TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Okul İklimi Ölçeği Lise Formu

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Bugay, A., Aşkar, P., Tuna, M. E., Örücü, M. Ç. ve Figen, Ç. O. K. (2015). Okul İklimi Ölçeği Lise Formu'nun Türkçe psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 14(1), 311‐322.


Geliştiren/Uyarlayan
Aslı Bugay, Figen Çok, Mana Ece Tuna, Müge ÇELİK ÖRÜCÜ, Petek Aşkar


Yıl
2015


Kaynak Adı
Okul İklimi Ölçeği Lise Formu'nun Türkçe psikometrik özellikleri


Dergi
İlköğretim Online


Cilt
14


Sayı
1


Sayfa Aralığı
311-322


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/download/5000084033/5000078140


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Aslı Bugay


Ölçülen Özellikler
Çevresel boyut, Kişilerarası ilişkiler boyutu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 42 maddeden oluşmuştur ve alt boyutları yoktur.


Kimlere Uygulanabilir
14-18 Yaş Grubu Ergenler


Derecelendirme
5'li Likert (1= kesinlikle katılıyorum - 5 Kesinlikle katılmıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puanlar 42 ile 210 arasında değişiklik gösterebilir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekte tek sayılı maddeler okul iklimine ilişkin olumsuz ifadeler içerir.


Çeviri Süreci

Ölçeği geliştiren yazarlardan Türkçe çevirisi için gerekli izinler yazılı olarak alındıktan sonra ölçeğin çevirisine başlanmıştır. Ölçeğin çeviri çalışması kapsamında önce ölçek orijinal dilden hedef kitlenin diline Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanları tarafından çevrilmiştir. Böylece her maddeye ait 3 farklı çeviri oluşturulmuştur. Daha sonra eğitim alanında öğretim üyesi olan iki farklı uzman her madde için oluşturulan 3 farklı çeviri arasından her madde için en uygun olan çeviriyi seçmişler, gerektiğinde kendileri bazı değişikliklerde bulunmuşlardır. Sonra ölçeğin taslak olarak oluşturulan çevirisi, İngilizce alanında bir uzman tarafından tekrar orijinal dile geri çevrilmiştir. Eğitim alanındaki uzmanlardan biri tarafından orijinal ölçek ve Türkçeden yapılan çeviri arasındaki tutarlılık kontrol edilmiştir.


Geçerlik

Verilerin değerlendirilmesinde ölçeğin Emmons, Haynes ve Comer (2002) tarafından öngörülen altı faktörlü modellere uyumunu sınamak için doğrulayıcı faktör analizi “madde parselleme tekniği (item parceling technique)” kullanılarak yapılmıştır. Bandalos ve Finney (2001)’e göre kullanılan bu teknik özellikle çok madde sayılı ölçeklerde daha iyi sonuç vermektedir.


Güvenirlik

Ölçeğin iç tutarlığı için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış ve 42 maddelik ölçeğin iç tutarlık katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt faktörlerine ilişkin iç tutarlık katsayıları ise, Kaynak Kullanımı için .67; Düzen ve Disiplin için .68; Annebaba Katılımı için .70; Okul Binası için .73; Öğrenciler Arası İlişkiler için .88; Öğrenci-Öğretmen İlişkisi için .89 olarak bulunmuştur. Güvenirlik değerleri için alt kabul sınırı 0.60, 0.60-0.65 arası düşük, 0.65-0.70 arası orta düzey ve 0.70 üstü iyi düzey 318 olarak kabul edilmektedir (Everitt ve Skrondal, 2010). Bu açıdan bakıldığında elde edilen bu değerler, ölçekten elde edilen ölçümlerin güvenirlik için yeterli olarak kabul edilmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi