TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 395 Sağlık Eğitimi

51 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adolesanların Beslenme Bilgilerini Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Adolesanların Yeme Davranışlarını Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış dktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akılcı İlaç Kullanımı İçin Ebeveyn Tutum Ölçeği

SARIALİOĞLU, A., & ÇELEBİOĞLU, A. (2022). Development of a Parental Attitude Scale for Rational Drug Use. Clinical and Experimental Health Sciences, 12(2), 352-359. DOI: 10.33808/clinexphealthsci.862272

Antibiyotik Kullanım Ölçeği

Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 1248-1276. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.160

Astım Kontrol Algısı Ölçeği

Koçak, Z., & Gönderen-Çakmak, H. S. (2023). Turkish validity and reliability study for the Perceived Control of Asthma Questionnaire. Journal of Asthma, 60(4), 835-842. https://doi.org/10.1080/02770903.2023.2185156

Ciddi Boş Zaman Aktivite Tatmini Ölçeği

Ayna, Ç., Gümüş, H., & Uzun, N. B. (2022). Ciddi Boş Zaman Aktivite Tatmini Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 57-70.

Cinsel Sağlık Bilgi Testi

Evcili, F., & Gölbaşı, Z. (2017). Cinsel Sağlık Bilgi Testi: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ACU Sağlık Bil Derg, 1: 29-33.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunmaya Yönelik Davranışlar Ölçeği

Kılavuz, M. & Yiğit F. (2023). What do I do to avoid sexually transmitted diseases? A scale development study: behavioral scale for protection from sexually transmitted diseases. BMC Women’s Health, 23. https://doi.org/10.1186/s12905-023-02658-9

COVID-19 Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeği

Deveci, S., Cevik, C., Baydur, H., Onsuz, F., Tosun, S., Ergor, A. (2023). Validity and reliability of the COVID-19 Knowledge, Attitude and Behavior Scale. Vaccines, 11(2), 1-21. https://doi.org/10.3390/ vaccines11020317

Demans Riskini Azaltmak İçin Davranış Değiştirme Motivasyonu Ölçeği

Akyol, M. A., Küçükgüçlü, Ö., Akpınar-Söylemez, B., Özkaya-Sağlam, B., & Oliveira, D. (2022). Translation and psychometric evaluation of the Turkish version of the Motivation to Change Lifestyle for Dementia Risk Reduction Scale (T-MOCHAD-10). The European Journal of Psychiatry, 36(4), 252-259.    

E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Uskun, E., Doğan, E., Önal, Ö., Kişioğlu, A.N. (2022). E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği: 45 yaş üstü yetişkinlerde Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 79(4), 674 – 689. Doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.75608  

Emzirmeye Hazırlıkta Doğum Öncesi Etkinlik Derecelendirme Ölçeği

Evcili, F., & DEMİREL, G. (2020). The Prenatal Rating of Efficacy in Preparation to Breastfeed Scale (PREP to BF): A Turkish validity and reliability study. Clinical and Experimental Health Sciences, 10(3), 196-202.

Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği

Demir, G., Özer, A. (2022). Development and validation of Food and Nutrition Literacy Instrument in young people, Turkey. Progress in Nutrition, 24(4), e2022133. DOI: 10.23751/pn.v24i4.13051

Gövde Bozukluğu Ölçeği

PARLAK DEMİR Y, AKSU YILDIRIM S (2018). Assessment of Trunk Control in Patients with Neuromuscular Diseases: Validity and Reliability of the Trunk Impairment Scale. Türk Nöroloji Dergisi, 24(2), 130 – 119. 10.4274/tnd.36024

Grasha Öğretim Stili Ölçeği

Kulaç E. , Gürpınar E. (2013). Tıp Eğitiminde Öğretim Stilleri ve Grasha Öğretim Stili Ölçeği. Tıp Eğitimi Dünyası. 37(37), 22-32.

Hasta Katılım Ölçeği

Kavuran, E., Türkoğlu N., Özalp C. (2023, 28-30 Haziran). Hasta Katılım Ölçeği: Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması [Bildiri sunumu]. Aıcnhs 2nd International Conference on New Horizons ın Scıence, Caıro, EGYPT.

Hastanelerde Çalışan Güvenlik Görevlileri İçin Otizm Farkındalık Ölçeği

KARAVUŞ, M., HIDIROĞLU, S., Sarisaltik, A., Ilgin, C., YÜKSEL, G. H., ŞEKER, A., … & LÜLECİ, N. E. (2021). Autism Awareness Scale for Security Officers Working in Hospitals: A Study of Validity and Reliability. Clinical and Experimental Health Sciences, 11(1), 14-19. DOI: 10.33808/clinexphealthsci.777110

Hemşirelik Eğitiminde Kavram Haritalarının Etkililiği Ölçeği

Tarım, S. L., Boy, Y., & Şanlıtürk, D. (2022). Effectiveness of the Concept Map in Nursing Education; Developing a Tool for Student Opinions. Hospital Practices and Research, 7(2), 69-76.

Hemşirelik Öğrencileri İçin Tıbbi Hata Ölçeği

Kahriman, I., & Ozturk, H. (2019). Developmant of A Medical Error Scale for Nursing Students: A Methodological Study. Clinical and Experimental Health Sciences, 9(3), 210-219. DOI: 10.33808/clinexphealthsci.599907

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stresör Algıları Ölçeği

Aydın, M., Erdöl, H., Görgöz, M., Aksu, E.F. (2021). Turkish validity and reliability study of “Nursing Students’ Perceptions of Clinical Stressors Scale”. Nurse Education in Practice, 64 (2). Doi: 10.1016/j.nepr.2022.103440

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Toplumsal Cinsiyet Tutumları Ölçeği

Basaran, F., & Kosgeroglu, N. (2023). Development and psychometric evaluation of the Gender Attitudes of Nursing Students Towards The Nursing Profession Scale. Nursing Practice Today, 10 (1), 71-80. https://doi.org/10.18502/npt.v10i1.12259

Hemşirelik öğrencilerinin sosyal el yıkamaya yönelik tutumları

KALKAN N, KARADAĞ M (2021). Hemşirelik öğrencilerinin sosyal el yıkamaya yönelik tutumları ölçeği geliştirme çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3), 258 – 268. 10.30569/adiyamansaglik.926156

IFMSA Sosyal Hesap Verilebilirlik Değerlendirme Formu

Coşkun, Ö., Timurçin, U., Kıyak, Y. S., Budakoğlu, I. İ. (2023). Validation of IFMSA Social Accountability Assessment Tool: Exploratory and confirmatory factor analysis. BMC Medical Education, 23(138). https://doi.org/10.1186/s12909-023-04121-7

Klasik Masaja Yönelik Tutum Ölçeği

Caz, Ç. (2023). Klasik Masaja Yönelik Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 10(1), 85-100. https://doi: 10.21020/husbfd.1076305

Meme Kanseri Farkındalık Ölçeği

Altuntuğ, K., Koçak, V., Ege, E. (2021). The Evaluation of the Validity and Reliability of the Breast Cancer Awareness Scale (for Turkish Women). Türk Onkoloji Dergisi, 36(2), 154 – 164. 10.5505/tjo.2021.2708

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi