TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

480 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Kontrol Odağı Ölçeği Ergen Formu

Sarıçam, H. (2014). Akademik Kontrol Odağı Ölçeği ergen formunun psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 13(4), 1135-1141. doi:10.17051/io.2014.32429

Akademik Majör Doyum Ölçeği

Gür Erdoğan, D., ve Arsal, Z. (2015). The adaptation of Academic Major Satisfaction Scale to Turkish: The validity and reliability study. International Journal of Human Sciences, 12(1), 966-974.

Akademik Motivasyon Ölçeği

Karataş, H., ve Erden, M. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişması. Education Sciences, 7(4), 983-1003.

Akademik Motivasyon Ölçeği

Can, G. (2015).Turkish version of the Academic Motivation Scale. Psychological Reports, 116, 388-408. doi: 10.2466/14.08.PR0.116k24w5

Akademik Motivasyon Ölçeği

Bacanlı, H. ve Sahinkaya, O. (2011). The Adaptation Study of Academic Motivation Scale into Turkish. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 562–567. doi:10.1016/j.sbspro.2011.02.068

Akademik Motivasyon Ölçeği

Ünal-Karagüven, M. H. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2599-2620.

Akademik Motivasyon Ölçeği

Yurt, E. ve Bozer, E. N. (2015). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3). 669-685.

Akademik Ortamda Cep Telefonu Kullanma Ölçeği

Yasan Ak, N. & Yıldırım, S. (2022). Akademik Ortamda Cep Telefonu Kullanımını Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi ve Geçerliği. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(4), 931-948. https://doi.org/10.21449/ijate.946609

Akademik Özgüven Ölçeği (AÖÖ)

Kalkan, A., Baki̇oğlu, F., ve Toprak, Y. (2020). Akademik Özgüven Ölçeğinin (AÖÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 49(225), 319-342.

Akademik Özyeterlik Ölçeği

Yılmaz, M., Gürçay, D., ve Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.

Akademik Özyeterlilik Ölçeği

Ekici, G. (2012). Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 , 174-185.

Akademik Performans Algı Ölçeği

Gür, R. (2017). Akademik performans algı ölçeği geliştirme çalışması. Eurasian Journal of Educational Research , 68, 177-197

Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü. ve Yıldız, B. (2014). Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği' nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 49 - 62. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428171

Akademik Sahtekarlık Eğilimi Ölçeği

Eminoğlu, E. (2008). Üniversite öğrencilerinin akademik sahtekârlık eğilimlerinin ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği

Eminoğlu, E. ve Nartgün, Z. (2009). Üniversite öğrencilerinin akademik sahtekarlık eğilimlerinin ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 215-240.

Akademik Umutsuzluk Ölçeği

Gökalp, M., ve Soykan, F. (2020). Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2) ,741-751. doi: 10.33206/mjss.562714

Akademik Yılmazlık Ölçeği

Kapıkıran, Ş. (2012). Validity and reliability of the Academic Resilience Scale in Turkish high school. Education, 132, 474-483.

Akademik Yılmazlık Ölçeği

Cengiz, S. & Peker, A. (2022). Adaptation of the academic resilience Scale (ARS-30): Turkish version validity and reliability study . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 12(65) , 215-228 . DOI: 10.17066/tpdrd.1138267

Akran Geri Bildirimi Ölçeği

Alemdag, E. (2022). Development of two scales measuring task value of peer feedback provision and reception for pre-service teachers. Journal of Psychoeducational Assessment. https://doi.org/10.1177/07342829221125020

Algılanan Anne-Baba ve Öğretmen Akademik Katılım Ölçeği

Dündar, Ş. (2014). Algılanan Anne-Baba ve Öğretmen Akademik Katılım Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 369-382.

Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği

Erdoğdu, M. Y. (2013). Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 115-128.

Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği (Perceived Teacher Behaviours Scale)

Koksalan, B., & Zelyurt, H. (2019). Development of the perceived teacher behaviours scale in primary school. Research in Pedagogy, 9(1), 95-106. doi: 10.17810/2015.94

Anne-Baba Ödüllendirme ve Cezalandırma Yöntemleri Ebeveyn ve Çocuk Formu

Atli, A., Şad, S. N., & Özer, N. (2022). A mixed methods approach to developing A Scale on Parents’ Practices to Reward and Punish Their Children. Research in Pedagogy, 12(2), 339-357. Doi: 10.5937/IstrPed2202339A

Annenin Algıladığı Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği

Tuncer, M., & Oskay, Ü. Y. (2023). The Validity and Reliability of the Perceived Maternal Parenting Self-Efficacy Scale: Turkish Version. CURARE Journal of Nursing, (1), 17-22. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.003

Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçeği

Açıkgöz, D., Uluçınar-Sağır, Ş. ve Ozan, F. (2018). Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçek uyarlama çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 1-14.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi