TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 345 Özel Eğitim

154 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

ABILOCO-Çocuklar Ölçeği

Şimşek, A., Yıldız, R., Erol, E., Apaydın, U.,& Elbasan, B. (2017). ABILICO-KIDS Ölçeğitim Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (s.39 ). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı

Cavkaytar, A. , Ardıç, A. ve Aksoy, V. (2014). Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15 (02) , 1-14 . https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000195

Aile İhtiyaçları Anketi

Özaydın, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, Ş., Karahan, S., & Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Aile İhtiyaçları Anketi (Anne-Baba Formu)

Özaydin, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, S., Karahan, S. and Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://www.doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği

Kaner, S. (2001). Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği (The Questionnaire on Resource and Stress-F) Faktör Yapısı, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-10.

Ailelerin Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Yetersizliği ve Eğitimleriyle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçeme Aracı

Cavkaytar, A., Adıgüzel, O. C. ve Ceyhan, E. (2017). Ailelerin Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Yetersizliği ve Eğitimleriyle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme aracının geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 16(60), 46-59.

AIR Öz-belirleme Ölçeği

Kaya, A., Yöntem, M.K. (2021). Adaptation of AIR self-determination scale – educator version to Turkish (AIR SDS-TR). International Electronic Journal of Elementary Education, 4(1), 79-86. https://doi.org/10.26822/iejee.2021.230.

Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeği

Kavak, S. (2007). Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeğinin geliştirilmesi ve 0–8 yaş arası engelli çocuğu olan annelerin yakınlarından aldığı desteği algılamaları (Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Algılanan Akademik Beklenmedik Düşük Başarı Ölçeği

Şakar, S., Bilgiç, Ş., & Baloğlu, M. (2022, 8-10 Eylül). Algılanan akademik beklenmedik düşük başarı ölçeğinin uyarlanması [Bildiri sunumu]. VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Konya, Türkiye.  

Anne Babaların Üstün Yetenekli Çocuklarını Farkındalıklarına İlişkin Görüşlerini Belirleme Anketi

Avcı, A. (2005). Anne-babaların üstün yetenekli çocuklarını farkındalıklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Avrupa Çocuk Çevre Anketi

Çankaya, Ö. (2019). Serebral palsili çocuklarda çevresel faktörler ile aktivite ve katılım arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Bağlamsal Değerlendirme Envanteri

Sucuoğlu, B., & Demir, Ş. (2017). Bağlamsal Değerlendirme Envanteri: Otizmli bireylerin problem davranışlarının bağlamsal değişkenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(2), 209- 224. DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.316356

BEP Kalitesini Değerlendirme Ölçeği (BEPKDÖ)

Alan, Ş. ve Aksoy, V. (2023). Özel Eğitim Okullarında Geliştirilen Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) Kalitesinin İncelenmesi . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (1), 161-194. https://doi.org/10.7822/omuefd.1216755

Beslenme Problemlerini Tarama Ölçeği

Meral, B. F., & Fidan, A. (2014). Psychometric properties of the Screening Tool of Feeding Problems (STEP) in Turkish children with ASD. Research in developmental disabilities, 35(4), 908-916. DOI: 10.1016/j.ridd.2014.01.008

Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği

Aslan, C., Doğuş, M., Okyar, S., ve Kan, A. (2019). Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 271-295.

Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği

Aslan, C., Doğuş, M., Okyar, S., ve Kan, A. (2019). Braille (Kabartma) Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 271-295.

Bütün Öğrencilerin Öğretimine Yönelik Tutumlar Ölçeği

Çelik, İ., Sarıçam, H., & Fazlıoğlu, Y. (2017, Mayıs). Tüm Öğrencilere Öğretime Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Türk popülasyonunda adaptasyonu ve geçerliği. ASEAD I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 19-21 Mayıs 2017, Saraybosna, Bosna Hersek.

Bütünleştirmenin Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkisi Ölçeği

Şahbaz, Ü., Atılgan, H. & Aydemir, D. (2018). Bütünleştirmenin Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek Uyarlama Çalışması . Kastamonu Eğitim Dergisi , 26 (6) , 1843-1850 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2202

Bütünleştirmenin Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek

Şahbaz, Ü., Atılgan, H., & Aydemir, D. (2018). Bütünleştirmenin Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek uyarlama çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1843-1850. doi: 10.24106/kefdergi.2202

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Chedoke-Mcmaster Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlar Ölçeği

Çiçek-Gümüş, E. & Öncel, S. (2020). Validity and reliability of the Chedoke-McMaster Attitudes towards Children with Handicaps Scale in Turkey: A methodological study. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(1), 1-12. DOI: 10.5152/FNJN.2020.426719

Chedoke-Mcmaster Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlar Ölçeği (T-CATCH)

Yılmaz, Ö.M. (2019). The Chedoke MC-master attitudes towards children with handicaps anketinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Çizip Çıkarma (CO) Testi

Ramazan, M. O. (1997). WJ-R COG Görsel Eşleme, Çizip Çıkarma, Görsel Tamamlama ve Resim Tanıma Testlerinin güvenilirlik, geçerlilik ve ön norm çalışması (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)

Diken, Ö., Topbaş, S. ve Diken, İ. H. (2009). Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ) ile Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(2), 41-60.

Çocuk Kol Rehabilitasyon Ölçeği

Altın, FN ve Tarsuslu Şimşek, T. (2022). Çocuk kol rehabilitasyon ölçeğinin türkçe geçerlik ve güvenirliği . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 9(2), 142-151 . DOI: 10.15437/jetr.902418

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi