TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 374 Sosyal Bilgiler Eğitimi

83 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyon Ölçeği

Tahiroğlu, M. ve Aktepe, V. (2015). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi motivasyon ölçeği formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10 (3),907-932. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7944

Atatürk Algısı Ölçeği

Dönmez, C., ve Hamarat, E. (2014). Atatürk Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 13(3), 820-826.

Bütünleşme Ölçeği

Erbil, D. G. ve Kocabaş, A. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencileri için Bütünleşme Ölçeğinin geliştirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17( 1), 700-721. DOI: 10.33711/yyuefd.710059

Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği

Özlü, G. (2012). Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çevre Tutum Ölçeği

Arslanyolu, K. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çevreye karşı tutumlarının çoklu zekâ kuramına göre incelenmesi (Yüksek Lisans tezi). Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

Çevre Tutum Ölçeği

Atasoy, E. (2005). Çevre içi eğitim: İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir çalışma (Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Çevresel Duyarlılık Ölçeği

Açar, S. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde gözlem gezisi uygulamasının öğrencilerin eleştirel düşünme becerisine ve çevre duyarlılığına etkisi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Çocuklar için Sosyal Katılım Becerilerini Belirleme Ölçeği

Samancı, O., Ocakcı, E, & Seçer, İ. (2018). Developing scale for determining the social participation skills for children and analyzing its psychometric characteristics. International Education Studies, 11(6), 92-98.  https://doi.org/10.5539/ies.v11n6p92

Demokratik Katılım Ölçeği

Keçe, M. ve Dinç, E. (2015). Demokratik Katılım Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 177-207.

Demokratik Vatandaşlık Tutum Ölçeği

Yıldırım, C , Türkoğlu, A . (2017). Democratic Citizenship Attitude Scale: A Validity and Reliability Study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (2), 649-664. 10.14812/cuefd.303672

Etkili Vatandaşlık Ölçeği

Sağlam, H. İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 39-50

Hoşgörü Tutum Ölçeği

Erdem-Zengin, E. ve Yalçınkaya, E. (2016). Yöntem olarak yaratıcı drama kullanımının ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlere etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , 6(2), 221-236.

İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Çetinkaya, S. ve Hatay Uçar, F. (2019). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının incelenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 25-35. Doi: 10.24106/kefdergi.2236

İlköğretim Öğrencilerinin Tarihsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği

Çulha-Özbaş,, B. ve Aslan, E. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Tarihsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45(2), 255–274.

İlkokul 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ulu Kalın, Ö., ve Topkaya, Y. (2017). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14(37), 14 -22.

İlkokul Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği

Ocakcı, E. (2022). İlkokul sosyal bilgiler dersinde dijital öğrenme materyallerinin etkililiği: Geliştirme, uygulama ve değerlendirme çalışması (Tez No. 754566) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği

Halaç H., Gürdoğan BAYIR Ö., Çengelci Köse T. (2021). İlkokul öğrencilerine yönelik kültürel mirasa duyarlılık ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(31), 197 – 208. https://doi.org/10.35675/befdergi.810944

Küresel Vatandaşlık Ölçeği

Akın, A., Sarıçam, H. Akın, Ü., Yıldız, B., Demir, T., & Kaya, M. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the Global Citizienship Scale. 3rd International Symposium on Social Studies Education, 28-30 April, Ankara.

Marmara Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeği

Celikten, L., & Doğan, M.C. (2020). Marmara Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeğinin geliştirilmesi. HAYEF: Journal of Education, 17(2), 199-221. doi: 10.5152/hayef.2020.20017

Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği

Gören, S., Özdemir, M., Ötken, Ş (2020). Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(2), 364 – 371.

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Öğretime Yönelik Özgüven Ölçeği

Uysal, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim becerilerini etkileyen faktörler (Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşlerine Yönelik Anket

Ayten, P. (2006). İlköğretim okullarında sosyal bilgiler dersini yürüten 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programına ilişkin görüşleri(Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okul Kantinini Bilinçli Kullanma Ölçeği (OKBKÖ)

Sağlam, H. İ. & Özdemir, D. (2018). The analysis of the levels of 4th grade students conscious usage of school canteen. İlköğretim Online, 17(4), 1944-1959. doi: 10.17051/ilkonline.2019.506909

Okul Öğrenci Meclislerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Baklavacı, G. Y. ve Deniz, L. (2015). Okul öğrenci meclislerine yönelik bir tutum ölçeği geliştirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 406-418.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi