TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 357 Fizik Eğitimi

37 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Assessment Scale in Patients with Multiple Sclerosis(Multipl Sklerozlu Hastalarda Değerlendirme Ölçeği)

Özkeskin M, Özden F, Yüceyar N. The reliability and validity of the turkish version of the fatigue assessment scale in patients with multiple sclerosis. Neurol Sci Neurophysiol 2022;39:109-14

Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT)

Şen, H. C. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1-39.

Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31-46.

Değişkenleri Değiştirme ve Kontrol Etme Beceri Testi (DDKBT)

Temiz, B. K. ve Tan, M. (2007). Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme becerilerinin ölçülmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 151-174.

Enerji Ünitesi Kavramsal Basarı Testi (ENBAT)

Tekbıyık, A. (2010). Bağlam temelli yaklaşımla ortaöğretim 9. sınıf enerji ünitesine yönelik 5E modeline uygun ders materyallerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon.

Fizik Ders Kitabı Değerlendirme Ölçeği

Yıldırım, A. (2007). Seçilen Bir Ders Kitabı Değerlendirme Ölçeğinin lise II Fizik ders kitabına uygulanması (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Fizik Dersi Motivasyon Ölçeği

Özdemir, E., Kural, M. & Kocakülah, M. S. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin fizik dersine ait motivasyon düzeylerini belirlemeye yönelik ölçek geliştirme . Kastamonu Eğitim Dergisi , 26 (5) , 1497-1507 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2123

Fizik Dersi Motivasyon Ölçeği (FDMÖ)

Özdemir, E., Kural, M. ve Kocakülah, M. S. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin fizik dersine ait motivasyon düzeylerini belirlemeye yönelik ölçek geliştirme. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1497-1507. doi: 10.24106/kefdergi.2123

Fizik Dersi Tutum Ölçeği

Aydın Gürler, S., & Baykara, O. (2020). Development of an attitude scale for physics courses and a review of student attitudes. Journal of Baltic Science Education, 19(1), 6-24. https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.06

Fizik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ocak, S. Y. (2000). Kavram değiştirme metinlerini kullanarak hazırlanan yöntemin 10. sınıf öğrencilerinde mekanik enerji konusunu anlamaya olan etkisi. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Fizik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Akpınar, M. (2006). Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının fizik dersi akademik başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri Ölçeği

Erdem, A., ve Uzal, G. (2018). Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Human Sciences, 15(1), 509-526.

Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği

Tanrıverdi, G., ve Demirbaş, M. (2012). Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 83-101.

Fizik Laboratuvarına Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Nuhoğlu, H. ve Yalçın, N. (2004). Fizik Laboratuvarına Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 317 – 327.

Fizik Motivasyon Ölçeği

Süzük, E. (2019). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği II’nin Türkçe’ye ve fiziğe uyarlanması: Fizik Motivasyon Ölçeği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(2), 126-141. https://doi.org/10.35346/aod.626185

Fizik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği

Sezgin-Selcuk, G. ve Özkan, G. (2014). Lise öğrencilerinin fizik öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 101-127.

Fizik Öğretimi Anketi

Koca, H. (1995). Fen liselerinde fizik öğretmeninin, öğrencilere kazandırdığı davranışlar ile fizik öğretmenlerinin, gösterdiği bazı sözel davranışların değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Fi̇zi̇k Öz-Yeterli̇li̇k Ölçeği̇

Alpaslan, M. M. ve Işık, H. (2016). Fi̇zi̇k Öz-Yeterli̇li̇k Ölçeği̇ni̇n geçerli̇li̇ği̇ ve güveni̇rli̇li̇ği̇. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 111-122.

Fizik Tutum Ölçeği

Tekbıyık, A. (2010). Bağlam temelli yaklaşımla ortaöğretim 9. sınıf enerji ünitesine yönelik 5E modeline uygun ders materyallerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon.

Fizik Tutum Ölçeği

Taşlıdere, E. (2002). The Effect of conceptual approach on students' achievement and attitudes toward physics. (Master’s thesis). Orta Doğu Teknik University Institute of Science and Technology, Ankara.

Fizik Tutum Ölçeği

Nalçacı, İ. Ö., Akarsu, B., ve Kariper, İ. A. (2011). Orta öğretim öğrencileri için fizik tutum ölçeği derlenmesi ve öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Journal of European Education, 1(1), 1-6.

Fizik Tutum Ölçeği

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 134-144.

Fizik Tutum Ölçeği

Kurnaz, M. A., ve Yiğit, N. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 29-49.

İşlemsel Fizik ve Kimya Problemlerinde Matematik Kullanım Ölçeği

Özsoy-Güneş, Z., Derelioğlu, Y., Kırbailar, F. G. (2011). İşlemsel Fizik ve Kimya Problemlerinde Matematik Kullanım Ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği çalışması. Hasan Ali Yücel eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 23-38.

Karışık Endüstriyel Atıksu Arıtımında Pilot Ölçeği

Soybay, S. & Koyuncu, İ. (2017). KARIŞIK ENDÜSTSİYEL ATIKSU ARITIMINDA PİLOT ÖLÇEKLİ MEMBRAN BİYOREAKTÖRLERDE İŞLETME OPTİMİZASYONU VE MEMBRAN YÜZEY TEMİZLEME İŞLEMLERİNE DEĞİŞİK YAKLAŞIMLAR . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 339-350 . DOI: 10.28948/ngumuh.341128

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi