TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 358 Kimya Eğitimi

33 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Asit-Baz Konusuna Yönelik Öz Yeterlik Algı Ölçeği

İlhan, N. ve Çiçek, Ö. (2017). The Development of Acid-Base Self-Efficacy Perception Scale and the Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Self-Efficacy Perceptions on Acid-Base. Sakarya University Journal of Education, 7 (1) , 123-141. https://doi.org/10.19126/suje.307068

Endüstriyel Kimya Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeği

Tosun, C., Şenocak, E. ve Taşkesenligil, Y. (2009). Endüstriyel Kimya Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 111-117.

Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği

Çetin-Dindar, A. ve Geban, Ö. (2015). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye ve Kimya’ya Uyarlanması: Geçerlilik Çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 15-34, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.002.

Genel Kimya Laboratuvarı Sınıf Çevresi Ölçeği

Doğan, D., Atılgan, H. ve Demirci, B. (2003). Genel Kimya Laboratuvarı Sınıf Çevresi Ölçeği-gerçek formunun uyarlama çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12, 56-63.

Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeği

Koçak, C., ve Önen, A. S. (2012). Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 318-329.

Karışık Endüstriyel Atıksu Arıtımında Pilot Ölçeği

Soybay, S. & Koyuncu, İ. (2017). KARIŞIK ENDÜSTSİYEL ATIKSU ARITIMINDA PİLOT ÖLÇEKLİ MEMBRAN BİYOREAKTÖRLERDE İŞLETME OPTİMİZASYONU VE MEMBRAN YÜZEY TEMİZLEME İŞLEMLERİNE DEĞİŞİK YAKLAŞIMLAR . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 339-350 . DOI: 10.28948/ngumuh.341128

Kimya Alanına Yönelik Bilimsel Süreç Beceri Testi

Feyzioğlu B., Demırdağ B, Akyıldız, M. ve Altun E. (2012). Ortaöğretime Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Testi Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(3), 1899-1906. http://www.kuyeb.com/pdf/tr/4985f494b550a0dfaf3f45756215e5dcglutr.pdf

Kimya Algı Ölçeği

Tosun, C. (2013). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 142-165. http://dx.doi.org/10.12973/nefmed157

Kimya Dersi Tutum Ölçeği

Şimşek, N. (2002). Kimya eğitimine yönelik bir tutum ölçeği hazırlanması ve buna yönelik çeşitli değerlendirmelerin yapılması. (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara).

Kimya Dersi Tutum Ölçeği

Şenocak, E. (2011). Kimya Dersi Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(2), 114-129.

Kimya Dersleri İçin Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği

Filiz, F. (2013). Kimya Dersleri İçin Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği'nin geliştirilmesi ve genel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Kimya Eğitimine Yönelik bir Tutum Ölçeği

Şimşek, N. (2002). Kimya Eğitimine Yönelik bir Tutum Ölçeği hazırlanması ve buna yönelik çeşitli değerlendirmelerin yapılması. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği

Azizoğlu, N., ve Uzuntiryaki, E. (2006). Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 55-62.

Kimya Laboratuvarı Özyeterlik Algısı ölçeği

Alkan, F. (2016). Development of Chemistry Laboratory Self-Efficiacy Beliefs Scale. Journal of Baltic Science Education, 15(3), 350-359.

Kimya Motivasyon Anketi

İlhan, N., Yıldırım, A. ve Yılmaz, S. S. ( 2012 ), Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 ( 18 ), 297- 310.

Kimya Motivasyon Ölçeği

Güvendik, F. (2010). Kimya motivasyon ölçeğinin uyarlanması ve yapı geçerliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kimya Motivasyon Ölçeği

Şen, Ş. ve Yılmaz, A. (2014). Lise ve üniversite öğrencilerinin kimyaya yönelik motivasyonlarının incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 5(10), 17-37.

Kimya Motivasyon Ölçeği

Çetin-Dindar, A. ve Geban, Ö. (2015). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye ve Kimya’ya uyarlanması: Geçerlilik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 15-34. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.002.

Kimya Motivasyon Ölçeği II

Tosun, C. (2013). Kimya Motivasyon Ölçeği-II’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 173-202.

Kimya Öğretmeni Adayları için Teknoloji Tutum Ölçeği

Yavuz, S. (2005). Developing a Technology Attitude Scale for Pre-Service Chemistry Teachers. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 4(1), 17-25.

Kimya Okuryazarlığı Ölçeği

Meydan, E. (2022). Kimya okuryazarlığı ölçeği: ölçek geliştirme çalışması . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (29) , 224-240 . DOI: 10.29000/rumelide.1164160

Kimya ve Kimya Derslerine Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Yıldıran, D., Demirci, N., Tüysüz, M., Bektaş, O., & Geban, Ö. (2011). Adaptation of an epistemological belief instrument towards chemistry and chemistry lessons. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3718–3722.

Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutum Ölçeği

Alkan, F., ve Erdem, E. (2012). Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1

Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları Ölçeği

Feyzioğlu, B., Demirdağ, B., Akyıldız, M. ve Altun, E. (2012). Kimya öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları Ölçeği geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 44-63.

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kan, A., ve Akbaş, A. (2005). Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227-237.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi