TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2022

536 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

112 Acil Yardım İstasyonlarının Memnuniyet, Verimlilik, Güvenlik ve Performans Açısından Değerlendirme Ölçeği

Uysal, İ. , Sevinç Postacı, E. , Çelik, N. , Yavuz, F. , Gür, M. & Parlak, F. (2022). 112 Acil Yardım İstasyonlarının Memnuniyet, Verimlilik, Güvenlik ve Performans Açısından Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulama örneği . Hastane Öncesi Dergisi, 7(2), 159-174 . DOI: 10.54409/hod.1054797

A-12 Öğretmenleri Çevrimiçi Eğitim Hazırbulunuşluk Ölçeği

Polat, E., Hopcan, S., & Yahşi, Ö. (2022). Are K-12 teachers ready to e-learning?. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 23(2), 1-28.

Acil Servis Hasta Memnuniyet Ölçeği

Konateke, S., Yılmaz, M. (2022). Turkish validity and reliability study of the Brief Emergency Department Patient Satisfaction Scale. International Emergency Nursing, 61, 101145. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2022.101145.

Acil Yardım Ambulanslarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilme Envanteri

Çan, M. A., Uysal, İ. ve Albay, B. (2022). Acil Yardım Ambulanslarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilme Envanteri geliştirilmesi. Anatolian Journal of Emergency Medicine, 5(2), 43-49. https://doi.org/10.54996/anatolianjem.895146

Ağrı Esnekliği Ölçeği

Bektas, M. & Kudubes, A. A. (2022). Psychometric characteristics of the Turkish version of the pain flexibility scale for children with cancer. Journal of pediatric nursing, 62, 84-90.

Ağrı Yönetimi Öz Yeterlilik Ölçeği

Sayılan, A. A., Bacaksız, F. E., Ak, E. S., Kulakaç, N., ve Macındo, J. R. B. (2022).Adaptation of the pain management self-efficacy questionnaire into Turkish. Turkish Society of Algology,34(2), 91–99.

Ağrının Bilişsel İntrüzyonu Ölçeği (ABİÖ)

Mercan N., Ayhan, D., Doğan, R. & Yüksel, Ç. (2022). Ağrının Bilişsel İntrüzyonu Ölçeğinin (ABİÖ) Türkçe versiyonu: Kanserli hastalarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmaları Dergisi, 3(1),177-192. https://doi.org/10.47793/hp.1037210

Ahlak Okuryazarlığı Ölçeği

Tekin, İ. (2022). Ahlak okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması . Marife Dini Araştırmalar Dergisi , 22 (1) , 43-66 . DOI: 10.33420/marife.1104203

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Kürüm, B. & Ekşi, H. (2022). Kimlik kavramına ahlaki bir bakış: Ahlaki kimlik ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 20(43), 135-167. https://doi.org/10.34234/ded. 1055143

Ahlaki Yaralanma Semptom Ölçeği: Sağlık Bakım Profesyonelleri Versiyonu (AYSÖ-SBP)

Üstün, G. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the Moral Injury Symptom Scale-Healthcare Professional. Journal of Psychiatric Nursing, 13(1), 67-75. https://doi.org/10.14744/phd.2021.34603

AIDS İle İlgili Damgalama Ölçeği

Bahar, Z., Cal, A., Beser, A., Cavusoglu, F., Deveci, A., Badur, S., & Bahar, I. H. (2022). A study on the adaptation of the HIV/AIDS‐related Stigma Scale into Turkish. Perspectives in Psychiatric Care, 58(2), 509-517. https://doi.org/10.1111/ppc.12984

Akademik Aidiyet Ölçeği

Kızılkaya H., ve Doğan İ., (2022). Üniversite öğrencilerine yönelik Akademik Aidiyet Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 12(1), 60-68. https://doi.org/10.5961/higheredusci.954289

Akademik Aidiyet Ölçeği

Kızılkaya H. & Doğan İ., (2022). Üniversite öğrencilerine yönelik Akademik Aidiyet Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 12(1), 60-68. https://doi.org/10.5961/higheredusci.954289

Akademik Sahtekârlık Ölçeği

Yam, F. C. ve Balcı Çelik, S. (2021). Akademik Sahtekârlık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 70-81.

Akademik Yılmazlık Ölçeği

Cengiz, S. & Peker, A. (2022). Adaptation of the academic resilience Scale (ARS-30): Turkish version validity and reliability study . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 12(65) , 215-228 . DOI: 10.17066/tpdrd.1138267

Akran Geri Bildirimi Ölçeği

Alemdag, E. (2022). Development of two scales measuring task value of peer feedback provision and reception for pre-service teachers. Journal of Psychoeducational Assessment. https://doi.org/10.1177/07342829221125020

Akran Zorbalığında Öğrenci Savunuculuğu Ölçeği

Avşar F, Ayaz-Alkaya S. Turkish validity and reliability study of the student-advocates pre- and post-scale. J Educ Res Nurs. 2022;19(1):1-5.

Algılanan Annelik Özyeterlik Ölçeği

Kadiroğlu, T. % Güdücü Tüfekc,, F. (2022). Effect of Infant Care Training on Maternal Bonding, Motherhood Self‑Efcacy, and Self‑Confdence in Mothers of Preterm Newborns. Maternal and Child Health Journal, 26, 131–138.

Algılanan Kolektif Süreklilik Ölçeği

Elban, M. (2022). The adaptation of Perceived Collective Continuity Scale (Cultural and historical continuity) into Turkish: A validity and reliability study. Turkish History Education Journal, 11(1), 44-55. https://doi.org/10.17497/tuhed.1065357.

Algılanan Kolektif Süreklilik Ölçeği

Elban, M. (2022). Algılanan kolektif süreklilik ölçeğinin (Kültürel ve tarihsel süreklilik) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. TUHED, 11(1), 44-55. https://doi.org/10.17497/ tuhed.1065357

Algılanan Yetenekler Ölçeği

Yıldırım Hacıibrahimoğlu, B. (2022). Preschool children’s behavioural intentions towards and perceptions of peers with disabilities in a preschool classroom. Early Child Development and Care. https://doi.org/10.1080/03004430.2021.2023516

Allen Bilişsel Seviye Tarama

Kaya-Ozturk, L., Bumin, G., Ozturk, E., & Akyurek, G. (2022). Investigation of the validity and reliability of the Turkish adaptation of Allen Cognitive Level Screen-5 (ACLS-5) with ındividuals with schizophrenia. Occupational Therapy in Mental Health, 1-17. https://doi.org/10.1080/0164212X.2022.2135671

Anlamlandırma İhtiyacı Ölçeği

Merttürk-Yeten, H. ve Ekşi, H. (2022). Anlamlandırma İhtiyacı Ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 8(17), 73-81. https://doi.org/10.52096/jsrbs.8.17.05

Anne-Baba Ödüllendirme ve Cezalandırma Yöntemleri Ebeveyn ve Çocuk Formu

Atli, A., Şad, S. N., & Özer, N. (2022). A mixed methods approach to developing A Scale on Parents’ Practices to Reward and Punish Their Children. Research in Pedagogy, 12(2), 339-357. Doi: 10.5937/IstrPed2202339A

Antisosyal Davranış Ölçeği

Kılıç, C. ve Keklik, İ. (2022). Antisosyal Davranış Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 640-671. https://doi.org/10.21764/maeuefd.880206

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi