TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/1139/2074


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Baş, G. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 96-114.


Geliştiren/Uyarlayan: Gökhan Baş


Yıl: 2013


Kaynak Adı: İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 13


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 96-114


Sorumlu Yazar: Gökhan Baş


İletişim: gokhanbas51@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Öğrenme Anlayışları


Alt Boyutlar: Bilgiyi Kazanma ve Kullanma Olarak Öğrenme, Kişisel Değişim Olarak Öğrenme Öğrenme, Sosyal Beceri Olarak Öğrenme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

3 alt boyut ve 15 madde
Bilgiyi Kazanma ve Kullanma Olarak Öğrenme(7): Çeşitli konularda konuşabilmem için öğrenmem gerekiyor.
Kişisel Değişim Olarak Öğrenme Öğrenme(5): Öğrenmeyi kendimi geliştirmek için kullanıyorum.
Sosyal Beceri Olarak Öğrenme(3): Öğrenmenin, insanlarla iyi ilişkiler kurmak için önemli olduğunu düşünüyorum.


Kimlere Uygulanabilir: İlköğretim öğrencileri


Derecelendirme: 5"li likert: (1=“kesinlikle katılmıyorum” - 5= “kesinlikle katılıyorum” ) şeklinde dereceleme ölçeğinde düzenlenmiştir.


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınan her alt boyut kendi içinde puanlanmıştır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik:

15 maddeli ve üç faktörlü ölçeğe doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu çalışmada da, GFI 0.93 ve AGFI’da 0.90 olarak saptanmıştır. RMSEA değeri de 0.039 olarak saptanmıştır. Yapılan araştırmada RMR değeri 0.064 ve SRMR değeri ise 0.045 olarak saptanmıştır. Çalışmada CFI değeri 0.98 olarak saptanmıştır. NFI değeri 0.92 olarak, NNFI değeri ise 0.97 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değerler de mükemmel uyuma işaret etmektedir.


Güvenirlik:

Güvenirlik iki yolla hesaplanmıştır. Bunlar; (i) Cronbach Alpha katsayısı ve (ii) Spearman Brown iki yarı testidir. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.87 olarak bulunuştur. Ayrıca, ölçeğin ilk faktörünün (Bilgiyi Kazanma ve Kullanma Olarak Öğrenme) Cronbach Alpha katsayısı 0.79, ikinci faktörününki (Kişisel Değişim Olarak Öğrenme) 0.80 ve üçüncü faktörününki (Sosyal Beceri Olarak Öğrenme) ise 0.94 olarak tespit edilmiştir. Spearman Brown iki yarı testi korelasyonu 0.82 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi