TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 330 Ölçme ve Değerlendirme

63 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Blasi, A. (1993). The development of identity: Some implications for moral functioning. G.G. Noam and T.E. Wren (Ed.), The moral self (s. 99-122). The MIT Press.

Algılanan Halo Etkisi Ölçeği

Karakoç-Alatlı, B. (2012). Başarının değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği

Gök, B., Atalay Kabasakal, K. ve Çetin, S. (2015). Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği geliştirilmesi. İlköğretim Online, 14(2), 438-448.

Başarının Değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği

Karakoç-Alatlı, B. (2012). Başarının değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği'nin geliştirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilgi Düzeyi Belirleme Ölçeği

Kargın, T. (1997). Farklı eğitim özgeçmişlerine sahip öğretmenlerin işitme engeline ilişkin bilgi düzeyleri ile işitme engelli çocuklar ve anne-babalarına yönelik tutumlarının karşılaştırılması (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirmeye Karşı Tutum Ölçeği

Uzunkavak, Ç. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ortamında yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilimsel Araştırma Uygulamalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Şahin, B.,& Avşar, A. (2013). Bilimsel araştırma uygulamalarına yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.2294-2301). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Yeterlik Algısı Ölçeği

Gelişli, Y.,& Beisenbayeva, L. (2017). Scientific Inquiry Competency Perception Scale (The case of Kazak postgraduate students) reliability and validity study. International Journal of Instruction, 10(1), 273-288.

Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği

Aydoğdu, B., Tatar, N., Yıldız, E. ve Buldur, S. (2012). İlköğretim öğrencilerine yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (3), 292-311.

Çevrimiçi Değerlendirmeye Karşı Tutum Ölçeği

Gül, E., Çokluk, Ö.,ve Doğan Gül, Ç. (2015). Development of an Attitudes Scale toward Online Assessment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174:529 – 536.

Değerlendirme Tercihleri Ölçeği

Gülbahar, Y., ve Büyüköztürk, Ş. (2008). Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 148-161.

Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutum Ölçeği

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö. ve Bilican, S. (2009, Aralık). Öğretmenler İçin Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 76-88.

Eğitim Alanı Ölçeği

Şahin, M. G., ve Boztunç-Öztürk, N. (2018). Eğitim alanında ölçek geliştirme süreci: Bir içerik analizi çalışması.Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 191-199. https://doi.org/10.24106/kefdergi.375863

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Yaşar, M. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Uluslararası E-Dergi, 4(1), 259-279.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (EÖD-TÖ)

Aktaş, M., ve Alıcı, D. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (EÖD-TÖ) geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, 33, 66-73.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Envanteri

Ozan, C., & Köse, E. (2013). Adaptation of Attitudes toward Educational Measurement Inventory (ATEMI) to Turkish. e-International Journal of Educational Research, 4(2), 29-47.

Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği

İlhan, M., Güler, N., ve Kinay, İ. (2017). Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 779-795.

Ekolojik Eğitim Değeri Algısı Ölçeği

Dilek, H. & Akbaş, U. (2022). Investigation of education value perception scale’s psychometric properties according to CTT and IRT. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(3), 548-564. Doi: 10.21449/ijate.986530

Geleneksel Kağıt-Kalem Testleri İçin Tercih Nedenleri Envanteri

Eser, M. T. & Dogan, N. (2017). Inventory of motive of preference for conventional paper-and-pencil tests: A study of validity and reliability. Eurasian Journal of Educational Research, 69, 135-158

Geometri ile İlgili Öz-Yeterlik Ölçeği

Baş, F. F. ve Katrancı, Y. (2020). Geometri ile İlgili Öz-yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Asya Studies-Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar, Year: 4, Number: 14, Winter, p. 19-29.

İşbirlikli Öğretim Yönteminde Değerlendirmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Sünbül, A. M. (1995). İşbirliğine dayalı öğretim yönteminde kullanılan değerlendirme biçiminin öğrencilerin erişi ve tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İstatistiğe Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Mercimek, O. ve Pektaş, M. (2013). İstatistiğe Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 759-776.

İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği

Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 36, 59-75.

İstatistik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Salihova, S. ve Memmedova, V. (2017). Öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumları: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 59, 116-127.

İstatistik Kaygı Ölçeği

Durak, İ., ve Karagöz, Y. (2021). Adaptation of Statistics Anxiety Scale to Turkish: Validity and reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 8 (3), 667-683.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi