TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

511 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Annenin Algıladığı Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği

Tuncer, M., & Oskay, Ü. Y. (2023). The Validity and Reliability of the Perceived Maternal Parenting Self-Efficacy Scale: Turkish Version. CURARE Journal of Nursing, (1), 17-22. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.003

Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçeği

Açıkgöz, D., Uluçınar-Sağır, Ş. ve Ozan, F. (2018). Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçek uyarlama çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 1-14.

ARCS Motivasyon Ölçeği

Karataş, K., Ardıç, T. ve Kaya, İ. (2016). ARCS Motivasyon Modeli’ne dayalı öğretim ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1821-1838.

Argümantasyona Dayalı Sorgulamaya Yönelik Ders Planları ve Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Derecelendirme Ölçeği

Hasançebi, F. , Tuncay Yüksel, B. & Mesci, G. (2022). Argümantasyona Dayalı Sorgulamaya Yönelik Ders Planları ve Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Derecelendirme Ölçeği geliştirme çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(4), 964-997. https://doi.org/10.21449/ijate.948489

Askeri Öğrenci Duyuşsal Nitelikler Tutum Ölçeği

Kaygısız, Ö. C. (2004). Askeri öğrenci duyuşsal nitelikler ölçeğinin geliştirilmesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna alınan Deniz Astsubay Hazırlama Okulu ve sivil kaynaklı öğrencilerin bu nitelikler bakımından karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayda Sınav Kaygısı Ölçeği

Başol, G (2017). Ayda Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (13), 173-193.

Ayrımın Meşruluğu Ölçeği

Aktan, T. (2006). Başarılı ve başarısız öğrencilerin iç ve dış gruplarına yönelik kalıp yargılarının sevecenlik ve yetkinlik algısı temelinde incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Azim Ölçeği

Kardaş, F., Eşkisu, M., Çam, Z., & Taytaş, M. (2022). Development and Validation of the Grit Scale: Test of Measurement invariance across university and high school students. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(3), 571-588. https://doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.3.626

Bağımsız Öğrenme Farkındalığı Envanteri

Sökmen, Y., Taş, Y., Yeşilyurt, S. ve Nalçacı, A. (2017). Adaptation of Awareness of Independent Learning Inventory (AILI) to Turkish: Validity and Reliability Study. İlköğretim Online, 16(1), 114-128.

Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul

Hacıömeroğlu, G., Bilgen, S. ve Tabuk, M. (2013). Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul’un Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 85-96. doi: 10.15285/EBD.2013385568

Başarı Motivasyonu Ölçeği

Sarıtepeci, M. (2018). Beklenti-değer teorisini temel alan Başarı Motivasyonu Ölçeğini uyarlama çalışması. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 28-40.

Başarılı (Başarısız) Öğrencilere Yönelik Algı Ölçeği

Aktan, T. (2006). Başarılı ve başarısız öğrencilerin iç ve dış gruplarına yönelik kalıp yargılarının sevecenlik ve yetkinlik algısı temelinde incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Beden Eğitimi için Başarı Duyguları Ölçeği

Ceylan, M., & Karlı, Ü. (2024). Adaptation of the Achievement Emotions Questionnaire for Physical Education (AEQ- PE) to the Turkish Language. Journal of Sport Sciences Research, 9(2), 132-148. https://doi.org/10.25307/jssr.1416025

BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri

Şimşek, N. (2002). BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47. http://www.ebuline.com/pdfs/1Sayi/1-3.pdf

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Gök, A. & Karamete, A. (2023). A validity and reliability study of the Turkish Computational Thinking Scale. Journal of Educational Technology & Online Learning, 6(2), 421-437. https://doi.org/10.31681/jetol.1217363

Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği

Avcı, Ü., Ersoy, H (2018). Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 73 – 81.

Bilimsel Araştırma Yetkinlik Ölçeği (BAYÖ)

Duru, P., & Örsal, Ö. (2021). Development of the scientific research competency scale for nurses. Journal of Research in Nursing, 26(7), 684-700. https://doi.org/10.1177/17449871211020061

Bilimsel Muhakeme Ölçeği

Muşlu Kaygısız, G., Gürkan, B., & Akbaş, U. (2018). Adaptation of Scientific Reasoning Scale into Turkish and examination of Its psychometric properties. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(3), 737-757.http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.3.0175

Bilimsel Sürece Yönelik Tutum Ölçeği

Yıldırım, M. (2016). A study of developing an attitude scale for using scientific process steps. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 255-276. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.014.

Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi öğrenme stratejileri ölçme aracının geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2). 123-136.

BİYOLOJİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ

Kır Yiğit, M. (2022). Fen bilimleri motivasyon ölçeği-II’nin biyoloji eğitimine yönelik Türkçe’ye uyarlanması: Biyoloji motivasyon ölçeği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23(3) , 1826-1840 . DOI: 10.17679/inuefd.1206178

Çalışma Alışkanlıkları Envanteri

Yılmaz, M. (1997). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Çalışma Becerileri Envanteri

Çolakoğlu, Ö.M., ve Mahiroğlu, A. (2018). Çalışma Becerileri Envanterinin öğretmen adayları örneğinde Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1307-1318. doi:10.24106/kefdergi.434175

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Bahçeci, D. (2009). Portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalışma davranışı ve tutum üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 169-182.

Çalışma Yapraklarına Ait Tutum Ölçeği

Kete, R., Avcu, T., ve Aydın, A. (2009). Öğretmen adaylarının çalışma yapraklarında karikatür kullanımına ait tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), 531-540.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi