TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 335 Yetişkin Eğitimi/Hayat Boyu Öğrenme

23 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Koç, S. (2017). Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi, Bartın.

Eğitime Katılma Sebepleri Ölçeği

Ural, O. (1993). The Reasons for Participating in adult education programs in Turkey (Master's thesis) Boğaziçi University the Institute of Social Sciences, İstanbul.

Emekliliğe İlişkin Görüşler Ölçeği

Dedeağaçlı, Z. (2018). Lise öğretmenleri ve okul yöneticilerinin emeklilik dönemine ilişkin görüşleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (EYBÖÖ)

Günüç, S., Odabaşı, H. F. ve Kuzu, A. (2014). Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik & güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 244-258.

Hayat Boyu Öğrenmede Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği

Aykış, F. (2021). Hayat boyu öğrenmede uzaktan eğitim tutum ölçeği geliştirme (Tıpta uzmanlık tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir.

Hayatboyu Öğrenme için Anahtar Yeterlilikler Ölçeği

Sahin, M., Akbasli, S., & Yanpar-Yelken, T.(2010). Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research and Review, 5(10), 545-556.

Hizmet-İçi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği-Öğretmen Formu

Tekin, S. ve Yaman, S. (2008). Hizmet-içi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği: Öğretmen Formunun geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 15-26.

Katılım Engelleri Ölçeği

Boylu, A. A., Günay, G., & Doğan, N. (2016). Katılım engelleri ölçeği-genel (keö-g): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1), 9-27.

Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ)

Çetin, Ş. ve Çetin, F. (2019). Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) geliştirme çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 140-157.

Serbest Zaman Okuryazarlığı Ölçeği

Arslan, S. (2018). Yetişkin Eğitimi Bağlamında Serbest Zaman Okuryazarlığı Ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (14), 101-116.

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Kışla, T. (2016). Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17 (1), 258-271.

Yaşam Boyu Öğrenme Amaçlı Video Paylaşım Sitelerini Kullanım ve Kabul Ölçeği

Kılıç, A. E. (2020). Yetişkinlerin hayatboyu öğrenme amaçlı video paylaşım sitelerini kabul ve kullanımlarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi, Bartın.

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği

Gür-Erdoğan, D. ve Arsal, Z. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği (YBÖEÖ)’nin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122. http://dx.doi.org/10.19126/suje.32361

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği

Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği

Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Engin, M., Kör, H. ve Erbay, H. (2017). Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1561-1572.

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Arslan, Ş. F., Sarıkaya, Ö. ve Vatansever, K. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeğinin tıp eğitimi alanı için geçerlik ve güvenirlik çalışması. TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 15(47), 38-46

Yaşam Boyu Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği

Oruç, E. ve Bakıner, A. (2022). Yaşam Boyu Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2) , 58-67 . https://doi.org/10.25272/j.2149-8385.2022.8.2.01

Yaşamboyu Öğrenme Ölçeği

Boztepe, Ö., & Demirtaş, Z. (2016). The adaptation of Lifelong Learning Scale into Turkish culture. Journal of Family, Counseling, and Education, 1(1), 10-17.

Yaşamboyu Öğrenme Yeterlilik Ölçeği

Uzunboylu, H., ve Hürsen, Ç. (2011). Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği (YBÖYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 449-460.

Yaşlılarda Eğitime Katılım Ölçeği

Kalaycı, I., Başalan İ̇z, F., & Kalınkara, V. (2022). Validity and reliability of Education Participation Scale (EPS-A) in Turkish older adults. Educational Gerontology, 1-14.

Yetişkin Eğitimine Karşı Tutumlar Ölçeği

Akgüner, Ç. (1994). Attitudes toward continuing education activities in Turkey (Master thesis). Boğaziçi University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği

Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S. ve Çetinkaya, Ç. (2013). Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği' nin Türkçe uyarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 348-359.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi