TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 312 Genel Öğretmen Yeterlilikleri

432 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği

Orhan Göksün, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21.yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.

A-12 Öğretmenleri Çevrimiçi Eğitim Hazırbulunuşluk Ölçeği

Polat, E., Hopcan, S., & Yahşi, Ö. (2022). Are K-12 teachers ready to e-learning?. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 23(2), 1-28.

AB Uyum Sürecinde Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterliliklerini Değerlendirme Anketi

Karacaoğlu, Ö. C.(2008).Avrupa Birliği uyum sürecinde öğretmen yeterlilikleri (Doktora Tezi).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.

AB Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Kendi Öğretmen Yeterliliklerini Değerlendirme Anketi

Karacaoğlu, Ö. C.(2008).Avrupa Birliği uyum sürecinde öğretmen yeterlilikleri (Doktora Tezi).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.

Aday Öğretmen Mentorluk Rolleri Ölçeği (A-ÖMRÖ) ve Danışman Öğretmen Mentorluk Rolleri Ölçeği (D-ÖMRÖ)

Naillioğlu-Kaymak, M., ve Sezgin, F. (2020). Aday ve Danışman Öğretmenler İçin Mentörlük Rolleri Ölçeklerinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. JRES, 7(1), 349-375.

Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği

Konaklı, T. ve Göğüş, N. (2013). Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 373-391.

Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeği

Yavuz-Güler, Ç. (2014). Öğretmen Adayları için Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 213-232. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428179

Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği

Uyulgan, M. A. ve Akkuzu, N. (2014). Öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonlarına. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 7-32. doi: 10.12738/estp.2014.1.2013

Akademik İyimserlik Ölçeği (Academic Optimism Scale)

Yıldız, G. (2011). Akademik İyimserlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanabilirliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akademik Özyeterlik Ölçeği

Öncü, H. (2012). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-206.

Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeği

Zeynel, E. ve Çarıkçı, İ.H. (2017). Akademisyenlerin mesleki motivasyon algı düzeyini ölçmeye yönelik bir mesleki motivasyon ölçeğinin tasarımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 125-148.

Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeği

Yıldız, S. ve Özdemir-Alıcı, D. (2017). Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1800- 1801). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Algılanan Öğretmen Geribildirim Ölçeği

Kara,F.M., Kazak, F.Z. ve Aşcı, F.H. (2018). Algılanan Öğretmen Geribildirim Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 29(2), 79-86.

Ana Sınıfı Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği

Bay, D., N. (2008). Ana sınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.

Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği

Çabuk, B., ve Alisinanoğlu, F. (2017). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 196-212. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.305947

Andragojik Öğretim İlkeleri Ölçeği

Çevik, Ö. ve Aslandağ, B. (2020). Andragojik Öğretim ilkeleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 1059-1081. doi: 10.26466/opus.63846

Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği

Adıgüzel, A. (2011). Bilgi Okuryazarlığı Ölçeğinin geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 15-28.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Yeterlikleri Ölçeği

Gökçearslan, Ş., Karademir Coşkun, T. ve Şahin, S. (2019). Öğretmen adayı bilgi ve iletişim teknolojisi yeterlikleri ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1435-1444. doi:10.24106/kefdergi.2828

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adayları Mesleki Yeterlik Algısı Ölçeği

Gülmez, A., Somyürek, S., ve Yalın H. İ. (2019, 9-12 Ekim). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adayları Mesleki Yeterlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi [Bildiri sunumu]. The 7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Türkiye.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği

Atasoy, R. & Özden, C. (2021). Bilim ve Sanat Merkezlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Global Sport and Education Research, 4(1),1-16.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği

Atasoy, R. & Özden, C. (2021). Bilim ve Sanat Merkezlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Global Sport and Education Research, 4(1), 1-16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jogser/issue/65389/956730

Bilimsel Alan Gezisi Yapmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Tortop, H. S. ve Uzbilir-Özçelik, G. (2018). Öğretmenler için Bilimsel Alan Gezisi Yapmaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(1), 99-106.

Bilimsel Araştırma Öz Yeterliği Ölçeği

Tuncer, M., & Ozeren, E. (2012). The development of a self-efficacy scale for scientific research and an evaluation of prospective teachers’ views about that scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 553-561.

Bilimsel Araştırma Öz Yeterlilik Ölçeği

Akçöltekin, A. (2019). Bilimsel Araştırmalara Yönelik Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2713-2727. doi:10.24106/kefdergi.3707

Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri Rol Algı Ölçeği

Altun, T. (2012). Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri Rol Algı Ölçeğinin (BİTEFÖRAÖ) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 11(4), 869-881.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi