TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

511 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Okul Mutluluğu Ölçeği

Sezer, S. & Can, E. (2019). School Happiness: A scale development and Implementation study. Eurasian Journal of Educational Research, 79, 167-190. doi: 10.14689/ejer.2019.79.8

Okul Mutluluğu Ölçeği (School Happiness Scale)

Sezer, S., & Can, E. (2019). School happiness: A scale development and implementation study. Eurasian Journal of Educational Research, 79, 167-190.

Okul Reddi Değerlendirme Ölçeği

Secer, I. (2014). The adaption of School Refusal Assesment Scale into Turkish: Reliability and validity studies. Pak. J. Statist, 30(6), 1197-1202.

Okul Reddi Değerlendirme Ölçeği

Seçer, İ. (2014) The adaptation of School Resfusal Assesment Scale into Turkish: Reliability and validity studies. Pakistan Journal of Statistics, 30(6), 1197-1202.

Okul Spor Yarışmaları Motivasyon Ölçeği (OSYMÖ)

Doğruer, A., Pehlevan, Z. ve Uzun, N.B. (2023). Okul spor yarışmaları motivasyon ölçeği [Bildiri sunumu]. 11. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Kütahya, Türkiye. 20-22 Ekim.

Okul Tükenmişliği Ölçeği

Akın, A., Sarıçam, H., Demirci, İ., Yalnız, A., Usta, F., & Yıldız, B. (2013). Okul Tükenmişliği Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance Book of Abstracts (pp.175-177). Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Okul Tükenmişliği Ölçeği

Aypay, A. (2011). İlköğretim Ii. Kademe Öğrencileri Için Okul Tükenmişliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 511-527.

Okul Tükenmişlik Envanteri

Çam, Z., & Öğülmüş, S. (2017). Okul Tükenmişlik Envanteri’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik nitelikleri. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 14-29.

Okul Tükenmişlik Ölçeği

Seçer, İ., Halmatov, S., Veyis, F. & Ateş, B.. (2013). Okul Tükenmişlik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Turkish Journal of Education, 2(2), 16-27.

Okul Tutum Değerlendirme Ölçeği

Balkıs, M. ve Arslan, G. (2016). Okul Tutum Değerlendirme Ölçeğinin psikometrik özellikleri: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-15.

Okul Yönetici Rolleri Ölçeği

Tok, T. N. ve Doğan, H. (2019). Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Current Research in Education, 5(1), 1-12.

Okul Yönetici Rolleri Ölçeği

Tok, T. N., & Doğan, H. (2019). Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Current Research in Education, 5(1), 1-12.

Okul Yöneticilerinin Liderlik Stili Ölçeği

Kılıç, Y. ve Yılmaz, E. (2018). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stili Ölçeği’ nin geliştirilmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(27),  3006-3016.

Okul Yönetişimi Ölçeği

Şahin, B.M., & Arastaman, G. (2019). Okul Yönetişimi Ölçeği’nin psikometrik analizi ve okul müdürü, öğretmen ve okuldaki diğer personel üzerine bir uygulama. Kastamonu Education Journal, 27(1), 1-13. doi:10.24106/kefdergi.417776

Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği

Alkan, N. (2016). Psychological Sense of University Membership: An adaptation study of the PSSM scale for Turkish university students. The Journal of Psychology, 150(4), 431-449. http://dx.doi.org/10.1080/00223980.2015.1087373

Okula Bağlanma Ölçeği

ELİÜŞÜK BÜLBÜL A, YILMAZ ÖZELÇİ S (2018). ADAPTATION OF STUDENT ENGAGEMENT IN SCHOOL SCALE INTO TURKISH A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31), 854 – 871.

Okula Bağlılık Ölçeği

Çengel, M., Totan, T.,& Çöğmen, S. (2017). Okula Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1820-1837.

Okula İlişkin Tutum Ölçeği

Ömeroğlu, Ö. (2006). Okul yönetiminde bürokrasi ile öğretmenlerin okula ilişkin tutumları arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Okula İlişkin Tutum Ölçeği

Adıgüzel, A. (2012). Okula İlişkin Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 30-45.

Okula Uyum Ölçeği

Durnalı, M., Filiz, B. ve Aydın, E. (2018). Okula Uyum Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 115-127.

Okula Uyum Ölçeği

Gündüz, H. B. ve Özarslan, N. (2017). Farklı yaş kategorilerinde ilkokula başlayan öğrencilerin okul olgunluğu ve öğretmen görüşlerine göre okula uyum problemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 212-230.

Okula Yönelik Güdü Envanteri

Uslu, Ö. ve Öğretmen, T. (2018). Okula Yönelik Güdü Envanteri'nin Türkçe'ye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 386-403. doi: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.391358

Okula Yönelik Tutum Ölçeği

Alıcı, D. (2013). Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38, 318-331.

Okullarda Hata Yönetimi Kültürü Ölçeği

Kurum, G. (2022). Okullarda hata yönetimi kültürü ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23(3) , 1280-1301 . DOI: 10.17679/inuefd.1076546

Okullarda Yengeç Sepeti Sendromu Ölçeği

Çavuş, B., & Sarpkaya, R. (2021). Measuring “Crabs in a Bucket” phenomenon at schools: A scale development study. Psycho-Educational Research Reviews, 10 (2), 314-327. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N2.22

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi