TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 350 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

385 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21.Yüzyıl Öğrenmeleri için Teknoloji Yeterliği Öz-Değerlendirme Ölçeği

Fidan, M., Debbağ, M., & Çukurbaşı, B. (2020). Technology proficiency self-assessments of teachers becoming professional in the 21st century: A scale adaptation study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(2), 465-492. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2020.016

3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Yilmaz, R., Karaman, A., Karakus, T. & Goktas, Y. (2014). Ilköğretim Öğrencilerinin 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarina Yönelik Tutumlari: Second Life Örneği, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 538 – 555

3 Boyutlu Sanal Ortamda Kış Sporları Öğrenmeye Karşı Motivasyon Ölçeği

Reisoğlu, İ., Yılmaz, R., Çoban, M., Topu, F. T., Karakuş, T.,& Göktaş, Y. (2015). Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım öğelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(3), 257-272

3B Sanal Öğrenme Ortamları İçin STM Ölçeği

Reisoğlu, İ. ve Göktaş, Y. (2016). Developing community of inquiry scale for 3D virtual learning environments. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(3), 347-370, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.018.

Açık Ders Malzemeleri Platformları Değerlendirme Ölçeği

Arslan, A., ve Aksaya, H. (2014, September 18-20). Açık Ders Malzemeleri Platformlarını Değerlendirmeye Yönelik Ölçek geliştirme çalışması [Paper presantation]. 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey.

Akıllı Tahta Tutum Ölçeği

Akçayır, M. (2011). Akıllı tahta kullanılarak işlenen matematik dersinin sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akıllı Tahta Tutum Ölçeği-ATTÖ

Şad, S.N. (2012). An Attitude Scale For Smart Board Use İn Education: Validity and reliability studies. Computers & Education, 58 (3), 900-907.

Akıllı Telefon Öz-Yeterlik Ölçeği

Aktay, S. (2018). A validity and reliability study of the Smartphone Self-Efficacy Scale. International Technology and Education Journal, 2(2), 11-18.

Akıllı Telefonlar için Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Ölçeği

Saltan, F., Kara, M., ve Ekin, B., (2015, 20-22 Mayıs). Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli Anketinin akıllı telefonlar için Türkçe'ye uyarlama çalışması [Bildiri sunumu]. 9th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Afyonkarahisar, Turkey.

Algılanan Web Karmaşıklığı Ölçeği

Altun, A. ve Çevik, V. (2012). Algılanan Web Karmaşıklığı Ölçeğinin geliştirilmesi, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-21.

Algılanan Web Sitesi Kalitesi Ölçeği

Kılıç, S. & Özdemir, E. (2017). Exploring gender differences in perceived web site quality. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(21), 197-220. http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2518

AÖF Ders Kitaplarına İlişkin Tutum Ölçeği

Aydın-Erdem, İ. (2002). Yapıcı görüşe göre ders kitaplarının tasarımı: AÖF uzaktan öğretim ders kitapları örneği. (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

Araştırma Topluluğu Ölçeği

Öztürk, E. (2012). Araştırma Topluluğu Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online Dergisi, 11(2), 408–422.

Artırılmış Gerçeklik Destekli Matematik Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği

Özçakır, B., & Özdemir, D. (2022). Reliability and Validity Study of an Augmented Reality Supported Mathematics Education Attitude Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, 38(17), 1638-1650. https://doi.org/ 10.1080/10447318.2022.2092955

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği (AGUTÖ)

Küçük, S., Yılmaz, R., Baydaş, Ö. ve Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 383-392.

Bağlamsal Faktörler Ölçeği

Kulaksız, T. (2020). Fen bilgisi öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisini etkileyen bağlamsal faktörlere yönelik bir model önerisi (Tez No. 651360) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Kulaksız, T., & Karaca, F. (2023). A path model of contextual factors influencing science teachers’ technological pedagogical content knowledge. Education and Information Technologies, 28, 3001–3026. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11301-3

Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği

Keser, H. ve Güldüren, C. (2015). Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. K. Ü.Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1167-1184.

Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği

Güldüren, C., Çetinkaya, L. ve Keser, H. (2016). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 15(2), 1167-1184. : http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.27218

Bilgi Işlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği (BİDBÖA)

Gülbahar, Y., Kert, S. B. ve Kalelioğlu F. (2018). Bilgi Işlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği (BİDBÖA): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. Advance online publication. doi:10.16949/turkbilmat.385097

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Üzümcü, Ö. (2023). Computational thinking scale: the predictive role of metacognition in the context of higher order thinking skills. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11(3), 423-437. https://doi.org/10.17478/jegys.1355722

Bilgi İşlemsel Düşünme Öz Değerlendirme Ölçeği

Ceylan, V., K. (2020) Senaryo temelli Scratch öğretim programının öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerine, problem çözme ve programlama ünitesi erişilerine etkisi (Tez No. 603629) [Doktora tezi, aydın Adnan Menderes Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Bilgi Paylaşma Davranışları Ölçeği

Alakurt, T.(2013). Sanal uygulama topluluğu üyelerinin bilgi paylaşma davranışlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi(Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilgi Paylaşma Davranışları Ölçeği

Alakurt, T., Keser, H.(2016). Bilgi Paylaşma Davranışları Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1033-1054.

Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Topaloğlu, S. (2008). Bilgi teknolojisi sınıflarının kullanımına yönelik öğretmen tutumları: Adapazarı örneği (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyon Yaklaşımları Ölçeği (Öğretmenler için)

Tezci, E. (2016). Öğretmenlerin BİT entegrasyon yaklaşımlarının ölçülmesine yönelik ölçek geliştirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 975-992.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi