TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 320 Eğitim Programları

174 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5. Sınıf Müzik Öğretim Programı Değerlendirme Ölçeği

Altınsoy, T. & Küçüksüleymanoğlu, R. (2021). 5. Sınıf Müzik Öğretim Programı(2017) Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi . Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 82-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neueefd/issue/62544/714944

5. Sınıf Müzik Öğretim Programı(2017) Değerlendirme Ölçeği

Altınsoy, T. & Küçüksüleymanoğlu, R. (2021). 5. Sınıf Müzik Öğretim Programı(2017) Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi . Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 82-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neueefd/issue/62544/714944

Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Aday Öğretmen Tutum Ölçeği

Gencer, N. (2017). Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Aday Öğretmen Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi (AÖTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1771-1798.

Akran İlişkileri Ölçeği

Bapoğlu-Dümenci, S.S. ve Gürsoy, F. (2019). Akran İlişkileri Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 2(2) , 64-70.

Alan Odaklı Epistemolojik İnanç Ölçeği

Eren, A. (2006). Üniversite öğrencilerinin genel ve alan-odaklı epistemolojik inançlarının incelenmesi. (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Algısal Öğrenme Stilleri Ölçeği

Önder, F. (2012). İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Anadili Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Ölçeği

Aşıçı, M. (1996). İlkokul 4.-5. Sınıflarda anadili öğretiminde karşılaşılan problemler ve öneriler (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Argümantasyona Dayalı Sorgulamaya Yönelik Ders Planları ve Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Derecelendirme Ölçeği

Hasançebi, F. , Tuncay Yüksel, B. & Mesci, G. (2022). Argümantasyona Dayalı Sorgulamaya Yönelik Ders Planları ve Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Derecelendirme Ölçeği geliştirme çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(4), 964-997. https://doi.org/10.21449/ijate.948489

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Öğrenci Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Öğretmen Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Veli Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Üzümcü, Ö. (2023). Computational thinking scale: the predictive role of metacognition in the context of higher order thinking skills. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11(3), 423-437. https://doi.org/10.17478/jegys.1355722

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeği

Hazar, E. (2019). Ortaöğretimde bilgi, medya ve teknoloji becerilerinin program, süreç ve ürün açısından incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testi

Şahin-Kalyon, D. (2020). Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testinin Türkçeye uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 28(5), 2019-2043. doi: 10.24106/kefdergi.757177

Bilişim Teknolojileri Etik Kullanım Ölçeği

Konuk, T. (2023). Bilişim etiği öğretiminde oyunlaştırma tabanlı uyarlanabilir bir öğrenme ortamının öğretmen eğitiminde etkililiğinin incelenmesi (Tez No. 850805) [Yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği

Usta, İ., Uysal, Ö., & Okur, M. R. (2016). Çevrimiçi öğrenme tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Journal of International Social Research, 9(43),2215-2222.

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rollerini ve Yeterliliklerini Belirleme Ölçeği

Kavrat, B. & Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde öğretmen rollerini ve yeterliliklerini belirleme ölçeği geliştirme . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education , 2(2) , – . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/25081/264699

Çokkültürlü Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği

Baldan Babayiğit, B. ve Güven, M. (2024). Öğretmen adaylarına yönelik çokkültürlü öğretmen yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 497-525. https://doi.org/10.17152/gefad.1292079

Çoksesli Koro Dersi Öğretim Programı Değerlendirme Ölçeği

Laçin, G., & Göncü, İ. Ö. (2022). A study on developing the evaluation scale of the polyphonic choir curriculum. Journal for the Interdisciplinary Art and Education, 3(4), 203-214. https://dergipark.org.tr/en/pub/jiae/issue/73494/1192330  

Ders Öğretimini Değerlendirme Ölçeği

Semerci, Ç. (1998). Mesleki ve teknik eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi (program değerlendirme modeli ve ölçme araçlarının geliştirilmesi) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Dersleri Genel Değerlendirme Ölçeği

Semerci, Ç. (1998). Mesleki ve teknik eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi (program değerlendirme modeli ve ölçme araçlarının geliştirilmesi) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Digital Educational Game Usage Scale

Sarıgöz, O., Bolat, Y. & Alkan, S. (2018). Digital Educational Game Usage Scale: Adapting to Turkish, validity and reliability study. World Journal of Education, 8(5), 130-139.

Dijital Farkındalık Algısı Ölçeği

Karakuş, İ. ve Kılıç, F. (2024). Dijital farkındalık algısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kesit Akademi Dergisi, 10 (38), 132-158.

Dinleme Becerisi Tutum Ölçeği

Onder, R. , Aytan, N. & Unlu, S. (2015). Validity and reliability dtudy of listening skill attitude scale . International Journal of Educational Researchers , 6 (2) , 43-4

Durumsal Akademik Yazım Öz Yeterlilik Ölçeği

Tüfekçibaşı, S. & Şahin, M. (2022). Turkish Adaptation of the Situated Academic Writing Self-Efficacy Scale: Validity and Reliability Study . Sakarya University Journal of Education , 12 (3) , 612-628 .

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi