TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 378 Türkçe Eğitimi

183 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Kocaarslan, M. (2016). “Garfield” görselli 1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. İlköğretim Online, 15(4), 1217-1233.

6.ve 7.Sınıflar için Okuduğunu Anlama Ölçeği

Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Akademik Yazma Tutukluğu Ölçeği

Gülay, E., Ungan, S. (2022). Development of Academic Writing Block Scale (AWBS): A validity and reliability study. Participatory Educational Research , 9(2), 178-198. https://doi.org/10.17275/per.22.35.9.2  

Bağlamsallaştırılmış Okuma Stratejileri Ölçeği

Urfalı Dadandı, P. (2023). Adapting the Contextualized Reading Strategies Scale into Turkish Culture and Identifying its Psychometric Features. Research on Education and Psychology, 7(2), 252-275. https://doi.org/10.54535/rep.1338918

Bilgilendirici Metin Yazma Başarımı Derecelendirme Ölçeği

Hamzadayı, E., & Dölek, O. (2022). Bilgilendirici metin yazma başarımını değerlendirmeye yönelik bir ölçek önerisi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 115-130.

Bilişsel Farkındalık Okuduğunu Anlama Ölçeği

Gelen, İ. (2003). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Çağrışım Tekniğinin Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Katkısı Ölçeği

Bağcı, Ayrancı B. ve Karahan, L. (2017). Çağrışım tekniğinin yazma becerisinin geliştirilmesine katkısı: Ölçek geliştirme ve etkinlik oluşturma çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 1148-1177.

Çevre Duyarlılığı Ölçeği

Özdemir, O. (1998). Yazınsal bir tür olarak öykünün çevre duyarlılığına etkisi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çıkarım Becerilerini Değerlendirme Aracı

Çetinkaya, G., Yalınkılıç, K., Karakoç Yurtseven, T. ve Aydın, M. (2023). Çıkarım Becerilerini Değerlendirme Aracının geliştirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11 (3), 473-490. https://doi.org/10.16916/aded.1286233

Çocuk Edebiyatında "Şiddet Dili "Farkındalık Ölçeği

Turan, L.,ve Taşgın, F. G. Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 12: 232-248.

Developing Attitude Scale and Determining Its Psychometric Qualities in Learning Grammar

Pehlivan, A., Aydın, S., İ.,  Uyumaz, G. (2018). Developing Attitude Scale and determining its psychometric qualities in learning grammar. Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM), 8 (9), 264-278. Doi: 10.26655/mjltm.2018.9.1

Dijital Okuryazarlık Özyeterlik Algısı Ölçeği

Çocuk, H. E. (2020). Dijital Öykü Uygulamalarının Türkçe Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Dijital Okuryazarlık ve Türkçe Öğretimi Özyeterlik Algılarına Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Dil Becerileri Gelişiminde Ebeveyn Desteği Ölçeği

Tekşan, K., & Çinpolat, E. (2023). Parental support in language skills development: Scale development and validation. Sakarya University Journal of Education, 13(5), 843–862.

Dil Bilgisi Tutum Ölçeği

Er, K. ve Ünal, F. T. (2016). Ortaokul öğrencilerine yönelik Dil Bilgisi Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (40), 343-356.

Dil Bilgisine Yönelik Tutum Ölçeği

Özkaya, P ,G. ve Coşkun, M .V. (2018). Dil Bilgisine Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (3), 636-651. DOI: 10.16916/aded.416193

Dinle İzle Anlat Dinleme ve Konuşma Yeterlikleri Ölçeği

Erdem, A. ve Erdem, M. (2014). “DinleİzleAnlat” Dinleme ve Konuşma Yeterlikleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Journal of Research in Education and Teaching 3(4), 418-432.

Dinleme Becerisi Farkındalık Anketi

Şahin, A., & Aydın, G. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarının belirlenmesine yönelik bir anket geliştirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 454-464.

Dinleme Becerisi Ölçeği

Yalçın, G. ve Özcan, M. (2022). Dinleme Becerisi Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 1231-1242. Doi: 10.33437/ksusbd.1214707

Dinleme Kaygısı Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2013). Ortaokul Öğrencileri için Dinleme Kaygısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 851-876.

Dinleme Öz Yeterlik Ölçeği

Aydın, A. İ, Demircan, U.,& İnnalı, H.Ö.(2015). Developing the secondary school student's Listening/Watching Self Efficiency According Scale. International Journal of Languages' Education and Teaching, , p. . Doi: 10.18298/ijlet.313.

Dinleme Türleri Ölçeği

Kaya, M. F. (2014). Dinleme Türleri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması, dil geçerliği ve faktör yapısının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 323-342.

Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeği

Erol, T., & Kaya, M. (2022). Edebî Eserlerdeki Kahramanları Rol-Model Alma Ölçeğinin geliştirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (31), 348-364. Doi: 10.29000/rumelide.1221583.

Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Karabay, A. (2013). Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği'nin Geliştirilmesi. Electronic Turkish Studies, 8(13), 1107-1122.

Etkili Okuma Özyeterlik Algı Ölçeği

Şahin, E. ve Öztahtalı, İ. (2019). Etkili okuma özyeterlik algı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Studies, 14(4), 2685-2703.

Fantastik Yapıtların Ölçütleri (Kontrol Listesi)

Baz, M. A. (2021). Aslı Der’in yapıtlarının çocuk edebiyatının temel ilkeleri ve fantastik ögeler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi