TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 370 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

14 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği

Turan, L. & Gerez Taşgın, F. (2018). Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12) , 232-248 . DOI: 10.29000/rumelide.472767

Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeği

Erol, T., & Kaya, M. (2022). Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 348-364. Doi: 10.29000/rumelide.1221583.

Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Serbest Yazmaya Karşı Tutum Ölçeği

Ayrancı, B. B., & Temizyürek, F. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest yazma tutumlarına dair ölçek geliştirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 704-716.

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazmaya Karşı Tutumlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ayrancı, B. B., & Temizyürek, F. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest yazma tutumlarına dair ölçek geliştirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 704-716.

Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Karadeniz, A. (2014). Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(19), 113-140. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201416210

Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği

Bay, E., Mert, O., Alyılmaz, S. ve Albayrak, F. (2012). Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1/2, 70-82

İlkokul Türkçe iletişim Yeterlik Algısı Ölçeği

Aydoğan, R. ve Gündoğdu, K. (2017). İlkokul Türkçe iletişim Yeterlik Algısı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1743-1758.

Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Karatay, H., Destebaşı, F., Tezel, K. V., & Pektaş, S. (2018). Öğretmenlerin Okuryazarlık Öğretimi Özyeterlilik Algısı Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 47(220), 105-132.

Türk Dili ve Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Arslan, A & Şimşek, G.S. (2018). Developing Attitude Scale towards Turkish Language and Literature Course for High School Students.KaraelmasJournal of Educational Sciences, 6: 109-115

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Özdemir, B. (2008). 9. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının Türk edebiyatı dersi akademik başarısına etkisi (Kütahya örneği) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Veyis, F. (2015). Türk edebiyatı dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10 (11),1609-1620. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8529

Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Karasakaloğlu, N. ve Gencel, İ. E. (2009). Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı. 17 (4), 469-480

Türkçe Bilinci Ölçeği

Yaman, H. (2011). Türkçe Bilinci Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 151-167.

Yazma Özerkliği Ölçeği

Tekşan, K. ve Süğümlü, Ü. (2018). Yazma Özerkliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2591-2607.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi