TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 335 Yetişkin Eğitimi/Hayat Boyu Öğrenme

32 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği

Odacı, H., Kaya, F. ve Kınık, Ö. (2021). Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği’ nin Türkçe versiyonu. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 1–15. doi: 10.12984/egeefd.793020

Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi

Uysal, N (2017). Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 24 – 27.

Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Koç, S. (2017). Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi, Bartın.

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Dijital İyi Oluş Hali Ölçeği

Arslankara, V. B., Demir, A., Öztaş, Ö., & Usta, E. (2022). Digital Well-Being Scale validity and reliability study. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4(2), 263-274. Doi: 10.51535/tell.1206193

Eğitime Katılma Sebepleri Ölçeği

Ural, O. (1993). The Reasons for Participating in adult education programs in Turkey (Master's thesis) Boğaziçi University the Institute of Social Sciences, İstanbul.

Emekliliğe İlişkin Görüşler Ölçeği

Dedeağaçlı, Z. (2018). Lise öğretmenleri ve okul yöneticilerinin emeklilik dönemine ilişkin görüşleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (EYBÖÖ)

Günüç, S., Odabaşı, H. F. ve Kuzu, A. (2014). Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik & güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 244-258.

Hayat Boyu Öğrenmede Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği

Aykış, F. (2021). Hayat boyu öğrenmede uzaktan eğitim tutum ölçeği geliştirme (Tıpta uzmanlık tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir.

Hayatboyu Öğrenme için Anahtar Yeterlilikler Ölçeği

Sahin, M., Akbasli, S., & Yanpar-Yelken, T.(2010). Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research and Review, 5(10), 545-556.

Hizmet-İçi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği-Öğretmen Formu

Tekin, S. ve Yaman, S. (2008). Hizmet-içi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği: Öğretmen Formunun geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 15-26.

Katılım Engelleri Ölçeği

Boylu, A. A., Günay, G., & Doğan, N. (2016). Katılım engelleri ölçeği-genel (keö-g): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1), 9-27.

Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ)

Çetin, Ş. ve Çetin, F. (2019). Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) geliştirme çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 140-157.

Öğretmen Adayları için Öğrenme Çevikliği Ölçeği

Alkan, M. F., Maviş-Sevim, Ö. (2022). The development and psychometric properties of the Learning Agility Scale for pre-service teachers. Teacher Development, 26(5), 644-664. https://doi.org/10.1080/13664530.2022.2130420

Öz-düzenlemeli Öğrenmenin Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği

Kırmızıgül, A., Kızkaplan, O., Önal, N (2022). Öz-düzenlemeli Öğrenmenin Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Öğretmen Adayları Örneklemi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12(2), 369 – 379.

Serbest Zaman Okuryazarlığı Ölçeği

Arslan, S. (2018). Yetişkin Eğitimi Bağlamında Serbest Zaman Okuryazarlığı Ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (14), 101-116.

Soru Sorma Stratejileri Farkındalığı Ölçeği

Sosyal, Y., Başalev, S., Radmard, S (2021). Soru Sorma Stratejileri Farkındalığı Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(1), 92 – 110.

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Aras, E., Peker, A. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeği’nin geliştirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 656-673.

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Kışla, T. (2016). Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17 (1), 258-271.

Yaşam Boyu Öğrenme Amaçlı Video Paylaşım Sitelerini Kullanım ve Kabul Ölçeği

Kılıç, A. E. (2020). Yetişkinlerin hayatboyu öğrenme amaçlı video paylaşım sitelerini kabul ve kullanımlarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi, Bartın.

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği

Gür-Erdoğan, D. ve Arsal, Z. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği (YBÖEÖ)’nin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122. http://dx.doi.org/10.19126/suje.32361

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği

Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği

Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği

Yaman, F. (2014) Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği) (Tez No. 357629) [Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Engin, M., Kör, H. ve Erbay, H. (2017). Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1561-1572.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi