TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formu

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Sarıçam, H. ve Çetintaş, K. (2015). Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formunu Türkçeye uyarlama: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 4(2), 41-50.


Geliştiren/Uyarlayan
Hakan Sarıçam, Kamerşah Çetintaş


Yıl
2015


Kaynak Adı
Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formunu Türkçeye Uyarlama: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
Cumhuriyet International Journal of Education


Cilt
4


Sayı
2


Sayfa Aralığı
41 – 50


Link:
http://www.cijeonline.com/index.php/cije/article/view/110/190


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Hakan Sarıçam


İletişim
hakansaricam@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Okul kaygısı


Alt Boyutlar
genel kaygı, sosyal kaygı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

16 madde ve 2 alt boyut
Genel kaygı: 5. Bu çocuk hata yapmaktan korkar.
Sosyal kaygı: 1. Bu çocuk sınıfta soru sormaktan korkar.
Genel kaygı: 3, 5, 7, 8, 9, 10 12, 15, 16 (bu alt boyuttan en az 0, ve en fazla 27 puan alınabilmektedir)
Sosyal kaygı: 1, 2, 4, 6, 11, 13, 14 (bu alt boyuttan en az 0, ve en fazla 21 puan alınabilmektedir)


Kimlere Uygulanabilir
3-17 yaş çocukların öğretmenleri


Derecelendirme
4'lü Asla (0), Bazı zamanlar (1), Sık sık (2), Her zaman (3)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alt boyutlara göre puan alınabildiği gibi toplam bir puan da elde edilebilmektedir (en düşük 0 ve en yüksek 48 puan alınabilmektedir)


Ölçek Değerlendirmesi

Toplam puan alınmaktadır.


Çeviri Süreci

Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formunun uyarlama çalışması için ölçeği geliştirenlerden biri olan H. L. LYNEHAM ile e-mail yoluyla iletişim sağlanmış ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır. Öncelikle ölçek yurtdışında eğitimini almış 2 uzman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek İngilizce ve Türkçeyi bilen 37 kişiye uygulanarak iki form arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Yine aynı uzmanlar elde ettikleri Türkçe formlar üzerinde tartışarak anlam ve gramer açısından gerekli düzeltmeleri yapmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Son aşamada bu form, psikolojik danışma ve rehberlik ile ölçme ve değerlendirme alanındaki 2 öğretim üyesine inceletilmiştir.


Geçerlik

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
Ölçeğin yapı geçerliği için 178 ilkokul öğretmenin 356 ilkokul öğrencisini değerlendirdiği verilere uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 16 maddenin iki boyutta uyum verdiği görülmüştür (χ²/sd=1.72, RMSEA= .044, CFI= .94, GFI= .93, RFI= .95, AGFI= .93, SRMR= .046). RMSEA için ise 0.08 kabul edilebilir uyum ve 0.05 mükemmel uyum değeri olarak kabul edilmiştir (Browne & Cudeck, 1993). Ölçeğin faktör yükleri .55 ile .79 arasında sıralanmaktadır.
Madde analizi
Madde ile toplam ya da madde ile boyut arasındaki korelasyon katsayıları incelemek için yapılan madde analizi sonucunda ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları .49 ile .78 arasında sıralanmaktadır.


Güvenirlik

Güvenirlik
Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formunun Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları ölçeğin bütünü için .93, genel kaygı alt ölçeği için .87, sosyal kaygı alt ölçeği için .93 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin Sperman-Brown iki yarı güvenirlik puanı ölçeğin bütünü için .88 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
School Anxiety Scale-Teacher Report (SAS-TR)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Lyneham, H. L., Street, A. K. Abbott, M. J., & Rapee, R. M. (2008). Psychometric properties of the school anxiety scale-Teacher report (SAS-TR). Journal of Anxiety Disorders, 22, 292-300.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Anna K. Street, Heidi J. Lyneham, Maree J. Abbott, Ronald M. Rapee


Orijinal Ölçek Yıl
2008


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Psychometric properties of the school anxiety scale—Teacher report (SAS-TR)


Orijinal Ölçek Link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887618507000643


Orijinal Ölçek DOI
10.1016/j.janxdis.2007.02.001


Orijinal Ölçek Dergi
Journal of Anxiety Disorders


Orijinal Ölçek Cilt
22


Orijinal Ölçek Sayı
2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
292–300


Orijinal Ölçek Geçerlik

Açıklayıcı faktör analizi sonucu faktör yüklerinin genel kaygı alt boyutu için .55 ile .93 arasında sıralandığı; sosyal kaygı alt boyutu için .67 ile .81 arasında sıralandığı görülmüştür.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

Ölçeğin Cronbach α iç tutarlık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için .93; genel kaygı alt boyunu için .92 ve sosyal kaygı alt boyutu için .90 olarak bulunmuştur. 8 hafta arayla yapılan uygulamalardan sonra test-tekrar-test güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için .78; genel kaygı alt boyunu için .73 ve sosyal kaygı alt boyutu için .81 olarak bulunmuştur.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi