TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 355 Fen ve Teknoloji Eğitimi

298 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği

Kunt, H. (2013). Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 253-262.

Akademik Risk Alma Ölçeği

Korkmaz- Baylav, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Animasyon Tutum Ölçeği (AAS)

Çınar, D. & Kurt, H. (2019). Development of animation attitude scale (AAS): Validity and reliability study. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 558-574.  https://doi.org/10.18009/jcer.617943

Arapça Konuşan Öğrencilerin Fen’e Yönelik Tutum Ölçeği

Özkan, Y., Açıksöz, A., ve Dökme, İ. (2020). Arapça Konuşan Öğrenciler İçin Hazırlanan Fen’e Yönelik Tutum Ölçeğinin uyarlanması çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 9-21.

Araştırma Becerileri Testi

Alkan-Dilbaz, G., Özgelen, S. ve Yanpar-Yelken, T. (2012). Araştırma Becerileri Testinin (ABT) geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 305-332.

Araştırma Becerileri Testi

Dilbaz, G. A., Özgelen, S. ve Yelken, T. Y. (2012). Araştırma Becerileri Testinin (Abt) geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2), 305-332.

Araştırma Sorgulamaya Yönelik Öz-yeterlilik Algı Ölçeği

Ozan, C. E., Korkmaz, Ö. ve Karamustafaoğlu, S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin Araştırma Sorgulamaya Dönük Özyeterlilik Algı Ölçeği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 679-695.

Asit-Baz Konusuna Yönelik Öz Yeterlik Algı Ölçeği

İlhan, N. ve Çiçek, Ö. (2017). The Development of Acid-Base Self-Efficacy Perception Scale and the Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Self-Efficacy Perceptions on Acid-Base. Sakarya University Journal of Education, 7 (1) , 123-141. https://doi.org/10.19126/suje.307068

Astronomi Başarı Testi

Armağan, F. Ö. ve Demir, N. (2019). Astronomi Başarı Testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 52-70.

Astronomi Tutum Ölçeği

Canbazoğlu-Bilici, S., Öner-Armağan, F., Kozcu-Çakır, N. ve Yürük, N. (2012). Astronomi Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 9(2), 116-127.

Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği

Kılıç-Ertaş, H. ve Keleş, Ö. (2017). Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 35-54.

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Ertuğrul-Akyol, B. (2020). Stem etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi işlemsel, eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği I

İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalıştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-132.

Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği II

İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalıştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-132.

Bilgisayar Programlama Öz-Yeterlik Ölçeği

Ekici, M. & Çınar, M. (2020). Bilgisayar Programlama Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 10 (2) , 1017-1040 .   https://doi.org/10.18039/ajesi.725161

Bilim İnsanının Görünüşü, Yeri ve Aktivitesine İlişkin Görüş Anketi

Alkış-Küçükaydın, M., Esen, S. (2023). DAST or VoSAL? Adaptation of the VoSAL to Turkish and a comparison between the instruments. International Journal of Science Education, 1-23. https://doi.org/10.1080/09500693.2023.2187674  

Bilim İnsanları Gibi Çalışma Ölçeği

Taşçı, G., Looss, M., Yurdugül, H., Hilfert-Rüppell, D., Sülün, A., Hinrichs, D., Aydoğdu, S., Klingenberg, K., Taş, F. Ş.(2016). Adaptation of Scale “Working Like Scientists” (WLS) A Turkish-language version: validation and reliability. Participatory Educational Research (PER), 3(1), 54-65.

Bilim Motivasyonu Düşürme Ölçeği

Karaca, B. & Aydın, S. (2020). Science amotivation scale: Validity and reliability study. Journal of Education in Science Environment and Health, 6(4), 297-308.  https://doi.org/10.21891/jeseh.769444

Bilim Motivasyonu Ölçeği

Arslan, S., Yılmaz, B., Akcaalan, M., Yılan, A.,& Çavdar, R. (2015). Evaluating the psychometric properties of Turkish version of the Science Motivation Questionnaire. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2015, 162-166.

Bilim Şenliği Tutum Ölçeği

Keçeci, G., Kırbağ Zengin, F. ve Alan, B. (2017). Bilim Şenliği Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (27), 562-575.

Bilim ve Barış İlişkisine Yönelik Algı Ölçeği

Eren-Dilek, C. (2016). Preservice teachers’ perceptions of the relationship between science and peace. Journal of Baltic Science Education, 15(4), 464-476.

Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Ölçeği

Çetinkaya, E., Şimşek, C., ve Çalışkan, H. (2013). Bilim ve sözde-bilim ayrımı için bir ölçek uyarlama çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 31-43.

Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Ölçeği

Çetinkaya, E. K., Şimşek, C. L.. ve Çalışkan, H. (2013). Bilim ve Sözde-Bilim Ayrımı İçin Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 31-43.

Bilimde Yetenek ve Keyif için Kukla Röportajı Ölçeği

Akman, B., Alabay, E., Veziroglu-Celik, M., Aksoy, P. & Gelbal, S. (2020). A study to adapt “Puppet Interview Scales of Competence in and Enjoyment of Science” to Turkish culture. Journal of Education in Science Environment and Health (JESEH), 6(4), 309-320. https://doi.org/10.21891/jeseh. 705977

Bilimin Doğası İnanışları Ölçeği

Özcan, İ., ve Turgut, H. (2014). Öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarının tespiti: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sakarya University Journal of Education, 4(2), 38-56.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi