TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

488 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Üniversite Öğrencilerinde Cevap-Kopyalama Eğilim Ölçeği

Demir, E. (2018). As a potential source of error, measuring the tendency of university students to copy the answes: A scale development study. Eurasian Journal of Educational Research, 75, 37-58. doi: 10.14689/ejer.2018.75.3

Üniversite Öğrencilerinde Memnuniyet Ölçeği

Özok, H. İ., Kayri, M. ve Tanhan, F. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 446-461. https://doi.org/10.33711/yyuefd.1108292

Üniversite öğrencilerine Yönelik okul iklimi ölçeği

Terzi, A. R. (2015).Üniversite öğrencilerine Yönelik okul iklimi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 111-117

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Aras, E., Peker, A. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeği’nin geliştirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 656-673.

Üniversite Öğrencilerinin Temel İhtiyaçlarının Doyumu Ölçeği (ÜÖTİDÖ)

Şimşir, Z., Arslan, C., & Dilmaç, B. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Temel İhtiyaçlarının Doyumu Ölçeğinin (ÜÖTİDÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 940-955.

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yaklaşımı Ölçeği

Zorlutuna, Ş. & Erilli, N. A. (2022). Unıversıty students’ approach to dıstance educatıon: Scale development and valıdatıon. Journal of Management and Economics Research, 20 (3), 192-204. https://doi.org/10.11611/yead.1102926

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları Ölçeği

TURANALP M, ÖZER N, KURT H (2022). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 13(47), 152 – 169.

Üniversitelerde Okutulan Ortak Zorunlu Türk Dili Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği

Akkaya, N. & Sevindi, Z. E. (2015).Üniversitelerde okutulan ortak zorunlu Türk dili derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirme . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (39) , 111-122

Üstbilişsel Yazma Stratejilerini Kullanma Eğilimi Ölçeği

Erol, T., & Kavruk, H. (2023). Üstbilişsel Yazma Stratejilerini Kullanma Eğilimi Ölçeği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 170-187. https://doi.org/10.29029/ busbed.1207930

Üstün Yetenekli Lise Öğrencileri İçin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği

Sarıkaya, İ. & Özgül, M. (2015). Üstün yetenekli lise öğrencileri için problem çözme becerilerine yönelik algı ölçeği . Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi , 2(2), 45-57 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/38680/449361 adresinden alınmıştır.

Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Bilgi Testi Ölçeği

Tortop, H. S. & Sarar, M. (2018). Üstün yetenekliler eğitimine ilişkin bilgi testi geliştirme ve algı ölçeği adaptasyon çalışması . Journal of Gifted Education and Creativity , 5(2) , 67-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/40757/441518

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuğu Olan Anne ve Babaların Mentorluğa Bakış Açısı Ölçeği (MBA-ÜZÇAB)

Biricik, M. (2023). Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuğu Olan Anne ve Babaların Mentorluğa Bakış Açısı Ölçeği (MBA-ÜZÇAB) Geliştirme Çalışması (Tez No. 810894) [Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi] Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği

Akman, A. B., Eyvliyaoğlu, F., Erdost-Çolak, H. E.,  Erdirençeleb, M. (2019). Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Employee Relations, 24(1), 254-277. https://doi.org/ 10.53443/anadoluibfd.1169089.

Uzaktan Eğitim Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği

Altunçekiç, A. (2022), Developing a Distance Education Self-Efficacy Belief Scale: A validity and reliability study, Participatory Educational Research (PER), 9(1), 349-361. http://dx.doi.org/10.17275/per.22.19.9.1

Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği

Korucuk, M. (2023). Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Milli Eğitim Dergisi , 52 (238) , 1133-1156 . DOI: 10.37669/milliegitim.1109796

Uzaktan Eğitime Karşı Tutum Ölçeği

Ağır, F., Gür, H. ve Okçu, A. (2008). Uzaktan Eğitime Karşı Tutum Ölçeği geliştirmeye yönelik geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Education Sciences, 3 (2), 128-139.

Wagner Düşünme Stilleri Ölçeği

Merdin, S. (2010). Lise öğrencilerinin düşünme stilleri (Yüksek Lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Aydın.

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği

Çetin, M. B., Sezgin, Y., Akıncı, S. & Alptekin, N. Ö. (2021). Evaluating well-being among dental students using the warwick-edinburgh mental well-being scale and the relationship between mental wellbeing and socio-demographic findings. Meandros Medical And Dental Journal, 22(2), 125-133. doi:10.4274/meandros.galenos.2021.69783

Web 2.0 Araçlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Kol, S., & Çalışkan, H. (2023). Okul öncesi öğretmenleri için Web 2.0 Araçlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(37), 80- 94. https://doi.org/10.35675/befdergi.1197275

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Otantik Materyal Kullanımı Ölçeği

Çabuk, E. & Akman Yeşilel, D. B. (2022). Development of Foreign Language Teachers’ Authentic Material Use Scale (FLTAMUS) . Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty , 41 (1) , 311-324 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/70809/1025117

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği

YILDIZ, A., & GÜRLEK, M. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik tutum ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 2(1), 104-122.

Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğretilmesinde Öğrenen Özerkliği Ölçeği

Özkaya, N. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretilmesinde Öğrenen Özerkliği Ölçeği geliştirme (Tez No. 706605) [Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Tutum Ölçeği

Karaca, A. (2021). Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 465-486.

Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği

Başol, G. ve Evin-Gencel, İ. (2013). Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 929-946.

Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği

Eladı, Ş ve Semerci, Ç. (2018). Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(2), 369-378. doi:10.24106/kefdergi.389781

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi