TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Savi, F. (2011). Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(1), 80-90.


Geliştiren/Uyarlayan
Firdevs Savi.


Yıl
2011


Kaynak Adı
Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
İlköğretim Online


Cilt
10


Sayı
1


Sayfa Aralığı
80-90


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Firdevs Savi


İletişim
firdevssavi@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Okula bağlanma


Alt Boyutlar
Arkadaşlara bağlanma, Öğretmene bağlanma, Okula bağlanma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 15 maddeden oluşmaktadır.
örnek maddeler:
-Derslerimde düşük performans gösterseydim öğretmenlerim
bununla ilgilenirdi
-Öğretmenlerimi seviyorum


Kimlere Uygulanabilir
İlköğretim öğrencileri


Derecelendirme
hiç katılmıyorum=1 katılmıyorum=2 kararsızım=3 katılıyorum=4 tamamen katılıyorum=5


Ölçek Puanlaması

-


Ölçek Değerlendirmesi

Araştırmada ölçek uyarlamasına yönelik olarak elde edilen veriler faktör analizi, Cronbach
alfa iç tutarlık katsayısı, test tekrar-test güvenirliği, ölçeğin iki-yarım güvenirliği, madde-test
korelasyonu ile analiz edilmiştir.


Geçerlik

Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere yapılan faktör analizinde, yapı geçerliği konusunda bilgi
edinebilmek için temel bileşenler analizinde faktörlerin daha iyi yorumlanabilmesi açısından her bir
faktörün açıkladığı varyansı maksimize etmeye dayanan (Özgür, 2003); sosyal bilimlerde ölçek
geliştirmede faktör rotasyonunda dik döndürme yöntemlerinden sıklıkla kullanılan Varimax yöntemi
kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2008). Yapılan analiz sonucunda ölçeğin maddelerinin, toplam varyansın
% 58,690’ını açıklayan üç faktör altında toplandığı görülmüştür. Hem düşük ortak varyansa sahip olan
hemde ölçeğin iç tutarlığını düşürdüğü saptanan 4 ve 14. maddeler ölçekten çıkarılmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bilgi Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, test-tekrar test tekniği,
iki yarım güvenirliği ve madde-test korelasyonu ile elde edilmiştir.
a) Cronbach alfa güvenirlik katsayıları
Yapılan iç tutarlık analizi sonucunda, tüm ölçek için elde edilen Cronbach alfa iç tutarlık
katsayısı 0.84 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları için elde edilen iç tutarlık katsayıları alt
boyutları için; okula bağlanma 0.82, öğretmene bağlanma 0.74 ve arkadaşa bağlanma 0,71 olarak
belirlenmiştir. Literatürde .70 ve .80 arasındaki güvenirlik katsayılarının yeterli kabul edildiği
belirtilirken (Özgüven, 1994; Özdamar, 1997; Kalaycı, 2008); bu araştırmada elde edilen
değerlere dayanarak ölçeği oluşturan maddelerin birbirleriyle tutarlı olduğu söylenebilir.
b) Test tekrar-test güvenirliği
Ölçeğin zaman içindeki tutarlılığına bakmak amacıyla, ilk uygulamadan 20 gün sonra 189
öğrenciye bir kez daha verilmiştir. Bunun sonucunda elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı
tüm ölçek için 0.85 olarak belirlenmiştir.
c) İki yarım güvenirliği
Ölçeğin iki-yarım güvenirliği (Guttman Split Half) 0.78 olarak belirlenmiştir (7 maddeden
oluşan birinci yarım için 0.78, 6 maddeden oluşan ikinci yarım için 0.66).

d) Madde-toplam güvenirliği
Ölçeğin her bir maddesinin toplam puanla korelasyonunu hesaplamak amacıyla yapılan
madde-test korelasyonu sonucunda, maddelerin toplam puanla ilişkisinin 0.66 ile 0.85 arasında
değiştiği saptanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
School Attachment Scale


Orijinal Ölçek Yazarlar
Hill


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi