TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

488 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yaşlanma Cinsel Bilgi ve Tutum Ölçeği

Kurt, H.A., Yılmaz, B., Alan, H., Oskay, Ü. (2022). Aging Sexual Knowledge and Attitude Scale: Turkish validity and reliability study. Journal of  Contemporary Medicine, 12 (5), 781-788.

Yazılı Sınavlara İlişkin Öz Yeterlilik Ölçeği

Ocak, G., Ocak, İ. & Akyol, N.(2016). A Scale development study to determine The Self-efficacy Perception Of Students On Written Exams. Participatory Educational Research (PER), 3, 53-67.

Yetişkin Eğitimi Analiz Ölçeği

Dilbaz, E. & Bayrak, C. (2021). Yetişkin Eğitimi Analiz Ölçeği Kursiyer Formunun Geliştirilmesi ve Kursiyer Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (42) , 5345-5377 . DOI: 10.26466/opus.901823

Yükseköğretim Düzeyinde Öğretmen Yakınlık Davranışları Ölçeği

Kolburan- Geçer, A. (2002). Öğretmen yakınlığının öğrencilerin başarıları, tutumları ve güdülenme düzeyleri üzerindeki etkisi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yükseköğretimde Bilgi Yönetimi Yeterlilikleri Akademik Personel Ölçeği (YBYAPÖ)

Fayda-Kınık, F. Ş., & Çetin, M. (2021). Yükseköğretimde Bilgi Yönetimi Yeterliliği Öğrenci ve Akademik Personel Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Yükseköğretim  Dergisi, 11(3), 682–704. doi:10.2399/yod.20.592325

Yükseköğretimde Bilgi Yönetimi Yeterlilikleri Öğrenci Ölçeği (YBYÖÖ)

Fayda-Kınık, F. Ş., & Çetin, M. (2021). Yükseköğretimde Bilgi Yönetimi Yeterliliği Öğrenci ve Akademik Personel Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Yükseköğretim  Dergisi, 11(3), 682–704. doi:10.2399/yod.20.592325

Yükseköğretimde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (YÖMÖ-Ü)

Erduran-Tekin, Ö. (2023). Adaptation of Motivation for Learning in Higher Education Scale (EMAPRE-U) to Turkish, E-International Journal of Educational Research, 14(3), 34-51. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1252283

Yurt Dışındaki İki Dilli Türk Öğrencilere Yönelik Miras Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği

Ergüt, S. E. ve Baş, B. (2021). Yurt Dışındaki İki Dilli Türk Öğrencilere Yönelik Miras Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1285-1315.

Zenofobi (Yabancı Düşmanlığı) Ölçeği

Özkan, A. M., Doğruer, A., Uzun, N. B. (2023). Zenofobi (Yabancı Düşmanlığı) Ölçeğinin geliştirilmesi. D. Sulusworo (Ed), AICMES 3rd International Conference on Interdisciplinary Middle East Studies içinde (s. 116-130). Academy Global Publishing House.

Zihinsel Başarı Sorumluluğu Ölçeği

Acun Kapıkıran, N. (2002). Zihinsel Başarı Sorumluluğu Ölçeğinin güvenirliği ve geçerliği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 12-20.

Zihinsel Yorgunluk Ölçeği

Güven, B., İbrahimoğlu, Ö., Mersin, S. (2023). The Turkish adaptation of Mental Fatigue Scale: A validity and reliability study. Journal of Education & Research in Nursing, 20(2), 121-126.

Zorbalığa Yönelik Tutum Ölçeği

Keleş, S., ve Avcı, R. (2020). Ortaokul öğrencileri için Zorbalığa Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 415-434. doi: 10.21764/ maeuefd.648755

Zorbalıkta Seyirci Müdahale Ölçeği (ZSMÖ)

Kurt-Demirbaş, N. ve Öztemel, K. (2019). Zorbalıkta Seyirci Müdahale Ölçeği’nin (ZSMÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9 (54) , 965-985.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi