TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Öğretmenler

191 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Örgütsel Agrıkesiciler Ölçegi

Ozmusul, M. (2015). Organizational Analgesics and Development of a Scale for Measuring Perceptions of University Students. Journal Of European Education, 5(2), 23-37.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Ergün, H. ve Çelik, K. (2019). Örgütsel Bağlılık Ölçeği Türkçe uyarlaması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 113-121. doi: 10.30794/pausbed.409781

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Han, B. , Dağlı, A. ve Elçiçek, Z. (2018). Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (68) , 1788-1800 .https://doi.org/10.17755/esosder.445932

Örgütsel Dışlanma Ölçeği

Abaslı, K. ve Özdemir, M. (2019). Örgütsel Dışlanma Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 265-282. doi: 10.26468/trakyasobed.481620

Örgütsel Etik İklim Ölçeği

Özen, F. ve Durkan, E. (2016). Algılanan örgütsel etik iklim ile öğretmenlik meslek etiği arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(4), 593-627. doi: 10.14527/kuey.2016.023

Örgütsel Hafıza Ölçeği

Limon, İ. (2016). Örgütsel Hafıza Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 8-19.

Örgütsel Sessizlik Ölçeği

Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2013). Öğretmenler için Örgütsel Sessizlik Ölçeği geliştirme çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 167-182.

Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği

Erdoğan, U. ve Dönmez, B. (2019). Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 288-302. doi: 10.17679/inuefd.531733

Öz-Düzenlemeli Öğrenme Öğretmen İnanç Ölçeği

Ozan, C., Celik-Ercoskun, N., & Kincal, R. Y. (2015). The Turkish adaptation of self-regulated learning teacher belief scale. The Anthropologist, 22(2), 405-411.

Öz-düzenlemeli Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği

Sarıkaya, İ. & Sökmen, Y. (2021). Öz-düzenlemeli Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmenlerinin öz-düzenlemeli öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 126-147. https://doi.org/10.17556/erziefd.730175

Öz-Düzenlemeli Öğretime Yönelik Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Tortop, H. S. ve Yılmaz, B. (2018). Öğretmenler için Öz-Düzenlemeli Öğretime Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(1), 87-98.

Portfolyonun Değişik Yerleşim Birimlerinde Uygulanabilirlik Ölçeği

Erdemir, N. ve Bakırcı, H. (2010). Portfolyonun değişik yerleşim birimlerinde uygulanabilirlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (32) , 75-91 .

Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği

Tösten, R. ve Özgan, H. (2014). Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. EKEV Akademi Dergisi, 59(59), 429-442.

Praetoryanist Liderlik Ölçeği

Baltacı, A. (2020). Praetoryanist Liderlik Ölçeğinin geliştirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 21-33. https://dx.doi.org/10.17336/igusbd.594548

Problem Kurma ile ilgili Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi Ölçeği

Kılıç, Ç. ve İncikabı, L. (2013, Ocak). Öğretmenlerin Problem Kurma İle İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesine Yönelik Ölçek geliştirme çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 223-234..

Program Değerlendirme Ölçeği

Adıgüzel, O. C. (2015). Development of a Scale to Evaluate the Pedagogical Formation Program Implemented with Turkish Prospective Teachers. Education Research and Review, 10(2), 101-110. http://dx.doi.org/10.5897/ERR2014.2029)

Rehber Öğretmen Algı Ölçeği

Kardeş, S. & Akman, B.(2016). The examination of preschool administrators' and preschool teachers' perceptions about counselors' roles. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(3), 393-412. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.020.

Sanatçı ve Öğretmen Kavramlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Şen, Z., & Kalyoncu, R. (2020). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Sanatçı ve Öğretmen Kavramlarına Yönelik Tutumları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(29), 64-80. doi:10.35675/befdergi.652210

Sanatsal Denetim Ölçeği

Uğurlu, C. T. (2013). Sanatsal Denetim Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(1), 119-134.

Satranç Oyunu Tutum Ölçeği

Sadık, R., Öntürk, Y., Dinç, F. ve Özen, A. (2018). Satranç Oyununa Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2), 53-60. https://doi.org/10.32706/tusbid.486539

Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği

Uğurlu, C. T., & Arslan, C. (2020). Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 19(74).

Şişman© Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeği

Şişman, M. (2016). Şişman© Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeği: Geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22 (3), 375-400.

Sınıf İçi Eğitsel Robotik Eğitim Uygulamalarına Dönük Tutum Ölçeği

Balcı, H., ve Korkmaz, Ö. (2020). Sınıf İçi Eğitsel Robotik Eğitim Uygulamalarına Dönük Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 84-99.

Sınıf Öğretmenleri için Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Şad, S. N. ve Demir, O. (2015). Sınıf Öğretmenleri İçin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Özyeterlilik Algısı Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İlköğretim Online, 14(2), 489-510

Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği

Aktan, S., ve Sezer, F. (2018). Sınıf yönetimi stilleri ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(2), 439-449.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi