TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 380 Güzel Sanatlar Eğitimi

91 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

10-13 Yaş Grubu Çocukların Müzik Yaşantısına Yönelik Tutum Ölçeği

Okay, H. H., Gençel Ataman Ö. ve Kardeş, B. (2021). 10-13 Yaş Grubu Çocukların Müzik Yaşantısına Yönelik Tutum Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(34), 920-939. http://dx.doi.org/10.26466/opus.834894

Anasanat Atölye Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği

Haykır, M. (2010). Eğitim fakülteleri resim bölümü öğrencilerinin anasanat atölye derslerine karşı tutumlarının, sanat etkinliklerini izleme edimleri ile beğeni düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yüksek Lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Çevik, D. (2011). Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 41(190), 7-24.

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Algı Ölçeği

Kılbaş, M. , Deniz, L. ve  Açıksöz, M. A. (2019). Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna yönelik algıları ile üniversite eğilimlerinin incelenmesi. Sahne ve Müzik, (8), 55-88 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/smead/issue/42722/515536

Batı Müziği Tutum Ölçeği

Karakuş, M., & Çelenk, K. (2020). GSL müzik bölümleri müfredatındaki Türk ve Batı Müziği derslerine yönelik öğrenci tutum ölçeği geliştirme çalışması. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26(Müzik Özel Sayısı), 327-337. https://doi.org/10.35247/ataunigsed.701526

Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Topoğlu, O. ve Erden, E. (2012) Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-11.

Bireysel Çalgı Tutum Ölçeği

Yalçınkaya, B., Eldemir, A. C., (2013). Bireysel Çalgı Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 29-36.

Bireysel Ses Eğitimi Dersi Motivasyon Ölçeği

Ekici, T. (2017). Bireysel ses eğitimi dersine yönelik motivasyon ölçeği geliştirme. Akademik Bakış Dergisi, 60, 337-349.

Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Performans Ölçeği

Yarar, B. (2010). Müzik öğretmenliği lisans programındaki "Bireysel Ses Eğitimi" Dersine Yönelik Performans Ölçeği geliştirme çalışması (Yüksek Lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Çalgı Eğitiminde Algılanan Aile Desteği Ölçeği

Girgin, D. (2016). Çalgı Eğitiminde Algılanan Aile Desteği Ölçeği geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 15(3), 778-786.

Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeği

Karabulut, G. ve Tufan, E. (2014). Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 2(2), 81-92. doi: 10.7816/sed-02-02-05

Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeği

Karabulut, G. ve Tufan, E. (2014). Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 2(2), 81-92. doi: 10.7816/sed-02-02-05

Çalgıya Yönelik Tutum Ölçeği

Turan Engin, D. (2012). Müzisyenlerin kişilik özellikleri, çalgılarına yönelik tutumları ve motivasyon düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Chorus Motivasyon Ölçeği

Ozgul, I. & Yigit, N. (2017). The development of Chorus Motivation Scale (CMS) for prospective music teacher. Journal of Education and Learning, 6(3), 323-339. doi:10.5539/jel.v6n3p323

Değerlendirme Aşaması Gözlem Ölçeği

Koç, R. (1997). İlköğretim okulu fen bilgisi, matematik, resim-iş derslerinde edinilen bilgilerin iş eğitimi öğretimine uygulanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Plastik Sanatlar Eğitimi Programlarının Sorunlarını Belirleme Ölçeği

Bora, M. (2000). Eğitim fakültelerinde uygulanan plastik sanatlar eğitimi programlarının sorunlarını belirleme ve bir program önerisi. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Ölçek

Akbulut, E. (2013). Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Ölçek geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 1-10.

Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Yönelimleri Ölçeği

Aydıner-Uygun M., (2018, 4-7 Ekim). Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye.

Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeği

Aydıner-Uygun M. (2018, 4-7 Ekim). Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeğinin geliştirilmesi [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi,Muğla, Türkiye.

Eski Mezun Görüş Anketi

Yayla, F. (2003). Cumhuriyet Dönemi'ndeki müzik öğretmeni yetiştirme sürecinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eşlik Dersi Tutum Ölçeği

Kaya, Z. (2011). Koro eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımın tutum, öz-yeterlik algısı ve akademik başarıya etkisi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği

Girgin, D. (2018). Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. İlköğretim Online, 17(1), 47-56. doi: 10.17051/ilkonline.2018.413739.

Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği

Çelenk, K. ve Şen, Y. (2016). Müzik öğretmenliği programı için "Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği" geliştirme çalışması. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 6(28), 131-150. doi: 10.7816/idil-05-28-09

Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği

Şen, Y., ve Şentürk, N. (2015). Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme süreci. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 261-282.

Gitar Eğitiminde Performans Ölçeği

Akçay, Ş. Ö. ve Yener, S. (2019). Gitar eğitiminde performans ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(68), 782-794. doi: 10.17719/jisr.2019.3868

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi