TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Üniversiteler: Dokuz Eylül Üniversitesi

144 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ağır Bozukluk Bataryası

Ertaş, T. (2011). Türkçeye uyarlanmış Ağır Bozukluk Bataryası'nın demanslı bireylerde geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Akademik Erteleme Eğilimi Ölçeği

Balkıs, M. (2006). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, düşünme ve karar verme tarzları ile ilişkisi. (Doktora tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Algısal Öğrenme Stilleri Ölçeği

Önder, F. (2012). İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Almancaya Yönelik Tutum Ölçeği

Koydemir, F. (1994). Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerinin kendi anabilim dallarına ve Almancaya yönelik tutumları konusunda karşılaştırmalı bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Anksiyete Duyarlılığı İndeksi 3

Mantar, A. (2008). Anksiyete Duyarlılığı İndeksi 3'ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Aşerme Yaşantı Ölçeği (AYÖ)

Kılıç, S. (2018). Aşerme Yaşantı Ölçeği (AYÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmış Uzmanlık Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir.

Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri

Diriöz, M. (2010). Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri'nin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu

Diriöz, M. (2010). Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri'nin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Baron Duygusal Zeka Ölçeği

Karabulut, A. (2012). Duygusal zeka: Baron Ölçeği uyarlaması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

BarOn Duygusal Zekâ Testi Çocuk ve Ergen Formu (Kısa)

Karabulut, A. (2012). Duygusal zeka: BarOn ölçeği uyarlaması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilgi ve Destek Gereksinimleri Ölçeği

Zorukoş, S. (2008). Birinci derece yakınlarında meme kanseri olan kadınlar için Bilgi ve Destek Gereksinimleri Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilgibilimsel İnançlar Ölçeği

Velipaşaoğlu, S. (2011). Epistemic beliefs ınventory (Bilgibilimsel İnançlar Ölçeği) Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilgibilimsel İnançlar Ölçeği (Epistemic Beliefs Inventory)

Velipaşaoğlu, S. (2011). Epistemic Beliefs Inventory (Bilgibilimsel İnançlar Ölçeği) Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Teyfur, E. (2009). 9. Sınıf Coğrafya dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilgisayar Kaygısı Ölçeği

Arıkan, Y. D. (2002). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayara yönelik tutumları, bilgisayar kaygı düzeyleri ve bilgisayar dersine ilişkin değerlendirmeleri ( Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilgisayar Kullanım Amaçları Ölçeği

Uslu, Ö. (2008). İlköğretimde çalışan öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar kaygı düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirmeye Karşı Tutum Ölçeği

Uzunkavak, Ç. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ortamında yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilgisayar Tutum Ölçeği

Uslu, Ö. (2008). İlköğretimde çalışan öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar kaygı düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bireysel Afet Direnci Ölçeği

Şen, G. (2022) Toplumda suç korkusu ve sosyal sermaye dinamikleri açısından afet direnci: Burdur-Antalya kent merkezi örneği (Tez No. 708679) (Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Birinci Basamakta Hasta Ortak Karar Verme Beklentisi Veri Formu

Görgü, G. (2020). Birinci basamakta sağlık hizmeti alan hastaların ego durumlarına göre ortak karar verme sürecindeki beklentilerinin incelenmesi [Uzmanlık tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Biyoloji'de Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Sucuoğlu, H. (2003). İşbirlikli öğrenmenin öğrencilerin yükleme, edim ve strateji kullanımları üzerindeki etkileri ve işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim örüntüleri (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Boş Zaman Etkinlikleri Anketi

Gül, V. (2008). Boş zaman etkinliklerinin okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumlar üzerindeki etkililiği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Camberwell Gereksinim Değerlendirme Ölçeği -Kısa Formu ve Öz Bildirim Formu

Tuncer, Z. G. (2018). Kronik Ruhsal bozukluğu olan bireylerde Camberwell Gereksinim Değerlendirme Ölçeği Kısa Formu/Öz Bildirim Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çevresel Baskı Gruplarına İlişkin Algı ve Beklenti Ölçeği

Gül, H. (1998). Çevresel baskı gruplarının okulun yönetsel ve eğitsel işleyişine etkileri (Kocaeli-İzmit örneği) (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Çocuk Uyumu ve Anne Baba Yeterlik Ölçeği

Buran, B. Ş. (2015). Çocuk Uyumu ve Anne Baba Yeterlik Ölçeği 2-12 yaş (child adjustment and parent effıcacy scale-CAPES)'ın toplum ve klinik örneklemlerinde Türkçe geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin değerlendirilmesi [Tıpta uzmanlık tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi