TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

428 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Okul İklimi Ölçeği Lise Formu

Bugay, A., Aşkar, P., Tuna, M. E., Örücü, M. Ç. ve Figen, Ç. O. K. (2015). Okul İklimi Ölçeği Lise Formu'nun Türkçe psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 14(1), 311‐322.

Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formu

Sarıçam, H. ve Çetintaş, K. (2015). Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formunu Türkçeye uyarlama: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 4(2), 41-50.

Okul Kültürü Ölçeği

Yılmaz, F. (2019). Okul Kültürü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 3(2), 167-179.

Okul Kültürü Ölçeği

Kantek, F., Baykal, Ü. ve Altuntaş, S. (2010). Okul Kültürü Ölçeği’nin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(4), 36-43.

Okul Motivasyonu Değerlendirme Ölçeği

Yavuz, F. (2006). Okul motivasyonunu değerlendirme ölçeği yapılandırılması ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Okul Müdürlerinin Mentörlüğü Ölçeği

Yılmaz, E., Kurşun, A.T., & Köksal, O. (2015). Okul Müdürlerinin Mentorlüğü Ölçeği’ nin geliştirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi(The Journal of International Education Science), 2(4), 22-39.

Okul Mutluluğu Ölçeği (School Happiness Scale)

Sezer, S. & Can, E. (2019). School Happiness: A scale development and Implementation study. Eurasian Journal of Educational Research, 79, 167-190. doi: 10.14689/ejer.2019.79.8

Okul Mutluluğu Ölçeği (School Happiness Scale)

Sezer, S., & Can, E. (2019). School happiness: A scale development and implementation study. Eurasian Journal of Educational Research, 79, 167-190.

Okul Reddi Değerlendirme Ölçeği

Secer, I. (2014). The adaption of School Refusal Assesment Scale into Turkish: Reliability and validity studies. Pak. J. Statist, 30(6), 1197-1202.

Okul Reddi Değerlendirme Ölçeği

Seçer, İ. (2014) The adaptation of School Resfusal Assesment Scale into Turkish: Reliability and validity studies. Pakistan Journal of Statistics, 30(6), 1197-1202.

Okul Tükenmişliği Ölçeği

Akın, A., Sarıçam, H., Demirci, İ., Yalnız, A., Usta, F., & Yıldız, B. (2013). Okul Tükenmişliği Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance Book of Abstracts (pp.175-177). Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Okul Tükenmişliği Ölçeği

Aypay, A. (2011). İlköğretim Ii. Kademe Öğrencileri Için Okul Tükenmişliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 511-527.

Okul Tükenmişlik Envanteri

Çam, Z., & Öğülmüş, S. (2017). Okul Tükenmişlik Envanteri’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik nitelikleri. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 14-29.

Okul Tükenmişlik Ölçeği

Seçer, İ., Halmatov, S., Veyis, F. & Ateş, B.. (2013). Okul Tükenmişlik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Turkish Journal of Education, 2(2), 16-27.

Okul Tutum Değerlendirme Ölçeği

Balkıs, M. ve Arslan, G. (2016). Okul Tutum Değerlendirme Ölçeğinin psikometrik özellikleri: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-15.

Okul Yönetici Rolleri Ölçeği

Tok, T. N. ve Doğan, H. (2019). Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Current Research in Education, 5(1), 1-12.

Okul Yönetici Rolleri Ölçeği

Tok, T. N., & Doğan, H. (2019). Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Current Research in Education, 5(1), 1-12.

Okul Yöneticilerinin Liderlik Stili Ölçeği

Kılıç, Y. ve Yılmaz, E. (2018). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stili Ölçeği’ nin geliştirilmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(27),  3006-3016.

Okul Yönetişimi Ölçeği

Şahin, B.M., & Arastaman, G. (2019). Okul Yönetişimi Ölçeği’nin psikometrik analizi ve okul müdürü, öğretmen ve okuldaki diğer personel üzerine bir uygulama. Kastamonu Education Journal, 27(1), 1-13. doi:10.24106/kefdergi.417776

Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği

Alkan, N. (2016). Psychological Sense of University Membership: An adaptation study of the PSSM scale for Turkish university students. The Journal of Psychology, 150(4), 431-449. http://dx.doi.org/10.1080/00223980.2015.1087373

Okula Bağlılık Ölçeği

Çengel, M., Totan, T.,& Çöğmen, S. (2017). Okula Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1820-1837.

Okula İlişkin Tutum Ölçeği

Ömeroğlu, Ö. (2006). Okul yönetiminde bürokrasi ile öğretmenlerin okula ilişkin tutumları arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Okula İlişkin Tutum Ölçeği

Adıgüzel, A. (2012). Okula İlişkin Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 30-45.

Okula Uyum Ölçeği

Durnalı, M., Filiz, B. ve Aydın, E. (2018). Okula Uyum Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 115-127.

Okula Uyum Ölçeği

Gündüz, H. B. ve Özarslan, N. (2017). Farklı yaş kategorilerinde ilkokula başlayan öğrencilerin okul olgunluğu ve öğretmen görüşlerine göre okula uyum problemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 212-230.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi