TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 395 Sağlık Eğitimi

16 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adolesanların Beslenme Bilgilerini Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Adolesanların Yeme Davranışlarını Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış dktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cinsel Sağlık Bilgi Testi

Evcili, F., & Gölbaşı, Z. (2017). Cinsel Sağlık Bilgi Testi: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ACU Sağlık Bil Derg, 1: 29-33.

COVID-19 Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeği

Deveci, S., Cevik, C., Baydur, H., Onsuz, F., Tosun, S., Ergor, A. (2023). Validity and reliability of the COVID-19 Knowledge, Attitude and Behavior Scale. Vaccines, 11(2), 1-21. https://doi.org/10.3390/ vaccines11020317

Demans Riskini Azaltmak İçin Davranış Değiştirme Motivasyonu Ölçeği

Akyol, M. A., Küçükgüçlü, Ö., Akpınar-Söylemez, B., Özkaya-Sağlam, B., & Oliveira, D. (2022). Translation and psychometric evaluation of the Turkish version of the Motivation to Change Lifestyle for Dementia Risk Reduction Scale (T-MOCHAD-10). The European Journal of Psychiatry, 36(4), 252-259.    

E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Uskun, E., Doğan, E., Önal, Ö., Kişioğlu, A.N. (2022). E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği: 45 yaş üstü yetişkinlerde Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 79(4), 674 – 689. Doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.75608  

Hemşirelik Eğitiminde Kavram Haritalarının Etkililiği Ölçeği

Tarım, S. L., Boy, Y., & Şanlıtürk, D. (2022). Effectiveness of the Concept Map in Nursing Education; Developing a Tool for Student Opinions. Hospital Practices and Research, 7(2), 69-76.

IFMSA Sosyal Hesap Verilebilirlik Değerlendirme Formu

Coşkun, Ö., Timurçin, U., Kıyak, Y. S., Budakoğlu, I. İ. (2023). Validation of IFMSA Social Accountability Assessment Tool: Exploratory and confirmatory factor analysis. BMC Medical Education, 23(138). https://doi.org/10.1186/s12909-023-04121-7

Okul Çağındaki Çocukların COVID-19′ a İlişkin Tutum Ölçeği

Budak, Y. (2021) Okul çağındaki çocukların COVID-19′ a İlişkin Tutum Ölçeği’ nin geliştirilmesi/Development of the school age children’s Attitude Scale Towards COVID-19 (Tez No. 683124) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sağlık Çalışanları Kültürel Yeterlilik Ölçeği

Korkmaz, M., Yıldırım, Ö. Ö., Eren, D. Ç., & Avci, İ. A. (2022). Turkish validity and reliability study of the healthcare professionals Cultural Competence Scale. Journal of Nursology, 25(4), 217-223. Doi: 10.5152/JANHS.2022.999534.

Sağlık Eğitimi Ölçeği

Aydos, E. H. (2013). Okul öncesi çocukları için Sağlık Eğitimi Ölçeği'nin geliştirilmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sağlık Hizmetleri Öğrencilerine Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği

Çelebi, İ., Şemeret, N., Alkaş, G.B., Keleş, A., & Şen, E. (2023). Validity and reliability study of the Occupational Anxiety Scale for Health Services Students. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences. Doi: 10.5336/healthsci.2022-92994

Sağlık Özyeterliği Ölçeği

Yilmaz, M., & Cakirlar-Altuntas, E. (2022). A study to develop A Health Self-Efficacy Scale. Journal of Education in Science, Environment and Health, 8(3), 242-252. https:// doi.org/10.55549/jeseh.1158503

Sporcu Bağlılık Ölçeği

Kelecek,S., Kara, M.F., ve Aşçı,H. (2018). Sporcu Bağlılık Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 16(3). 39-47.

Victorian Spor Enstitüsü Gluteal Tendinopati Değerlendirme Anketi

Citaker, S., Arikan, H., Maras, G., Ayas, I. H., & Yazgan-Dagli, B. (2022). Translation, reliability, and validity of the Turkish version of the Victorian Institute of Sports Assessment For Gluteal Tendinopathy (VISA-G) questionnaire in individuals with greater trochanteric pain syndrome. Physiotherapy theory and practice, 1-8. Doi: 10.1080/09593985.2022.2127139

Yeni doğan İşitme Tarama Programı için Ebeveyn Memnuniyet Anketi

Sule Cekic & Meltem Arslan (2022) Validity and reliability study for the Turkish adaptation of the Parent Satisfaction Questionnaire with Neonatal Hearing Screening Programs. Hearing, Balance and Communication, 20 (3), 166-171. DOI: 10.1080/21695717.2022.2051303

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi