TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 370 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

28 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çocuk Edebiyatına Yönelik Tutum Ölçeği

Karagül, S. (2020). Çocuk edebiyatına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi , 3(2) , 203-226 . DOI: 10.47935/ceded.836154

Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği

Turan, L. & Gerez Taşgın, F. (2018). Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12) , 232-248 . DOI: 10.29000/rumelide.472767

Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeği

Erol, T., & Kaya, M. (2022). Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 348-364. Doi: 10.29000/rumelide.1221583.

Edebi Merak Ölçeği

Şimşek, N. D. & Sontay, F. (2021). Literary Curiosity Scale for secondary education students: A scale development study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8 (3), 209-221. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pes/issue/64305/976497

Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Serbest Yazmaya Karşı Tutum Ölçeği

Ayrancı, B. B., & Temizyürek, F. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest yazma tutumlarına dair ölçek geliştirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 704-716.

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazmaya Karşı Tutumlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ayrancı, B. B., & Temizyürek, F. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest yazma tutumlarına dair ölçek geliştirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 704-716.

Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Karadeniz, A. (2014). Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(19), 113-140. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201416210

Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği

Bay, E., Mert, O., Alyılmaz, S. ve Albayrak, F. (2012). Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1/2, 70-82

İlkokul Türkçe iletişim Yeterlik Algısı Ölçeği

Aydoğan, R. ve Gündoğdu, K. (2017). İlkokul Türkçe iletişim Yeterlik Algısı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1743-1758.

Metin Yazmayı Öğretme Öz Yeterlik İnançları Ölçeği

Kaya Özgül, B. ve Ateş, S. (2023). Sınıf öğretmenlerine yönelik metin yazmayı öğretme öz yeterlik inançları ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 27-44. https://doi.org/10.29000/rumelide.1252764

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Karatay, H., Destebaşı, F., Tezel, K. V., & Pektaş, S. (2018). Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 47(220), 105-132.

Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Veyis, F. (2019). Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 0(79), 123 – 134.

Osmanlı Türkçesine İlişkin Öğretmen Adaylarının İnançları Ölçeği

Kayabaşı, B. (2020). Osmanlı Türkçesine ilişkin öğretmen adayları inançları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(2), 798 – 808.

Teknolojik Değer Yönelimi Algı Ölçeği

Yıldırım, M. S., Yanpar-Yelken, T.,  & Sancar-Tokmak, H. (2023) Developing a technological value-orientation perception scale for teacher candidates, Educational Media International, DOI: 10.1080/09523987.2023.2262193

Türk Dili ve Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Arslan, A & Şimşek, G.S. (2018). Developing Attitude Scale towards Turkish Language and Literature Course for High School Students.KaraelmasJournal of Educational Sciences, 6: 109-115

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerini Denetleme Ölçeği

Yağcı, E. & Güneyli, A. (2019). Validity and reliability study of the scale to be used in Auditing Turkish Language and Literature Teachers. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 6 (4). 1018-1035. http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/646

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Özdemir, B. (2008). 9. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının Türk edebiyatı dersi akademik başarısına etkisi (Kütahya örneği) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Veyis, F. (2015). Türk edebiyatı dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10 (11),1609-1620. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8529

Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Karasakaloğlu, N. ve Gencel, İ. E. (2009). Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı. 17 (4), 469-480

Türkçe Bilinci Ölçeği

Yaman, H. (2011). Türkçe Bilinci Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 151-167.

Türkçe Öğretmeni Adayları İçin Yazma Alışkanlığı Ölçeği

Erdem, İ. & Özdemir, N. H. (2012). Türkçe Öğretmeni Adayları İçin “Yazma Alışkanlığı Ölçeği” Geliştirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 161 (161) , 171- .

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Alıcı Dil Becerisi Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Varışoğlu, B. ve  Sevim, O. (2022). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için alıcı dil becerisi öz yeterlilik algısı ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (28), 72-92 . https://doi.org/10.29000/rumelide.1132515

Üniversitelerde Okutulan Ortak Zorunlu Türk Dili Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği

Akkaya, N. & Sevindi, Z. E. (2015).Üniversitelerde okutulan ortak zorunlu Türk dili derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirme . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (39) , 111-122

Üstbilişsel Yazma Stratejilerini Kullanma Eğilimi Ölçeği

Erol, T., & Kavruk, H. (2023). Üstbilişsel Yazma Stratejilerini Kullanma Eğilimi Ölçeği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 170-187. https://doi.org/10.29029/ busbed.1207930

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi