TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 356 Biyoloji Eğitimi

46 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Anatomi Öz-yeterlik Ölçeği

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Anatomi Tutum Ölçeği

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Biyoetik Değer Envanteri

Keskin-Samancı, N. (2009). Biyoetik eğitimi kapsamında ortaöğretim öğrencilerine yönelik Biyoetik Değer Envanteri geliştirilmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Blimleri Enstitüsü, Ankara.

Biyoetik Değer Envanteri

Kurt, İ. (2011). Biyolojik bilimlerin neden olduğu değer sorunlarının tartışılması sürecinde kullanılmak üzere bir değer envanterinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Atik, A.D., Kayabaşı, Y., Yağcı, E. ve Ünlü-Erkoç, F. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-18.

Biyoloji Dersi Motivasyon Anketi

Ekici, G. (2009). Biyoloji Dersi Motivasyon Anketinin Türkçe'ye uyarlanması. Çağdaş Eğitim Dergisi,34, 6-15.

Biyoloji Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeği

Yeşilyurt, S., Gül, Ş. ve Koca, H. (2013). Biyoloji Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeği (BDÖOÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 223-236.

Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Tosun, Z. D. (2011). Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Koçakoğlu, M. ve Türkmen, L. (2010). Biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 229-245.

Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (2002)

Ekici, G. (2002). Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği. Eğitim Araştırmaları, 8, 136-143.

Biyoloji Laboratuvarı Tutum Ölçeği

Uzel, N. (2008). Bilimsel etkinliklerin biyoloji öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerisine, kavram başarısına ve tutumuna etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

BİYOLOJİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ

Kır Yiğit, M. (2022). Fen bilimleri motivasyon ölçeği-II’nin biyoloji eğitimine yönelik Türkçe’ye uyarlanması: Biyoloji motivasyon ölçeği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23(3) , 1826-1840 . DOI: 10.17679/inuefd.1206178

Biyoloji Öğrenme Anlayışları Ölçeği

Taşkın, N. R., Yıldırım, O. ve Özgür, S. (2015). Biyoloji Öğrenme Anlayışları Ölçeği’nin (BÖAÖ)) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 275-297.

Biyoloji Öğrenme Anlayışları Ölçeği

Taşkın, N. R., Yıldırım, O. ve Özgür, S. (2015). Biyoloji Öğrenme Anlayışları Ölçeği’nin (BÖAÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 275-297.

Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği (BAMÖ)

Aydın, S., Yerdelen, S., Yalmancı, S. G. ve Göksu, V. (2014). Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 425-435.

Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeği

Yapıcı, İ. Ü. ve Hevedanlı M. (2013) Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 21-37.

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılığı Ölçeği

Yeşilyurt, S., Gül, Ş. ve Demir, Y. (2013). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılığı: Ölçek geliştirme çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 38-54.

Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ekici, G. (2002). Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLDYTÖ). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 62-66.

Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeği

Ekici, G. (2009). Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 111-124.

Biyoloji Öz-yeterlik Ölçeği

Ekici, G. (2005). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85-94.

Biyoloji Tutum Ölçeği

Yeşilyurt, S. ve Gül, Ş. (2009). Biyoloji Tutum Ölçeği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 239-258.

Biyoloji'de Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Sucuoğlu, H. (2003). İşbirlikli öğrenmenin öğrencilerin yükleme, edim ve strateji kullanımları üzerindeki etkileri ve işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim örüntüleri (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Botanik Bahçelerine Yönelik Tutum Ölçeği

Özay-Köse, E. ve Gül, Ş. (2019). Botanik Bahçelerine Yönelik Görüş Belirleme Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması.Ormancılık Araştırma Dergisi, 6(2), 108-118.

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Bahçeci, D. (2009). Portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalışma davranışı ve tutum üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 169-182.

Canlılar ve Doğayla Etkileşimleri Başarı Testi

Türkmen, N. (2005). Canlılar ve doğayla etkileşimler" ünitesine yönelik çoklu zeka kuramı tabanlı rehber materyal geliştirilmesi ve öğretim sürecindeki etkililiği Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi