TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 312 Genel Öğretmen Yeterlilikleri

563 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği

Orhan Göksün, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21.yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.

A-12 Öğretmenleri Çevrimiçi Eğitim Hazırbulunuşluk Ölçeği

Polat, E., Hopcan, S., & Yahşi, Ö. (2022). Are K-12 teachers ready to e-learning?. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 23(2), 1-28.

AB Uyum Sürecinde Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterliliklerini Değerlendirme Anketi

Karacaoğlu, Ö. C.(2008).Avrupa Birliği uyum sürecinde öğretmen yeterlilikleri (Doktora Tezi).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.

AB Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Kendi Öğretmen Yeterliliklerini Değerlendirme Anketi

Karacaoğlu, Ö. C.(2008).Avrupa Birliği uyum sürecinde öğretmen yeterlilikleri (Doktora Tezi).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.

Aday Öğretmen Mentorluk Rolleri Ölçeği (A-ÖMRÖ) ve Danışman Öğretmen Mentorluk Rolleri Ölçeği (D-ÖMRÖ)

Naillioğlu-Kaymak, M., ve Sezgin, F. (2020). Aday ve Danışman Öğretmenler İçin Mentörlük Rolleri Ölçeklerinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. JRES, 7(1), 349-375.

Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği

Konaklı, T. ve Göğüş, N. (2013). Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 373-391.

Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeği

Yavuz-Güler, Ç. (2014). Öğretmen Adayları için Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 213-232. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428179

Ailelerle Çalışma Öz-Yeterlilik Ölçeği

Işıkcı, G. (2018). Pre-service Early Childhood Educators’ Working with Families Self-Efficacy in Relation to Taking a Parent Education Course (Tez No. 511370) [Yükseklisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.    

Akademik Entelektüel Sermaye Ölçeği

Özalp, U., Çetin, M. (2022). Academic Intellectual Capital Scale: A validity and reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 9 (1), 138-164. Doi: 10.21449/ijate.946530

Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği

Uyulgan, M. A. ve Akkuzu, N. (2014). Öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonlarına. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 7-32. doi: 10.12738/estp.2014.1.2013

Akademik İyimserlik Ölçeği (Academic Optimism Scale)

Yıldız, G. (2011). Akademik İyimserlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanabilirliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akademik Liderlik Ölçeği

Karsantık, İ. ve  Çetin, M. (2021). Akademik Liderlik Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 11 (3), 671-681. https://doi.org/10.2399/yod.20.578370

Akademik Özyeterlik Ölçeği

Öncü, H. (2012). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-206.

Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeği

Zeynel, E. ve Çarıkçı, İ.H. (2017). Akademisyenlerin mesleki motivasyon algı düzeyini ölçmeye yönelik bir mesleki motivasyon ölçeğinin tasarımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 125-148.

Akademisyenlerin Marka Değerini Belirleme Ölçeği

Paksoy, H. M., Özbezek, B. D. ve Gül, M. (2020). Akademisyenlerin Marka Değerini Belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5 (11), 53-68. https://doi.org/10.25204/iktisad.678892

Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeği

Yıldız, S. ve Özdemir-Alıcı, D. (2017). Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1800- 1801). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeği

Yıldız, S. ve Alıcı, D. (2019). Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 9 (1), 49-58. https://doi.org/10.2399/yod.18.028

Algılanan Öğretmen Geribildirim Ölçeği

Kara,F.M., Kazak, F.Z. ve Aşcı, F.H. (2018). Algılanan Öğretmen Geribildirim Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 29(2), 79-86.

Algılanan Öğretmen Presenteeism Ölçeği

Uslukaya, A. , Demirtaş, Z. & Alanoğlu, M. (2022). Algılanan Öğretmen Presenteeism Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(4), 848-866. https://doi.org/10.21449/ijate.1127664

Ana Sınıfı Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği

Bay, D., N. (2008). Ana sınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.

Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği

Çabuk, B., ve Alisinanoğlu, F. (2017). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 196-212. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.305947

Andragojik Öğretim İlkeleri Ölçeği

Çevik, Ö. ve Aslandağ, B. (2020). Andragojik Öğretim ilkeleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 1059-1081. doi: 10.26466/opus.63846

Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği

Sayan, S. , Akay, B. , Ceylan, M. & Orhan, R. (2022). Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği: Geliştirme ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8(2) , 624-635.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni İletişim Becerileri Ölçeği

Öztürk Karataş, E. ve Karataş, Ö. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni İletişim Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Eğitim Dergisi, 6(1), 63-73. https://doi.org/10.55238/seder.1069514

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Üzümcü, Ö. (2023). Computational thinking scale: the predictive role of metacognition in the context of higher order thinking skills. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11(3), 423-437. https://doi.org/10.17478/jegys.1355722

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi