TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 307 Değerler Eğitimi

63 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

4-6 Yaş Çocuklar İçin Cesaret Değeri Gözlem Formu

Yıldırım, A. (2018). 6 Yaş Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Cesaret Temelli Değerler Eğitimi Uygulamalarının Etkililiği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Adalet Değeri Ölçeği

Karadavut, T., Karadağ, S. ve Nacar, B. (2020). Adalet Değeri Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 150-163. https://doi.org/10.31834/kilissbd.699877

Ahlâk Eğitimine Yönelik Yeterlik Algıları Ölçeği

Temli-Durmuş, Y. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ahlâk Eğitimine Yönelik Yeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 205-216.

Ahlak Okuryazarlığı Ölçeği

Tekin, İ. (2022). Ahlak okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması . Marife Dini Araştırmalar Dergisi , 22 (1) , 43-66 . DOI: 10.33420/marife.1104203

Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği

Ekmekçioğlu, E., - Aydoğan, E., 2019. Ahlaki Uzaklaşma Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(2), 701-712

Aile Birliğini Önemseme Ölçeği (ABÖÖ)

Sağlam, H. İ. (2014). Aile Birliğini Önemseme Ölçeği'nin geliştirilmesi ve öğrencilerin aile birliğini önemseme düzeylerinin incelenmesi. Çağın Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu Kitabı (s.363-388). Erzurum: Bayburt Üniversitesi Yayınları.

Akademik Sahtekârlık Ölçeği

Yam, F. C. ve Balcı Çelik, S. (2021). Akademik Sahtekârlık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 70-81.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği

Yücekaya, M. A., Sağın, A. E. ve Güllü, M. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 252-266. Doi: 10.25307/jssr.1084287

Bireysel Kültür Değerleri Ölçeği (Hofstede'nin Kültür Boyutları)

Saylık, A. (2019). Hofstede’nin kültür boyutları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması; geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1860-1881. doi: 10.7884/teke.4482

Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Eraslan, L. (2011). Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeğinin (BSS) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Aile ve Toplum 7(24), 81-91.

Çocuklar İçin Davranışta Değerler Ölçeği

Gür, Ç. (2013). Development of Behavior Values Scale for Children in the five-to-six-year-old age group. International Journal of Learning & Development, 3(1), 56-72. doi: 10.5296/ijld.v3i1.2161

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Değer Etkinlikleri Ölçeği

Akbaş, O. (2009). İlköğretim okullarında görevli branş öğretmenlerinin değer öğretimi yaparken kullandıkları etkinlikler: 2004 ve 2007 yıllarına ilişkin bir karşılaştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 403-414.

Değer Merkezli Okul Kültürü Ölçeği

Zengin, M. ve Çelik, M. E. (2019). Değer Merkezli Okul Kültürü Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik Çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi , 17 (37) , 317-348 . DOI: 10.34234/ded.541321

Değerler Eğitimi Ölçeği

Beldağ, A., Özdemir, Ü. ve Nalçacı, A. (2016). Yedinci sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazanılma düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum ili örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1185-1199.

Demokrasi Bilinci Ölçeği

Akan, Y. (2011). Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin demokrasi bilinci (Sakarya ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Demokratik Davranış Ölçeği

Kent-Kükürtcü, S. (2019). Çocuk hakları ve demokrasi eğitiminin çocukların demokratik davranışlarına etkisi. (Tez No: 583876)  [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Din Öğretiminde Problem Çözme Becerisi Kazanma Becerisi Erişim Düzeyi Ölçeği

Yiğit,Y. (2018). Din Öğretiminde Problem Çözme Becerisi Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği: Geçerlik güvenilirlik çalışması.Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,47,347-341.

Doğa Sevisi, Temizlik ve Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği

Tahiroğlu, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olma değerlerinin öğretimi ve değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının belirlenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeği

Erol, T., & Kaya, M. (2022). Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 348-364. Doi: 10.29000/rumelide.1221583.

Eğitim Yöneticilerinin Değer Eğitimi Yeterliliklerini Algılama Ölçeği

Okudan, A.Y. (2010). Eğitim yöneticilerinin değerler eğitiminin önemi etkileri ve uygulamalar hakkındaki görüşleri (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Eğitimde Kültürel Spor Ahlakı Bilinci Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği

Yiğit, Y. (2021). Eğitimde Kültürel Spor Ahlakı Bilinci Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 709-732 . DOI: 10.17859/pauifd.962966

Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği

Avcı, S (2017). Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 617 – 626.

Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programına Yönelik İnançlar Ölçeği

Tanju, E.H., Darıca, N. ve Büyüköztürk, Ş. (2011). Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programına Yönelik İnançlar ölçeğinin uyarlanması ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 120 – 133.

Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği (10-13 Yaş)

Umar, Ç. N. ve Kanger, F. (2018). 10-13 Yaş Çocukları İçin Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği’nin geliştirilmesi çalışması. Turkish Studies, 13(15), 401-418.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi