryazarlığa olan ilgisi arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Öğretmenler İçin Dik Temel Yazıya Dönük Tutum Ölçeği

Türk, S., Cüce, M. ve Arslan, A.(April 2018).Öğretmenlerin Dik Temel Yazıya Dönük Tutum Ölçeği. Paper presented at the 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi