TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 378 Türkçe Eğitimi

146 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Kocaarslan, M. (2016). “Garfield” görselli 1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. İlköğretim Online, 15(4), 1217-1233.

6.ve 7.Sınıflar için Okuduğunu Anlama Ölçeği

Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Bilişsel Farkındalık Okuduğunu Anlama Ölçeği

Gelen, İ. (2003). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Çağrışım Tekniğinin Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Katkısı Ölçeği

Bağcı, Ayrancı B. ve Karahan, L. (2017). Çağrışım tekniğinin yazma becerisinin geliştirilmesine katkısı: Ölçek geliştirme ve etkinlik oluşturma çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 1148-1177.

Çevre Duyarlılığı Ölçeği

Özdemir, O. (1998). Yazınsal bir tür olarak öykünün çevre duyarlılığına etkisi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çocuk Edebiyatında "Şiddet Dili "Farkındalık Ölçeği

Turan, L.,ve Taşgın, F. G. Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 12: 232-248.

Dijital Okuryazarlık Özyeterlik Algısı Ölçeği

Çocuk, H. E. (2020). Dijital Öykü Uygulamalarının Türkçe Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Dijital Okuryazarlık ve Türkçe Öğretimi Özyeterlik Algılarına Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Dil Bilgisi Tutum Ölçeği

Er, K. ve Ünal, F. T. (2016). Ortaokul öğrencilerine yönelik Dil Bilgisi Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (40), 343-356.

Dil Bilgisine Yönelik Tutum Ölçeği

Özkaya, P ,G. ve Coşkun, M .V. (2018). Dil Bilgisine Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (3), 636-651. DOI: 10.16916/aded.416193

Dinle İzle Anlat Dinleme ve Konuşma Yeterlikleri Ölçeği

Erdem, A. ve Erdem, M. (2014). “DinleİzleAnlat” Dinleme ve Konuşma Yeterlikleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Journal of Research in Education and Teaching 3(4), 418-432.

Dinleme Becerisi Farkındalık Anketi

Şahin, A., & Aydın, G. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarının belirlenmesine yönelik bir anket geliştirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 454-464.

Dinleme Becerisi Ölçeği

Yalçın, G. ve Özcan, M. (2022). Dinleme Becerisi Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 1231-1242. Doi: 10.33437/ksusbd.1214707

Dinleme Kaygısı Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2013). Ortaokul Öğrencileri için Dinleme Kaygısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 851-876.

Dinleme Öz Yeterlik Ölçeği

Aydın, A. İ, Demircan, U.,& İnnalı, H.Ö.(2015). Developing the secondary school student's Listening/Watching Self Efficiency According Scale. International Journal of Languages' Education and Teaching, , p. . Doi: 10.18298/ijlet.313.

Dinleme Türleri Ölçeği

Kaya, M. F. (2014). Dinleme Türleri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması, dil geçerliği ve faktör yapısının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 323-342.

Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeği

Erol, T., & Kaya, M. (2022). Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 348-364. Doi: 10.29000/rumelide.1221583.

Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Karabay, A. (2013). Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği'nin Geliştirilmesi. Electronic Turkish Studies, 8(13), 1107-1122.

Etkili Okuma Özyeterlik Algı Ölçeği

Şahin, E. ve Öztahtalı, İ. (2019). Etkili okuma özyeterlik algı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Studies, 14(4), 2685-2703.

Genel Okuma Stratejileri Kalibrasyon Ölçeği

Bahar, M. A. (2017). 4MAT öğretim düzenine göre gerçekleştirilen üstbilişsel okuma eğitiminin üstbilişsel okuma stratejisini kullanma ve olgusal bilgilendirici metinleri anlama düzeyine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Hedef Dil Olarak Türkçeye Yönelik Tutum Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

Hikâye Yazma Becerisini Değerlendirme Ölçeği

Yılmaz A. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeği

Polatcan, F., Alyılmaz, S. ve Er, O. (2019). İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 384-401. doi: 10.26466/opus.535618

İleri Okuma Farkındalık Ölçeği

Akbaba, R. S. (2019). Yaratıcı yazma çalışmalarının öyküleyici metin yazma becerisine ve ileri okuma farkındalığına etkisi [Doktora tezi]. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı Ölçeği

Aydoğan, R. ve Gündoğdu, K . (2017). İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6 (3), 1743-1758.

İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı Ölçeği

Aydoğan, R. ve Gündoğdu, K. (2017). İlkokul Türkçe İletişim Yeterlik Algısı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6, 1743-1758.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi