TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 372 Hayat Bilgisi Eğitimi

15 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çocuklar için Sosyal Katılım Becerilerini Belirleme Ölçeği

Samancı, O., Ocakcı, E, & Seçer, İ. (2018). Developing scale for determining the social participation skills for children and analyzing its psychometric characteristics. International Education Studies, 11(6), 92-98.  https://doi.org/10.5539/ies.v11n6p92

Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (Versiyon 2)

Akar, C. ve Uluçınar, U. (2023). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için eleştirel düşünme eğilimleri ölçeğinin yenilenmesi [Bildiri sunumu]. 21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye.

Hayat Bilgisi Dersi İnanç Ölçeği

Akyürek Tay, B., Öztürk, D., Ergül, S. ve Tay, B. (2023). Hayat bilgisi dersi inanç ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 1694-1715. https://doi.org/10.53444/deubefd.1282588

Hayat Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği

Oker, D., & Tay, B. (2020). Hayat bilgisi dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin hayat bilgisi dersine yönelik tutumları. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(2), 731-756, doi: 10.23863/kalem.2020.173.

Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Yılmaz, F. (2022). Hayat bilgisi dersine yönelik öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), 5(2), 391-410. https://doi.org/10.33400/kuje.1059310

Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Zayimoğlu-Öztürk, F. ve Coşkun, M. (2015). Hayat bilgisi dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(4), 239-251.

Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeği

Sarıkaya, İ., Özgöl, M. ve Yılar, R. (2017). Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 16(3), 992-1006. DOI: 10.17051/ilkonline.2017.330237

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Mahremiyet Bilinci Ölçeği

Turan, B. N., Asal-Özkan, N. ve Şahin, A. (2022). İlkokul Öğrencilerine Yönelik Mahremiyet Bilinci Ölçeği geliştirme çalışması. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi AKEF) Dergisi, 4(2), 199-209. http://dx.doi.org/10.38151/akef.2022.12

Kredi kartı tutum ölçeği

Girginer, N. , Çelik, A. E. & Uçkun, N. (2011). Kredi Kartı Tutum Ölçeği Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (1) , 17-30

Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği

Gören, S., Özdemir, M., Ötken, Ş (2020). Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(2), 364 – 371.

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Okul Kazalarında Güvenlik Önlemlerine Yönelik Davranış Ölçeği

Gür, K. (2005). İstanbul ili ilköğretim okullarında kaza epidemiyolojisi ve öğrencilerin okul kazalarında güvenlik önlemlerine yönelik bilgi ve davranış ölçeklerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Enstitüsü, İstanbul.

Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik İlgilerini Belirlemek için Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Çiçek Şentürk, Ö., Selvi, M. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik İlgilerini Belirlemek İçin Ölçek Geliştirme. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (2), 219-233 .

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği

Bektaş, M.(2007). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 175-183.

Teknolojik Değer Yönelimi Algı Ölçeği

Yıldırım, M. S., Yanpar-Yelken, T.,  & Sancar-Tokmak, H. (2023) Developing a technological value-orientation perception scale for teacher candidates, Educational Media International, DOI: 10.1080/09523987.2023.2262193

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi