TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 313 Sınıf Yönetimi

52 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Ölçeği

Ünlü, H. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlikleri ve sınıf yönetimi davranışları (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cezayı Tercih Nedenlerine İlişkin Tutum Ölçeği

Kundaklı, B. (2002). İlköğretim okulu beşinci sınıf öğretmenlerinin cezayı tercih nedenleriyle ilgili tutumları. ( Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Davranış Yönetiminde Öğretmen Yetkinlik Algısı Ölçeği

Atıcı, M. ve Cabaroğlu, N. (2013). Davranış Yönetiminde Öğretmen Yetkinlik Algısı Ölçeği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 223- 238.

Demokratik Olmayan Öğretmen İnanç Ölçeği

Kesici, Ş. (2006). Demokratik Olmayan Öğretmen İnanç Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 143-152.

Demokratik Tutum Ölçeği

Erbil, D. G. ve Kocabaş, A. (2017). İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 221-232

Ders Değerlendirme Ölçeği (DDÖ)

Koç, A. ve Bulut, İ. (2022). Ders Değerlendirme Ölçeği (DDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dini Araştırmalar, 25(63), 501-528 . https://doi.org/10.15745/da.1159706

Derse Katılım Ölçeği

Çekin, A. (2014). Ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine katılıma ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi , 44(201), 203-214.

Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği

Doğanay, A. ve Sarı, M. (2012). Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği (DDSÖ) geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(1), 214–229.

Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği

Doğanay, A. ve Sarı, M. (2012). Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği (DDSÖ) geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 11(1), 214-229.

Etkili İletişim Ortamı Yaratma ve İletişimde Fırsat Eşitliği Sağlama Becerileri Anketi – Öğretmen Formu

Olgun, F. B. (2005). Sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde etkili iletişim ortamı yaratma ve iletişimde fırsat eşitliği sağlama becerilerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği Ölçeği

Güven, S. ve Karslı, M.D. (2014). İlköğretimde sınıf yönetiminin etkiliğini belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Social Science, 29, 367-385. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2544

İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Arslan, D. ve Aytaç, A. (2014). İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9(3), 841-850.

Öğrenciler Tarafından Algılanan Sınıf İklimi Ölçeği

Çengel, M. ve Türkoğlu, A. (2016). Analysis through hidden curriculum of peer relations in two different classes with positive and negative classroom climates. Educational Sciences: Theory & Practise, 16,(6), 1893–1919.

Öğretim Elemanları Güç Türleri Ölçeği

Aslanargun, E. ve Eriş, H. M. (2013). Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları Güç Türleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,17 (2), 207-220.

Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Ortamı Algıları Ölçeği

Ozüdoğru, M., ve Aksu, M. (2019). Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Ortamı Algıları Ölçeği'nin geliştirilmesi . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52 (3), 771-800. https://doi.org/10.30964/auebfd.487734

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği

Elçiçek, Z., Kinay, İ. ve Oral, B. (2015). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 51-63. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111014

Öğretmen Güç Kullanımı Ölçeği

Özer, N., Uğurlu, C. T., Sincar, M., Yildirim, M. C., & Beycioğlu, K. (2014). Teacher power use in the college classroom: Turkish students’ views. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2589-2592. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.616

Öğretmenlerin Sınıfta Zaman Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Anketi

Üstün, A., Nural, E. ve Değer, Ş. (2005). Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıfta zaman yönetimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Trabzon ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 47-66.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği

Keleş, O. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejileri belirleme ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(2), 361-367.

Oluşturmacı Öğretmen İletişim Beceri Ölçeği

Hazneci, Y. (2012). Oluşturmacı Öğretmen İletişim Beceri Ölçeği'nin geliştirilmesi ve ilköğretim öğretmenlerinin sınıf içi iletişim becerilerinin incelenmesi (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sanatsal Denetim Ölçeği

Uğurlu, C. T. (2013). Sanatsal Denetim Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(1), 119-134.

Sınıf İçi Çatışma Yaşama Nedenleri Ölçeği

Argon, T. (2009). Üniversite öğrencilerinin sınıf i̇çi çatışma yaşama nedenlerinin ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması ve uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1001-1041.

Sınıf İçi İletişim Düzeyi Belirleme Ölçeği

Bayraktutan, Ş. (2008). İlköğretim okullarında sınıf içi iletişimin öğrenci okul başarısına etkisi(İstanbul ili Kartal ilçesi örneği) (Yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği

Şentürk, E. (2010). İlköğretim okullarında sınıf içinde gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği

Tanhan,F. ve Şentürk, E. (2011). Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 44-53.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi