TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Ekle

Ölçme aracının tam adını baş harfleri büyük olacak şekilde yazınız.
(Örnek: Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği)

Ölçme aracının geliştirme ya da uyarlama seçeneklerinden birini seçiniz.

İlgili ana ve alt kategorileri işaretleyiniz

Eğer yukarıdaki üst ve/veya alt kategorilerde yer almadığını düşüyorsanız lütfen kategori (üst ve alt) öneriniz.

Ölçme aracının hangi kaynak türünde yayınlandığını seçiniz.

Ölçme aracının kaynağını/referansını APA 7 stilinde giriniz. Örnekler:

Makale:

İngilizce

McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A cross–linguistic model of child language development. Psychological Review, 126(1),1–51. https://doi.org/10.1037/rev0000126

Türkçe

Malatyalı, M. K. ve Sunal, A. B. (2020). Evli çiftlerde bağlanma boyutları ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide evlilik gücünün aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 35(85), 65–78. https://doi.org/10.31828/tpd1300443320181219m000016

Kitap:
Çakıcı, A. (2020). DEHB ve alternatif tedavi türleri. Pegem Akademi.

Kitap Bölümü:
Yücel, C. ve Gülveren, H. (2006). Sınıfta öğrencilerin motivasyonu. M. Şişman ve S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 74–88). Pegem Akademi.

Tez:
Karadağ, E. (2009) Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması (Tez No. 250896) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Tam metin Bildiri:
Kitap Bölümü Örneğine Bakınız

Bildiri:
Alpaydın, Y. (2019, 10-12 Ekim). Yükseköğretim mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmada kullanılacak politika araçları için gerekli olan veri ihtiyacının değerlendirilmesi [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Türkiye.

Ölçme aracını geliştiren/uyarlayan yazarların isimlerinin tamamını kaynaktaki sırasında yazınız. (Örnek: Osman Tolga Arıcak, Bülent Dilmaç, Norman G. Lederman)

 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.

Kaynağın yılını yazınız.

 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.

Kaynağın tam adını yazınız. (Örnek: Stratejik Planlama Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışması)

 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.

Cilt yok/belirtilmedi ise aşağıdaki kutucuğu "Evet" olarak işaretleyerek geçebilirsiniz.

Sayı yok/belirtilmedi ise aşağıdaki kutucuğu "Evet" olarak işaretleyerek geçebilirsiniz.

 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.

Ölçme aracının yayınlandığı kaynağın linkini yazınız (lütfen mümkün olduğunca PDF doküman linkini veriniz).

Ölçeğin yayımlandığı çalışmanın tam metnini PDF olarak yükleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Ölçeğin uygulama formunu word belgesi şeklinde yükleyiniz.

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Ölçme aracının yayınlandığı kaynağın DOI numarasını yazınız. (Örnek: http://dx.doi.org/10.1037/a0035510)

Ölçme aracını geliştiren/uyarlayanlardan iletişim kurulacak sorumlu yazarı belirtiniz.

Ölçme aracını kullanmak için izin istenilecek, aracı geliştiren/uyarlayan sorumlu yazarın e-posta adresini yazınız.

Ölçme aracının ölçtüğü özellikleri ilk birkaç harfini yazarak açılır listeden seçebilirsiniz. Birden fazla seçim de yapabilirsiniz.

 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.

Ölçeğin (varsa) alt boyutlarını ilk harfleri büyük olacak şekilde teker teker ekleyiniz. Eğer ölçek tek boyutlu ise alt taraftaki Tek Boyutlu seçeneğini tıklayarak geçebilirsiniz.

 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.

Ölçme aracının örnek maddelerini ve madde sayılarını yazınız.

Ölçme aracının türünü yazınız. (Örnek: Kendini Değerlendirme, Öz Bildirim, Klinisyen Değerlendirme.)

 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.

Ölçme aracının kullanılabileceği grupları –Yetişkinler, Okul Öncesi Öğretmenleri, Ergenler vb.- seçiniz. Birden fazla grup seçebilirsiniz.

 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.

Ölçme aracının derecelendirmesini yazınız. Örnek: 5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman) veya 6’lı derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum) gibi.

Ölçme aracının puanlamasını yazınız. (Örnek: Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 35 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.)

Ölçme aracının nasıl değerlendirileceğini yazınız.

Ölçme aracının geçerlik özelliklerini yazınız.

Ölçme aracının güvenirlik özelliklerini yazınız.

Ölçme aracının kaynağını/referansını APA 7 stilinde giriniz. Örnekler:

Makale:

İngilizce

McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A cross–linguistic model of child language development. Psychological Review, 126(1),1–51. https://doi.org/10.1037/rev0000126

Türkçe

Malatyalı, M. K. ve Sunal, A. B. (2020). Evli çiftlerde bağlanma boyutları ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide evlilik gücünün aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 35(85), 65–78. https://doi.org/10.31828/tpd1300443320181219m000016

Kitap:
Çakıcı, A. (2020). DEHB ve alternatif tedavi türleri. Pegem Akademi.

Kitap Bölümü:
Yücel, C. ve Gülveren, H. (2006). Sınıfta öğrencilerin motivasyonu. M. Şişman ve S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 74–88). Pegem Akademi.

Tez:
Karadağ, E. (2009) Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması (Tez No. 250896) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Tam metin Bildiri:
Kitap Bölümü Örneğine Bakınız

Bildiri:
Alpaydın, Y. (2019, 10-12 Ekim). Yükseköğretim mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmada kullanılacak politika araçları için gerekli olan veri ihtiyacının değerlendirilmesi [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Türkiye.

 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.
 Yukarıdaki listede çıkmıyorsa artı işaretli butona tıklayıp ekleyiniz.

İlk iki seçeneği işaretlemek için mutlaka ölçek formunu eklemiş olmak gereklidir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi