TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 359 Matematik Eğitimi

268 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

6-8. Sınıflar Problem Çözme Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

61-72 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeği

Kızıltepe, G. İ., ve Aktulun, Ö. U., (2019, 23-27 Ekim). 61-72 Aylık Çocuklar İçin Erken Sayı Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye.

Akademik Öz-Düzenleme Ölçeği

Durmaz, M. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin (10. sınıf) temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmışlık düzeyleri, motivasyon ve matematik kaygısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu

Analitik Geometriye Yönelik Tutum ve Öz Yeterlik Ölçeği

Ilgün, M., Azak, A. Z., & Takunyaci, M. (2012). Development of self efficacy and attitude toward analytic geometry scale (SAAG-S). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 20-27.

Artırılmış Gerçeklik Destekli Matematik Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği

Özçakır, B., & Özdemir, D. (2022). Reliability and Validity Study of an Augmented Reality Supported Mathematics Education Attitude Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, 38(17), 1638-1650. https://doi.org/ 10.1080/10447318.2022.2092955

Astronomi Kavram Envanteri

Bilici, S. C., Armagan, F. O., Cakir, N. K. ve Yuruk, N. (2011). The development of an Astronomy Concept Inventory (ACI). Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2454–2458. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.127

Astronomiye İlgi Ölçeği

Kılıç, H., E. & Keleş, Ö. (2017). Development of the Scale of Interest in Astronomy: Validity and reliability studies. Journal of Theory and Practice in Education, 13(1), 35-54.

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Gök, A. & Karamete, A. (2023). A validity and reliability study of the Turkish Computational Thinking Scale. Journal of Educational Technology & Online Learning, 6(2), 421-437. https://doi.org/10.31681/jetol.1217363

Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarında Öz Yeterlik İnanç Ölçeği

Demirbağ, C., Arıkan, S. ve Muğaloğlu, E. (2020). Adaptation of the Self-efficacy Beliefs in STEM Education Scale and Testing Measurement Invariance across Groups. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 11(2), 163 – 179. http://doi.org/10.21031/epod.675240

Bilişüstü Becerileri Envanteri

Soydan, Ş. (2001). Development of instruments for the assessment of metacognitive skills in mathematics: An alternative assessment attempt (Master's thesis). Boğaziçi University Institute of Science, İstanbul.

Cebir Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Bal, A. P. ve Karacaoğlu, A. (2015). Cebir Konusuna Yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama 11(4), 1258-1271.

Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ)

Karaca, H. ve Yalçınkaya, İ. (2018). Ortaokul Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(14), 1-18. DOI: 10.16991/INESJOURNAL.1501

Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği

Dağlı, H. ve Dağlıoğlu, H.E. (2018). Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği’nin (ÇMSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 1143 – 1172.

Çocukların Matematik Anksiyetesi Ölçeği

Kandemir, M. A., Jameson, M. M., & Palestro, J. J. (2016). Translating the Children’s Anxiety in Math Scale to Turkish for use with Turkish children. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 15(1), 1-10.

Dereceli Puanlama Anahtarı

Yıldız, A., Es, H. ve Türkdoğan, A. (2021). Matematikte kavram karikatürlerinin değerlendirilmesine yönelik puanlama anahtarının geliştirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 250-267. DOI: 10.18039/ajesi.725475

Dokuzuncu Sınıflar için Matematik Başarı Testi

Özüdoğru, M. ve Bümen, N. T. (2016). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının yordanması. Ege Eğitim Dergisi, 17 (2), 377-398.

Düzenlenmiş Fennema-Sherman Matematik Kaygı Ölçeği

Hacıömeroğlu, G. ve Kutluca, T. (2016). Düzenlenmiş Fennema-Sherman Matematik Kaygı Ölçeği – ilkokul geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(10), 95-100.

Ebeveyn Matematik Kaygısı Ölçeği

Mutlu, Y., Sarı, M. H., ve Çam, Z. (2018).Ebeveyn Matematik Kaygısı Ölçeği geliştirme çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(STEMES’18), 139-145.

Erkek Alanı Olarak Matematik Ölçeği

Tağ, Ş. 2000 Matematiğe yönelik tutum ile matematik başarısı arasındaki karşılıklı ilişki (Yüksek lisans tezi) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Erken Matematik Ölçeği

Karakuş, H. (2022) Erken matematik ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), 5(1), 197-220. https://doi.org/10.33400/kuje.1059336

Erken Matematik Yeteneği Testi-2

Güven, Y. (1997). Erken Matematik Yeteneği Testi-2'nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve sosyo-kültürel faktörlerin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Fonksiyonları Öğretme Bilgisi Testi

Şimşek, N. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının fonksiyonları öğretme bilgilerini ölçmeye yönelik bir testin geliştirilmesi ve uygulanması (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geometri Özyeterlik İnancı Ölçeği

Kesici, A. (2022). Lise öğrencilerine yönelik geometri özyeterlik inancı ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 51(233), 33-53. doi: 10.37669/milliegitim.768727

Geometri Tutum Ölçeği

Aktaş, M. C. ve Aktaş, D. Y. (2013). Geometriye yönelik güncel bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 225-247.

Geometrik Cisimler Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Gürefe, N. ve Kan, A. (2013). Öğretmen adayları için geometrik cisimler konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 12(2), 356-366.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi