TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Türleri: Öz Bildirim

331 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

“Teknoferans”: Teknoloji Cihazı Müdahale Ölçeği

Özcan, A. ve Tezel Şahin, F. (2023). Teknoferans: Teknoloji Cihazı Müdahale Ölçeği ve Yaşam Örneklerinde Teknoloji Müdahalesi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (14), 1-24. https://doi.org/10.21733/ibad.976200

21. yy Becerileri Ölçeği

Gür, H. , Güler, Z. , Genç, C. B. , Güngör Cabbar, B. ve Karamete, A. (2023). 21. yy Becerileri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması . Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 25 (1) , 215-232 . https://doi.org/10.25092/baunfbed.1189613

A Cyber Victimization/Cyber Bullying Scale For University Students

Bayar, A., Kurt, B. S., Mutlu, M., Öven, Ç. & Bayar, Y. (2023). The validity and the reliability Study of A Cyber Victimization/Bullying Scale For University Students. Research on Education and Psychology, 7 (1), 149-163. DOI:10.54535/rep.1297063

Adölesan Dismenore Özbakım Ölçeği

Sürücü, E., & Ergün, A. (2023). The Turkish Validity and Reliability of The Adolescent Dysmenorrhea Self-Care Scale. Clinical and Experimental Health Sciences, 13 (2), 299-307. DOI: 10.33808/clinexphealthsci.983007

Afet Okuryazarlığı Ölçeği

Çalışkan, C., Üner, S. (2022). Measurement of disaster literacy in Turkish society: Disaster Literacy Scale (DLS) design and development process. Disaster Med Public Health Prep, 17 (e211), 1–7. https://doi.org/10.1017/dmp.2022.147.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Özel Sektör Tercih Edilme Ölçeği

Akalın, B. , Karaman, F. & Kılıç Güngör, B. (2021). Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Özel Sektör Tercih Edilme Sebebi: Ölçek Geliştirme . Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 160-169 . DOI: 10.46237/amusbfd.753218

Ahlaki Öfke Ölçeği

Çelik Ok, M. (2019). Ahlaki Öfke Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Muhakeme Dergisi , 2 (2) , 19-28. https://doi.org/10.33817/muhakeme.626140

Ahlaki Yaralanma Semptom Ölçeği: Sağlık Bakım Profesyonelleri Versiyonu (AYSÖ-SBP)

Üstün, G. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the Moral Injury Symptom Scale-Healthcare Professional. Journal of Psychiatric Nursing, 13(1), 67-75. https://doi.org/10.14744/phd.2021.34603

Aile Güçlendirme Ölçeği

Durmaz, H., Yıldız, E. (2021). Validity and reliability of the turkish version of the family empowerment scale for caregivers of adults with mental health ıssues (fes-amt). Middle Black Sea Journal of Health Science, 7(3), 348-357. DOI: 10.19127/mbsjohs.959567

Aile Sağlık Davranış Ölçeği

Öztürk, G., & Kolcu, M. (2023). Are child and parent health behaviors associated with childhood obesity? A descriptive and methodological study. Journal of pediatric nursing, 72, 99–105. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.07.010

AIR Öz-belirleme Ölçeği

Kaya, A., Yöntem, M.K. (2021). Adaptation of AIR self-determination scale – educator version to Turkish (AIR SDS-TR). International Electronic Journal of Elementary Education, 4(1), 79-86. https://doi.org/10.26822/iejee.2021.230.

Akademik Cesaretlendirme Ölçeği

Okur, S., Ekşi, H., Demirci, İ., & Ekşi, F. (2023). Academic encouragement and academic wellbeing: Mediating roles of grit and hope. Psychological Reports. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00332941231181302

Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği

Odacı, H., Kaya, F. ve Kınık, Ö. (2021). Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği’ nin Türkçe versiyonu. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 1–15. doi: 10.12984/egeefd.793020

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Algılanan Öğretmen Gayri Resmi İlişki Ölçeği

Demirtaş, Z., Çaçan, H., & Uslukaya, A. (2023). Perceived Teacher Informal Relationship Scale: A scale development and measurement invariance study.: Informal Relationship Scale. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(1), 250–261. https://doi.org/10.33200/ijcer.1273967

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Nayır, F. (2014). Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (28).89-106.

Anlamlandırma Ölçeği

Tuğsal, T. (2020). Translatıon, Adaptatıon, Valıdıty And Relıabılıty Of The Sense-Makıng Scale: A cross-cultural evıdence from Indıa, Malaysıa, Romanıa and Turkey. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1827 – 1848. http://doi.org/10.17755/esosder.710803

Anne-Baba Ödüllendirme ve Cezalandırma Yöntemleri Ebeveyn ve Çocuk Formu

Atli, A., Şad, S. N., & Özer, N. (2022). A mixed methods approach to developing A Scale on Parents’ Practices to Reward and Punish Their Children. Research in Pedagogy, 12(2), 339-357. Doi: 10.5937/IstrPed2202339A

Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği

Geçkil, E., Koçak, V., Altuntuğ, K. & Ege, E.  (2016) Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19 (4), 0-0. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275549

Antibiyotik Kullanım Ölçeği

Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 1248-1276. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.160

Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Bağcı, H. (2020). Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 0(81), 137 – 152.

Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testi

Çiğdemoğlu, C.,  Arslan, H. (2017). Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 671 – 699. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.26

Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ)

Ögel, K., Evren, C., Karadağ, F., & Tamar-Gürol, D. (2012). Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(4), 264-273. 

Bağlamsal Faktörler Ölçeği

Kulaksız, T. (2020). Fen bilgisi öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisini etkileyen bağlamsal faktörlere yönelik bir model önerisi (Tez No. 651360) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Kulaksız, T., & Karaca, F. (2022). A path model of contextual factors influencing science teachers’ technological pedagogical content knowledge. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11301-3

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Algı Ölçeği

Kılbaş, M. , Deniz, L. ve  Açıksöz, M. A. (2019). Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna yönelik algıları ile üniversite eğilimlerinin incelenmesi. Sahne ve Müzik, (8), 55-88 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/smead/issue/42722/515536

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi