TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 366 Coğrafya Eğitimi

19 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Gümüş, N., Özüpekçe, S.( 2013 ) Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish and Turkic, 8(8), 665-677.

Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Teyfur, E. (2009). 9. Sınıf Coğrafya dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Coğrafya Dersi İşleniş Tarzı ve Öğrenci Tutumu Ölçeği

Sözen, E. (2019, Şubat). Öğrencilerin coğrafya ders işleniş tarzı ve coğrafya derslerine yönelik tutumları üzerine ölçek geliştirme çalışması. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde sunulan bildiri. Yalova, Türkiye.

Coğrafya Dersi Öğrenci Tutumu, Ders İşlenişi ve Materyal Kullanımı Ölçeği

Sözen, E. (2019). Coğrafya dersi tutumu, coğrafya ders işlenişi ve materyal kullanımına yönelik ölçek geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 7 (1), 1-14 .

Coğrafya Dersi Öğrenci Tutumu, Ders İşlenişi ve Materyal Kullanımı Ölçeği

Sözen, E. (2019). Coğrafya dersi tutumu, coğrafya ders işlenişi ve materyal kullanımına yönelik ölçek geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 7(1), 1-14.

Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği

Uzunöz, A. (2008). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf coğrafya dersinde çoklu zeka destekli eğitimin öğrenci başarısı tutumu ve kalıcılığına etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği

Demir, S. B. ve Koç, H. (2013). Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 8(8), 1765-1777.

Coğrafya Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Karadeniz, C.B. ve Bilgi, M.G. (2010).Coğrafya Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 511-532.

Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Uzunöz, A. (2011). Coğrafya Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği geliştirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1264-1277.

Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Özgen, N., Bindak, R. ve Birel, F.K. (2007). Coğrafya dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 58-64.

Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Güven, B. ve Uzman, E. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 527 -236.

Coğrafya Motivasyon Ölçeği

Değirmenci, Y. (2015). CBS (Coğrafi bilgi sistemleri) destekli öğretimin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisi. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Kaya, M. F. (2013). Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Geliştirme Çalışması. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 155-174.

Coğrafya Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği

Karadeniz, C. B. ve Sarı, S. (2012). Coğrafya Öğretimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 9(33), 9-27.

Coğrafya Tutum Ölçeği

Tekinarslan, H. (2006). Lise öğrencilerinin coğrafya dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İlköğretim Çevre Okuryazarlığı Aracı

Erdoğan, M. (2009). Fifth grade students' environmental literacy and the factors affecting students' environmentally responsible behaviors. (Doctoral thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum Ölçeği (İÇTÖ)

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). Elementary students’ attitudes towards environment. Elementary Education Online, 6(3), 452-468.

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Kaya, M.F. (2013). Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193.

Uzaktan Eğitim İle Coğrafya Öğretiminin Etkililiği Ölçeği

İnce, Z., Yentür, M., ve Şahin, V. (2021). Uzaktan Eğitim İle Coğrafya Öğretiminin Etkililiği Ölçeği: Ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi Özel Sayısı), 3943-3966. https://doi.org/10.26466/opus.879897

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi