TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2022

1.086 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

0-2 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Rekreasyon Engelleri Ölçeği

Ardahan, F. & Yakut Tekmenüray, B. (2022). Development of recreational barriers scale of mothers with child between 0-2 years old and making ıts validity and reliability for turkish population. Journal of Global Sport and Education Research, 5(1), 64-85.

0-6 Yaş Psikososyal Gelişim Dönemi Tutumları Ölçeği

Dönmez A. , Engin E. , Keskin G. , Baykal Akmeşe Z. , Durmuş T.(2022). 0-6 Yaş psikososyal gelişim dönemi tutumları ölçeğinin geliştirilmesi ve eğitim müdahalesiyle ölçeğin ilk uygulaması. Journal of Nursology, 25(2), 95-100.

112 Acil Yardım İstasyonlarının Memnuniyet, Verimlilik, Güvenlik ve Performans Açısından Değerlendirme Ölçeği

Uysal, İ. , Sevinç Postacı, E. , Çelik, N. , Yavuz, F. , Gür, M. & Parlak, F. (2022). 112 Acil Yardım İstasyonlarının Memnuniyet, Verimlilik, Güvenlik ve Performans Açısından Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulama örneği . Hastane Öncesi Dergisi, 7(2), 159-174 . DOI: 10.54409/hod.1054797

13-24 Aylık Bebek Yaşam Kalitesi Ölçeği

Bilginer, Ç., Demirci Y., Şahin, K., Karadeniz, S. ve Beyhun, N. (2022). PedsQL 13-24 Aylık Bebek Yaşam Kalitesi ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 29(2), 107 – 115. https://doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2021.92063

3-4 Yaş Çocukları için 21.yy Becerileri Ölçeği (DAY-1)

Simsar, A., Yalçın, V. ve Dinler, H. (2022). 3-4 Yaş Çocukları İçin 21. yy Becerileri Ölçeği (DAY 1): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 11(3). https://doi.org/10.7884/teke.5544

60-72 Aylık Çocuklar İçin Doğayla Bağlantı Kurmaya Eğilim Ölçeği

Engin, K. & Demiriz, S. (2022). 60-72 aylık çocuklar için doğayla bağlantı kurmaya eğilim ölçeği’nin (DOBKEÖ) geliştirilmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 55 (55), 106-130. https://doi.org/10.15285/maruaebd.982253

7-12 Yaş Arası Kanserli Çocuklarda Hafıza Belirti Değerlendirme Ölçeği

Şenol, Ş. & Efe, E. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the memorial symptom assessment scale in children aged 7–12 with cancer. Turkish Journal of Health Science and Life, 5 (3), 222-229. https://doi.org/10.56150/tjhsl.1074721

8-10 Yaş Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği

Teze, S. & Arslan, E. (2022). 8-10 Yaş Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği Türkçe’ye Uyarlama Çalışması ve Ayrılık Kaygısının İncelenmesi . Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 5 (1) , 134-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/opdd/issue/70744/1117798

A-12 Öğretmenleri Çevrimiçi Eğitim Hazırbulunuşluk Ölçeği

Polat, E., Hopcan, S., & Yahşi, Ö. (2022). Are K-12 teachers ready to e-learning?. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 23(2), 1-28.

Acil Servis Hasta Memnuniyet Ölçeği

Konateke, S., Yılmaz, M. (2022). Turkish validity and reliability study of the Brief Emergency Department Patient Satisfaction Scale. International Emergency Nursing, 61, 101145. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2022.101145.

Acil Yardım Ambulanslarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilme Envanteri

Çan, M. A., Uysal, İ. ve Albay, B. (2022). Acil Yardım Ambulanslarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilme Envanteri geliştirilmesi. Anatolian Journal of Emergency Medicine, 5(2), 43-49. https://doi.org/10.54996/anatolianjem.895146

Açık İnovasyon Ölçeği

Yücel, D. & Halis, M. (2022). Açık İnovasyon: Ölçek uyarlama çalışması. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 6(11), 112-126. https://foi.org/10.55775/ijemi.1148481

Adölesan Aktivite Denge Ölçeği

Güney-Yılmaz, G., Avcı, H., & Akı, E. (2023). A new tool to measure occupational balance: Adolescent Occupational Balance Scale (A-OBS). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-14. Doi: 10.1080/11038128.2022.2154262

Afet Okuryazarlığı Ölçeği

Çalışkan, C., Üner, S. (2022). Measurement of disaster literacy in Turkish society: Disaster Literacy Scale (DLS) design and development process. Disaster Med Public Health Prep, 17 (e211), 1–7. https://doi.org/10.1017/dmp.2022.147.

Afet Yönetiminde Cinsiyet Rolü Algısı Ölçeği

Onal, E. I., Soysal, S., & Paksoy Erbaydar, N. (2022). The development of perception scale of gender role in disaster management and the examination with related factors. Gender in Management: An International Journal, 37(7), 836-857.

Ağrı Esnekliği Ölçeği

Bektas, M. & Kudubes, A. A. (2022). Psychometric characteristics of the Turkish version of the pain flexibility scale for children with cancer. Journal of pediatric nursing, 62, 84-90.

Ağrı Yönetimi Öz Yeterlilik Ölçeği

Sayılan, A. A., Bacaksız, F. E., Ak, E. S., Kulakaç, N., ve Macındo, J. R. B. (2022).Adaptation of the pain management self-efficacy questionnaire into Turkish. Turkish Society of Algology,34(2), 91–99.

Ağrının Bilişsel İntrüzyonu Ölçeği (ABİÖ)

Mercan N., Ayhan, D., Doğan, R. & Yüksel, Ç. (2022). Ağrının Bilişsel İntrüzyonu Ölçeğinin (ABİÖ) Türkçe versiyonu: Kanserli hastalarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmaları Dergisi, 3(1),177-192. https://doi.org/10.47793/hp.1037210

Ahlak Okuryazarlığı Ölçeği

Tekin, İ. (2022). Ahlak okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması . Marife Dini Araştırmalar Dergisi , 22 (1) , 43-66 . DOI: 10.33420/marife.1104203

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Kürüm, B. & Ekşi, H. (2022). Kimlik kavramına ahlaki bir bakış: Ahlaki kimlik ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 20(43), 135-167. https://doi.org/10.34234/ded. 1055143

Ahlaki Yaralanma Ölçeği

Tunç, M. F., Özdemir, İ., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Moral Injury Scale into Turkish culture. TRC Journal of Humanitarian Action, 1 (3), 109-116. https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.3.0014

Ahlaki Yaralanma Semptom Ölçeği: Sağlık Bakım Profesyonelleri Versiyonu (AYSÖ-SBP)

Üstün, G. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the Moral Injury Symptom Scale-Healthcare Professional. Journal of Psychiatric Nursing, 13(1), 67-75. https://doi.org/10.14744/phd.2021.34603

AIDS İle İlgili Damgalama Ölçeği

Bahar, Z., Cal, A., Beser, A., Cavusoglu, F., Deveci, A., Badur, S., & Bahar, I. H. (2022). A study on the adaptation of the HIV/AIDS‐related Stigma Scale into Turkish. Perspectives in Psychiatric Care, 58(2), 509-517. https://doi.org/10.1111/ppc.12984

Ailelerin Çocukların Bilimle İlgilerini Şekillendirme Düzeylerinin Belirlenme Ölçeği

Bal, E. & Kaya, G. (2022). Determining the levels of how families shape children’s engagement with science: A scale development study. Journal of Theoretical Educational Science, 15 (1), 169-190. https://doi.org/10.30831/akukeg.950033

Akademik Aidiyet Ölçeği

Kızılkaya H., ve Doğan İ., (2022). Üniversite öğrencilerine yönelik Akademik Aidiyet Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 12(1), 60-68. https://doi.org/10.5961/higheredusci.954289

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi