TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirmeye Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Uzunkavak, Ç. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ortamında yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.


Geliştiren/Uyarlayan
Çiçek Uzunkavak


Yıl
2012


Kaynak Adı
İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ortamında yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiBdi4Eei3j5HpAGtaHszDAVSqhZWE20z69JzWYtZMwV2


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Çiçek Uzunkavak


İletişim
cicekuzunkavak@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirmeye Karşı Tutum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

35 madde
Çıkan sorular bana saçma gelir.


Kimlere Uygulanabilir
İlköğretim öğrencileri


Derecelendirme
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

18 olumlu 17 olumsuz madde.Bu nedenle alınabilecek max. puan 107 ve min. 103' tür


Ölçek Değerlendirmesi

Puanlar yükseldikçe öğrencilerin ölçeğe karşı tutumlarının olumlu olduğu kabul edilmektedir.


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliliği AFA yöntemiyle sınanmıştır.Farklı faktörlere yapılan ve 0.40'dan daha düşük değer alan maddeler ölçekten çıkarılmış ve tek faktörde birleşen maddeler ölçeğe alınmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenilirlik katsayısı alpha iç tutarlılık yöntemiyle hesaplanmıştır ve 0,97 bulunmuştur.Ayrıca düzeltilmiş madde ölçek korelasyonları 0,30 ile 0,79 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi