TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 376 Okuma Yazma Eğitimi

72 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testi

Ülper, H. ve Yağmur, K. (2016). Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testi'nin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 15(2), 581-593.

Anne Okuryazarlık İlgisi Anketi

Nergis, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ön okuryazarlık davranışları ile annelerinin okuryazarlığa olan ilgisi arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bağlamsallaştırılmış Okuma Stratejileri Ölçeği

Urfalı Dadandı, P. (2023). Adapting the Contextualized Reading Strategies Scale into Turkish Culture and Identifying its Psychometric Features. Research on Education and Psychology, 7(2), 252-275. https://doi.org/10.54535/rep.1338918

Bitişik eğik yazı ölçeği

Demir, S., & Deniz, H. (2018). The relation between students' use of cursive and writing disposition. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1),228-243.

Bitişik Eğik Yazı Tutum Ölçeği

Sıcak, A., Arslan, A. ve Ayan, C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 2009-2024.

Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği (Sınıf Öğretmenleri İçin)

Arslan, A. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 11 (3), 2009-2024.

Çıkarım Becerilerini Değerlendirme Aracı

Çetinkaya, G., Yalınkılıç, K., Karakoç Yurtseven, T. ve Aydın, M. (2023). Çıkarım Becerilerini Değerlendirme Aracının geliştirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11 (3), 473-490. https://doi.org/10.16916/aded.1286233

Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık Ölçeği

Yılmaz, E., Aladağ, S. ve Kaya, G.(2022). Çocuklar için finansal okuryazarlık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları . Eğitimde Multidisipliner Çalışmalar Dergisi , 6(3), 100-111 . https://dergipark.org

Digital Writing Scale for Preservice Teachers(Öğretmen Adayları İçin Dijital Yazma Ölçeği)

Atabek, O. (2020). Development and Validation of Digital Writing Scale for Preservice Teachers. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 14(2), 119-139.

Dil Doğruluğu Holistik Ölçeği

Atasoy, A. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Hatay.

Ebeveyn Çocuk Okuma Tutum Ölçeği

Yurtbakan, E. (2022). Öğretmen ve ebeveyn rehberliğinde yapılan etkileşimli okuma uygulamalarının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.

Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeği

Erol, T., & Kaya, M. (2022). Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 348-364. Doi: 10.29000/rumelide.1221583.

Eğitim Katılım Ölçeği

Güngör, R. (2006). Adaptation of the education participation scale (EPS) for participants in level II literacy courses. (Master thesis). Boğaziçi Üniversity Institute of Social Sciences, İstanbul.

Eleştirel Görsel Okuma Ölçeği

Söylemez, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik Eleştirel Temel Dil Becerileri Ölçeklerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği

Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2013). Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Electronic Turkish Studies, 8(4), 295-311.

Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş. ve Güldenoğlu, B. (2015). Anasınıfı çocuklarına yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 237-268.

Genel Yetenek Testi

Toker, T. (2006). İlkokuma yazma yöntemleri ve okuduğunu anlamaya etkisi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Görsel Okuma Stratejileri Ölçeği

Epçaçan, C., Epçaçan, C., & Ulaş, A. H. (2010). The study of visual reading strategies scale of validity and reliability in comprehension teaching. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1666–1673

Hikaye – Öykü Tutum Ölçeği

Kaya, A.İ. ve Bindak, R. (2020). Ortaokul öğrencilerinin öyküye yönelik tutumları. ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 268-287.

Hipermetinsel Kaybolma Ölçeği

Çakmak, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin hipermetinsel okuma süreçlerinin incelenmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Delican, B. (2016). İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 11(3), 861-878.

İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği

Arslan, A. (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Yazıya Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi.Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (2), 1-16.

İlkokul Çocukları İçin Okul Mutluluğu Ölçeği

Özdemir, Y., Yılmaz Hiğde, A. & Sağkal, A. S. (2021). İlkokul Çocukları İçin Okul Mutluluğu Ölçeği’nin (İçiomö) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 50 (231) , 111-127. https://doi.org/10.37669/milliegitim.745320

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği

Katrancı, M., ve Temel, S. (2018). İlkokul öğrencilerine yönelik yazma kaygısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(24), 1544-1555.

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğİ

Çeliktürk, Z., ve Yamaç, A.(2015). İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.İlköğretim Online,14(1), 97‐107. DOI: 10.17051/io.2015.03320

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi