TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 355 Fen ve Teknoloji Eğitimi

246 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği

Kunt, H. (2013). Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 253-262.

Akademik Risk Alma Ölçeği

Korkmaz- Baylav, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Arapça Konuşan Öğrencilerin Fen’e Yönelik Tutum Ölçeği

Özkan, Y., Açıksöz, A., ve Dökme, İ. (2020). Arapça Konuşan Öğrenciler İçin Hazırlanan Fen’e Yönelik Tutum Ölçeğinin uyarlanması çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 9-21.

Araştırma Becerileri Testi

Alkan-Dilbaz, G., Özgelen, S. ve Yanpar-Yelken, T. (2012). Araştırma Becerileri Testinin (ABT) geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 305-332.

Araştırma Becerileri Testi

Dilbaz, G. A., Özgelen, S. ve Yelken, T. Y. (2012). Araştırma Becerileri Testinin (Abt) geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2), 305-332.

Araştırma Sorgulamaya Yönelik Öz-yeterlilik Algı Ölçeği

Ozan, C. E., Korkmaz, Ö. ve Karamustafaoğlu, S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin Araştırma Sorgulamaya Dönük Özyeterlilik Algı Ölçeği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 679-695.

Astronomi Başarı Testi

Armağan, F. Ö. ve Demir, N. (2019). Astronomi Başarı Testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 52-70.

Astronomi Tutum Ölçeği

Canbazoğlu-Bilici, S., Öner-Armağan, F., Kozcu-Çakır, N. ve Yürük, N. (2012). Astronomi Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 9(2), 116-127.

Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği

Kılıç-Ertaş, H. ve Keleş, Ö. (2017). Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 35-54.

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Ertuğrul-Akyol, B. (2020). Stem etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi işlemsel, eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği I

İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalıştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-132.

Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği II

İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalıştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-132.

Bilim Motivasyonu Ölçeği

Arslan, S., Yılmaz, B., Akcaalan, M., Yılan, A.,& Çavdar, R. (2015). Evaluating the psychometric properties of Turkish version of the Science Motivation Questionnaire. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2015, 162-166.

Bilim Şenliği Tutum Ölçeği

Keçeci, G., Kırbağ Zengin, F. ve Alan, B. (2017). Bilim Şenliği Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (27), 562-575.

Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Ölçeği

Çetinkaya, E., Şimşek, C., ve Çalışkan, H. (2013). Bilim ve sözde-bilim ayrımı için bir ölçek uyarlama çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 31-43.

Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Ölçeği

Çetinkaya, E. K., Şimşek, C. L.. ve Çalışkan, H. (2013). Bilim ve Sözde-Bilim Ayrımı İçin Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 31-43.

Bilimin Doğası İnanışları Ölçeği

Özcan, İ., ve Turgut, H. (2014). Öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarının tespiti: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sakarya University Journal of Education, 4(2), 38-56.

Bilimin Doğası İnanışları Ölçeği (Instrument For The Nature of Science Beliefs)

Özcan, I. (2011). Bilimin doğası inanışlarına yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarının tespiti (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bilimin Doğası Ölçeği

Muşlu, G. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bilimin doğasını sorgulama düzeylerinin tespiti ve çeşitli etkinliklerle geliştirilmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bilimin Doğası Ölçeği

Özgelen, S. (2013). Bilimin Doğası Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 711-736.

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Başarı Testi

Yıldız, D. G. (2016). Ters yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişilerine, üstbiliş farkındalıklarına ve epistemolojik inançlarına etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 423-444. Doi: 10.18026/cbusos.70886

Bilimin Doğasını Değerlendirme Ölçeği

Muşlu, G. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bilimin doğasını sorgulama düzeylerinin tespiti ve çeşitli etkinliklerle geliştirilmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Acat, M. B., Tüken, G. ve Karadağ, E. (2010). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.

Bilimsel İşlem Beceri Testi

Ünlü, S. (2000). Kavramsal değişim yöntemlerinin çocukların, atom, molekül ve madde kavramlarını anlamadaki başarılarına etkisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilimsel Sorgulama Hakkında Görüş Anketi

Karışan, D., Bilican, K., Şenler, B. (2017). Bilimsel Sorgulama Hakkında Görüş Anketi: Türkçeye Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 326-343. DOI: 10.17679/inuefd.307053

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi