TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Öğretmenler

191 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Öğretmenlik Mesleği İş Özellikleri Ölçeği (ÖMİÖÖ)

Polat,Ş., ve Özdemir,M. (2018).Öğretmenlik Mesleği İş Özellikleri Ölçeğinin (ÖMİÖÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 46, 428-446.

Öğretmenlik Mesleği Profesyonellik Ölçeği

İlgan, A., Aslanargün, E. ve Shaukat, S. (2015). Öğretmenlik mesleği profesyonellik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1454-1474.

Öğretmenlik Mesleği Profesyonellik Ölçeği

İlgan, A., Aslanargün, A. ve Shaukat, S. (2015). Öğretmenlik Mesleği Profesyonellik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1454-1474.

Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği

Tuluk, G. (2015). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlilikleri üzerine bir inceleme. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 1-15.

Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri Gerçekleştirme Ölçeği

Karademir, E., & Erten, S. (2013). Determining the factors that affect the objectives of preservice science teachers to perform outdoor science activities. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(4), 270-293.

Okul Dışı Öğrenme ve Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği

Bolat, Y. & Köroğlu, M. (2020). Out-of-school learning and scale of regulating out-of-school learning: Validity and reliability study, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, Vol: 5, Issue: 13, pp. (1630-1663).

Okul Gelişim Ölçeği

Mafratoğlu, R., Altinay, F., Koç, A., Dagli, G., & Altinay, Z. (2023). Developing a School Improvement Scale to transform education into being sustainable and quality driven. SAGE Open, 13(1), 1-14. https://doi.org/10.1177/21582440231157584

Okul Güvenlik Ölçeği

Akan, D. ve Zengin, M. (2019). Okul Güvenlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 538-553. doi:10.17755/esosder.417115

Okul İklimi Ölçeği

Canlı, S., Demirtaş, H., ve Özer, N. (2018). Okul İklimi Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 17(4). 1797-1811

Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri Ölçeği

Uçar, R. ve Sağlam, E. (2019). Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri: Bir ölçek geliştirme çalışması.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 417-435.

Okul Müdürü Geri Bildirim Ölçeği

Balcı, S., & Özkan, H. (2020). Okul Müdürü Geri Bildirim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 19(73).

Okul Öncesi Değerler Ölçeği

Neslitürk, S. ve Çelikgöz, N. (2015). Okul öncesi değerler ölçeği aile ve öğretmen formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 19-42. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.405

Okul Örgütlerinde Paylaşılan Liderlik Ölçeği

Aslan, M. ve Ağıroğlu-Bakır, A. (2015). Okul Örgütlerinde Paylaşılan Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(1), 1-24. 10.14527/kuey.2015.001

Okul Yönetici Rolleri Ölçeği

Tok, T. N. ve Doğan, H. (2019). Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Current Research in Education, 5(1), 1-12.

Okul Yöneticilerinin İletişim Sürecindeki Etkililiği Ölçeği

Özmen, F., Yörük, S., (2007), Okul yöneticilerinin iletişim sürecindeki etkililiği ölçeğinin geliştirilmesi, Milli Eğitim,36 (74), 88-102.

Okul Zorbalığına İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği

Yeşilyaprak, B. ve Dursun-Balanuye, I. (2012). Okul Zorbalığına İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 38-48.

Okullarda Dumansız Hava Sahası Tutum Ölçeği

Banoğlu, K. (2011). Okullarda Dumansız Hava Sahası Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(3), 301-315.

Okullarda Sosyal Adalet Ölçeği

Karacan, H., Bağlıbel, M. ve Bindak, R. (2015). Okullarda Sosyal Adalet Ölçeğinin geliştirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 12(31), 54-68.

Okullarda Sosyal Sermaye Ölçeği

Polatcan, M. (2018). Okullarda sosyal sermaye ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2721-2732.

Okullarda Stratejik Planlama Algı Ölçeği

Memduhoğlu, H. B. ve Uçar, İ. H. (2012). Okullarda Stratejik Planlama Algısı Ölçeği ile Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(4), 545-574.

Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeği

Memduhoğlu, H. B. ve Uçar, İ. H. (2012). Okullarda Stratejik Planlama Algısı Ölçeği ile Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(4), 545-574.

Okullardaki Örgütsel İşlev Bozuklukları Ölçeği

Kurban, C. (2022) Okullardaki örgütsel işlev bozukluklarının örgütsel eylemsizlik ile ilişkisinde sinerji yönetiminin aracılık rolü (Tez No. 722557) [Doktora tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği

Acat, M. B. ve Aslan, M. (2011). Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 7-27.

Örgüt Sağlığı Ölçme Envanteri

Özdemir, A. (2006). Öğretmenlerin okullarını örgüt sağlığı açısından değerlendirmeleri(İzmir ili Bornova ilçesi örneği) (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Örgütsel Affedicilik Ölçeği

Karaman-Kepenekçi, Y. ve Nayir, F. (2015). Örgütsel Affedicilik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmenlerin Örgütsel Affediciliğe İlişkin Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 922-934.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi