TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 313 Sınıf Yönetimi

81 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Ortamda Cep Telefonu Kullanma Ölçeği

Yasan Ak, N. & Yıldırım, S. (2022). Akademik Ortamda Cep Telefonu Kullanımını Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi ve Geçerliği. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(4), 931-948. https://doi.org/10.21449/ijate.946609

Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği

Sayan, S. , Akay, B. , Ceylan, M. & Orhan, R. (2022). Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği: Geliştirme ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8(2) , 624-635.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Ölçeği

Ünlü, H. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlikleri ve sınıf yönetimi davranışları (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rollerini ve Yeterliliklerini Belirleme Ölçeği

Kavrat, B. & Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde öğretmen rollerini ve yeterliliklerini belirleme ölçeği geliştirme . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education , 2(2) , – . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/25081/264699

Cezayı Tercih Nedenlerine İlişkin Tutum Ölçeği

Kundaklı, B. (2002). İlköğretim okulu beşinci sınıf öğretmenlerinin cezayı tercih nedenleriyle ilgili tutumları. ( Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Davranış Yönetiminde Öğretmen Yetkinlik Algısı Ölçeği

Atıcı, M. ve Cabaroğlu, N. (2013). Davranış Yönetiminde Öğretmen Yetkinlik Algısı Ölçeği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 223- 238.

Demokratik Olmayan Öğretmen İnanç Ölçeği

Kesici, Ş. (2006). Demokratik Olmayan Öğretmen İnanç Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 143-152.

Demokratik Tutum Ölçeği

Erbil, D. G. ve Kocabaş, A. (2017). İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 221-232

Ders Değerlendirme Ölçeği (DDÖ)

Koç, A. ve Bulut, İ. (2022). Ders Değerlendirme Ölçeği (DDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dini Araştırmalar, 25(63), 501-528 . https://doi.org/10.15745/da.1159706

Derse Katılım Ölçeği

Çekin, A. (2014). Ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine katılıma ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi , 44(201), 203-214.

Dinleme Becerisi Tutum Ölçeği

Onder, R. , Aytan, N. & Unlu, S. (2015). Validity and reliability dtudy of listening skill attitude scale . International Journal of Educational Researchers , 6 (2) , 43-4

Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği

Doğanay, A. ve Sarı, M. (2012). Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği (DDSÖ) geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(1), 214–229.

Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği

Doğanay, A. ve Sarı, M. (2012). Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği (DDSÖ) geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(1), 214-229.

Eğitimde Sosyal Adalet Ölçeği

Karakoç, Ç. & Sakız, G. (202). Development of Perceived Social Justice In Education Scale for primary school students. International Journal of New Approaches in Social Studies, 5(2), 426-438.

Etkili İletişim Ortamı Yaratma ve İletişimde Fırsat Eşitliği Sağlama Becerileri Anketi – Öğretmen Formu

Olgun, F. B. (2005). Sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde etkili iletişim ortamı yaratma ve iletişimde fırsat eşitliği sağlama becerilerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Karalı, Y. , Palancıoğlu, Ö. V. & Aydemir, H. (2023). Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 79-98 . DOI: 10.17679/inuefd.1131101

İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği Ölçeği

Güven, S. ve Karslı, M.D. (2014). İlköğretimde sınıf yönetiminin etkiliğini belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Social Science, 29, 367-385. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2544

İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Arslan, D. ve Aytaç, A. (2014). İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9(3), 841-850.

Kaotik Liderlik Ölçeği

Doğan, Ü. & Aslan, M. (2022). Kaotik Liderlik Ölçeği geliştirme çalışması . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 193-213 . DOI: 10.17860/mersinefd.1055219

Kültürel Değerlere Duyarlı Sınıf Yönetimi Öz Yeterlik Ölçeği

Karataş, K., Sezgin, E. ve Yılmaz, E. (2023). Kültürel Değerlere Duyarlı Sınıf Yönetimi Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 000.

Matematiksel Yaratıcılık Teşvik Etme Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Sağlar, B. ve Tortop, HS. (2018). Matematiksel yaratıcılık teşvik etme öz yeterlilik algısı ölçeği geliştirme çalışması . Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi , 5(1), 59-69 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/38678/440019 adresinden alınmıştır.

Mesleki Etik İlkeler Ölçeği

Manolova, O. (2011). Mesleki etik ilkelerine ilişkin Türkiye ve Moldova’daki ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri (Tez No: 302869)  [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Not Verme Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Algıları Ölçeği

Özer Özkan, Y. , Acar Güvendir, M. & Guvendir, E. (2022). Not Verme Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Algıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve ölçme değişmezliğinin incelenmesi. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(Özel Sayı), 300-316. https://doi.org/10.21449/ijate.1115317

Öğrenciler Tarafından Algılanan Sınıf İklimi Ölçeği

Çengel, M. ve Türkoğlu, A. (2016). Analysis through hidden curriculum of peer relations in two different classes with positive and negative classroom climates. Educational Sciences: Theory & Practise, 16,(6), 1893–1919.

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi