TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirmeye Karşı Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiBdi4Eei3j5HpAGtaHszDAVSqhZWE20z69JzWYtZMwV2


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 330 Ölçme ve Değerlendirme


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Uzunkavak, Ç. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ortamında yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.


Geliştiren/Uyarlayan: Çiçek Uzunkavak


Yıl: 2012


Kaynak Adı: İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ortamında yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: İzmir


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Çiçek Uzunkavak


İletişim: cicekuzunkavak@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirmeye Karşı Tutum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

35 madde
Çıkan sorular bana saçma gelir.


Kimlere Uygulanabilir: İlköğretim öğrencileri


Derecelendirme: 5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

18 olumlu 17 olumsuz madde.Bu nedenle alınabilecek max. puan 107 ve min. 103' tür


Ölçek Değerlendirmesi:

Puanlar yükseldikçe öğrencilerin ölçeğe karşı tutumlarının olumlu olduğu kabul edilmektedir.


Geçerlik:

Ölçeğin yapı geçerliliği AFA yöntemiyle sınanmıştır.Farklı faktörlere yapılan ve 0.40'dan daha düşük değer alan maddeler ölçekten çıkarılmış ve tek faktörde birleşen maddeler ölçeğe alınmıştır.


Güvenirlik:

Ölçeğin güvenilirlik katsayısı alpha iç tutarlılık yöntemiyle hesaplanmıştır ve 0,97 bulunmuştur.Ayrıca düzeltilmiş madde ölçek korelasyonları 0,30 ile 0,79 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi