TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

512 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Öğretmenler İçin Öz-Düzenlemeli Öğretime Yönelik Öz yeterlik Ölçeği

Tortop, HS ve Yılmaz, B. (2018). Öğretmenler için özdüzenlemeli öğretime yönelik öz yeterlik ölçeği geliştirme çalışması . Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi , 5(1), 87-98 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/38678/441513

Öğretmenler için Üstün Yetenekliler Eğitimine Yönelik STEM Özyeterlik Ölçeği

Tortop, HS & Akyıldız, V. (2018). Öğretmenler için üstün yetenekliler eğitimine yönelik STEM özyeterlik ölçeği geliştirme çalışması . Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi , 5(3), 11-22 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/42312/495598 adresinden alınmıştır.

Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği

Ferikoğlu, D., & Akgün, E. (2022). An ınvestigation of teachers’ artificial intelligence awareness: A scale development study. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 10(3), 215–231. https://doi.org/10.52380/mojet.2022.10.3.407

Öğretmenlere Yönelik Algılanan Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği

Kasapoğlu, K. (2020). Öğretmenlere Yönelik Algılanan Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği: Bir ölçek geliştirme ve geçerleme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 963 – 677. https://doi.org/10.17679/inuefd.709688

Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeği

Afacan, Ö., Karakuş, M. ve Uşak, M. (2013). Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 185-200. http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3110a

Öğretmenlerin Çocuk Cinsel İstismarını Bildirmeye Yönelik Tutumları Ölçeği

Koç, S., Ekşi, H., & Türk, T. (2020). Psychometric properties of Teachers’ Attitudes Toward Reporting Child Sexual Abuse Scale: Turkish form. Elementary Education Online, 19(1), 173-182. doi:10.17051/ilkonline.2020.649372

Öğretmenlerin Çocuk Cinsel İstismarını Bildirmeye Yönelik Tutumları Ölçeği

Koç, S., Ekşi, H., & Türk, T. (2020). Psychometric properties of teachers' attitudes toward reporting child sexual abuse scale: Turkish form. Elementary Education Online, 19(1), 173-182. doi:10.17051/ilkonline.2020.649372

Öğretmenlerin Eleştirel Pedagoji Yönelimleri Ölçeği

Kurt, T., Okumuşlar, M., & Seki, T. (2023). Öğretmenlerin Eleştirel Pedagoji Yönelimleri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 665-678. https://doi.org/10.38151/akef.2023.77

Öğretmenlerin Kişiler Arası Motivasyon Stilleri

Kanadlı, S., & Bağçeci, B. (2016). Öğretmenlerin kişiler arası motivasyon stilleri: Öğrenme iklimi ölçeğinin Türkçe versiyonu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 1-12.

Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Tutumu Ölçeği

Atik, S., Düzdemir, M. (2023). Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Tutumu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (2), 310-332. DOİ: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1180828

Öğretmenlerin Yaratıcılığı Besleme Davranışı Ölçeği

Sadıç, T. & Alcı, B. (2021). Öğretmenlerin Yaratıcılığı Besleme Davranışı Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(3), 1203-1214.

Öğretmenlik Merkezi Sınavı Kaygı Ölçeği

Özsarı, İ. (2008). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin KPSS merkezi sınavı odaklı gelecek kaygıları ve mesleki beklentileri (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Öğretmenlik Mesleği İmaj Ölçeği

Doğan, Ö., ve Bayrak, C. (2019). Öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin imajı: Bir ölçek geliştirme ve uygulama çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 901-922.https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.49440-487223

Okuduğunu Anlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algıları Ölçeği

Kula, S. S., & Budak, Y. (2020). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algıları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 106-120.

Okul Bağlılığı Ölçeği

Kırbaç, M. (2019). Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışı ile öğrencilerin okul bağlılığı, okul direnci ve akademik başarısı arasındaki ilişkilerin analizi. (Yayın No: 596771). [Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Okul Bağlılığı Ölçeği

Akın, A., Sarıçam, H., Demirci, İ., Usta, F., Yalnız, A., ve Yıldız, B. (2013). Okul Bağlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (ss.172-174). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Okul Bağlılığı Ölçeği

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P., Friedel, J., & Paris, A. (2005). School Engagement. In K. A. Moore & L. H. Lippman (Eds.), What do children need to flourish? New York: Springer.

Okul Başarısızlığı Nedenleri Ölçeği (Percepted Causes of Underachievement Scale)

Özabacı, N. (1999). Okul başarısızlığının algılanan nedenleri (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Okul Deneyimleri Ölçeği

Akın, A. ve Sarıçam, H.(2014). Okul Deneyimleri Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(36), 77-86.

Okul Direnci Ölçeği

Kırbaç, M. (2019). Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışı ile öğrencilerin okul bağlılığı, okul direnci ve akademik başarısı arasındaki ilişkilerin analizi. (Yayın No: 596771). [Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Okul İklimi Ölçeği Lise Formu

Bugay, A., Aşkar, P., Tuna, M. E., Örücü, M. Ç. ve Figen, Ç. O. K. (2015). Okul İklimi Ölçeği Lise Formu'nun Türkçe psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 14(1), 311‐322.

Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formu

Sarıçam, H. ve Çetintaş, K. (2015). Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formunu Türkçeye uyarlama: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 4(2), 41-50.

Okul Kültürü Ölçeği

Yılmaz, F. (2019). Okul Kültürü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 3(2), 167-179.

Okul Kültürü Ölçeği

Kantek, F., Baykal, Ü. ve Altuntaş, S. (2010). Okul Kültürü Ölçeği’nin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(4), 36-43.

Okul Motivasyonu Değerlendirme Ölçeği

Yavuz, F. (2006). Okul motivasyonunu değerlendirme ölçeği yapılandırılması ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi