TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: İlköğretim öğrencileri

47 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlâki Olgunluk Ölçeği

Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Akademik Azim Ölçeği

Bozgün, K. ve Başgül, M. (2018). Akademik Azim Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 435-445. doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14521

Anne-Baba Tutum Ölçeği

Yılmaz, A. (2000). Anne-Baba Tutum Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7(3), 160-172.

Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği I

İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalıştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-132.

Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği II

İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalıştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-132.

Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Ölçeği

Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118.

Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirmeye Karşı Tutum Ölçeği

Uzunkavak, Ç. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ortamında yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Acat, M. B., Tüken, G. ve Karadağ, E. (2010). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.

Bilimsel Tutum Ölçeği

Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2006). Fen bilgisi öğretiminde bilimsel tutumların işlevsel önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 271-299.

Bilişsel Üçlü Ölçeği

Bilgin, M. (2004). Bilişsel Üçlü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(21), 35-41.

Çevre Sorunlarına Yönelik Davranış Ölçeği

Güven, E. ve Aydoğdu, M. (2012). Çevre Sorunlarına Yönelik Davranış Ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının davranış düzeylerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 573-589.

Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği

Savi, F. (2011). Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(1), 80-90.

Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği

Horzum, M.B., Ayas, T. ve Çakır-Balta, Ö. ( 2008). Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 76-88.

Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği

Başal, H.A. (2001). Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 49-64.

Çocuklarda Anksiyete Duyarlılık Ölçeği

Seçer, İ. ve Gülbahçe, A. (2013).Çocuklarda Anksiyete Duyarlılık Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, 91-106.

Eğitim Stres Ölçeği

Seçer, i., Veyis, F., & Gökçen, R. A. (2015).Eğitim Stres Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. İlköğretim Online, 14(1), 216‐229. DOI: 10.17051/io.2015.05547

Eğitim Teknolojisi Standartlarına İlişkin Yeterlik Ölçeği

Mısırlı, Z. A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin eğitim teknolojisi standartlarına ilişkin yeterliklerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 311-337.

Ergenlerde Öfke Değerlendirme Ölçeği

Aslan, A.E., ve Togan-Sevinçler S. (2009). Duygu Yönetimine Bir Hizmet: Ergenlerde Öfke Değerlendirme Ölçeği Türkçe versiyonu (Adolescent Anger Rating Scale-AARS). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2, 371-400.

Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Akpınar, E. , Yıldız, E. , Tatar, N. & Ergin, Ö. (2011). Valıdıty And Relıabılıty Of Attıtude Scale Towad Scıence And Technology Course. Milli Eğitim Dergisi , 41 (189) , 267-278.

Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Bekdemir, M., & Duran, M. (2012). İlköğretim Öğrencileri İçin Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algı Ölçeği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 89-115.

İlköğretim Düzeyinde Öğretmen Yakınlık Davranışları Ölçeği

Kolburan- Geçer, A. (2002). Öğretmen yakınlığının öğrencilerin başarıları, tutumları ve güdülenme düzeyleri üzerindeki etkisi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Fen Kaygı Ölçeği

Sağır, Ş. U. (2015). İlköğretim öğrencilerine yönelik fen kaygı ölçeği. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 1-20.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Öz-Değerlendirme Tutum Ölçeği

Yurdabakan, İ. ve Uzun, A. (2011). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Öz-Değerlendirme Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirliği. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 145-155.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği

Bircan, H., & Bardakçı, S. (2017). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 31(4), 939-956.

İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği

Baş, G. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 96-114.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi