TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
, 30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 356 Biyoloji Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Bahçeci, D. (2009). Portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalışma davranışı ve tutum üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 169-182.


Geliştiren/Uyarlayan
Dilber Bahçeci


Yıl
2009


Kaynak Adı
Portfolyo Değerlendirmenin Sınav Kaygısı, Çalışma Davranışı ve Tutum Üzerine Etkisi


Dergi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
10


Sayı
1


Sayfa Aralığı
169-182


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1494918 


Dosyalar

Makale
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


DOI
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1494918 


Sorumlu Yazar
Doç. Dr. Dilber POLAT


İletişim
drdilberpolat@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Çalışma Davranışı


Alt Boyutlar
(1) Çalışmaya Başlamak Ve Sürdürmek;, (2) Bilinçli Çalışmak Ve Öğrendiğini Kullanmak;, (3) Not Tutmak Ve Dersi Dinlemek;, (4) Sınavlara Hazırlanmak Ve Sınava Girmek


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
Örnek Maddeler;

Dersle ilgili tekrarlarımın çoğunu sınavdan önceki gece yaparım (-).
Sınavlara hazırlanırken sinirli, gergin ve huzursuz olduğumdan, ders çalışmakta güçlük çekerim (-).
Ders çalışırken önemli noktaları bulup çıkarmakta güçlük çekerim (-).
Çalıştığım dersle ilgili bilgileri, yazılı olarak anlatamam (-).
Düzenli olarak tekrar yaparım (+).
Çalışmam sırasında telefonla arayanlar, gelen, giden ve başka sebepler çalışmaya ara vermemi gerektirir (-).
Bir başka derse geçmeden önce başladığım dersi bütünüyle tamamlarım (+).


Çalışma Davranış değerlendirme ölçeğinde kalan maddeler ve yüklendiği faktörler
1. Faktör: Çalışmaya başlamak ve sürdürmek: 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 26 ve 27 maddeler (toplam 11 madde)
2. Faktör: Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak: 4, 5, 7, 10, 14, 20, 21 ve 22 maddeler (toplam 8 madde)
3. Faktör: Not tutmak ve dersi dinlemek: 11, 12, 24, 28 ve 29 maddeler (toplam 5 madde)
4. Faktör: Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek: 1, 2, 3, 17 ve 25 maddeler (toplam 5 madde)
Ölçek 11 olumlu ve 18 olumsuz madde olmak üzere 29 maddeden oluşmuştur.


Kimlere Uygulanabilir
16-25 Yaş Arasındaki Lise ve Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5’li Likert (1=hiçbir zaman- 2=nadiren - 3=bazen - 4=sık sık - 5=her zaman)


Ölçek Puanlaması
Ölçekten alınabilecek puan 29 ile 145 arasında değişmektedir.

Ölçek 11 olumlu ve 18 olumsuz madde olmak üzere 29 maddeden oluşmuştur.


Ölçek Değerlendirmesi
29-68 puan = Düşük düzey
69-106 Puan= Orta düzey
107-145=Yüksek düzey


Geçerlik
Ölçek maddeleri
Baltaş, A. (1999). Üstün Başarı (Stres Altında Ezilmeden Öğrenmede ve Sınavlarda) . 17. Baskı, Remzi Kitapevi. Syf. 161-167

Sayın Prof. Dr. Acar Baltaş'ın yukarıda kaynağı verilmiş olan eserinde yer alan madde havuzu izin dahilinde kullanılarak; kapsam, yapı ve görünüş geçerliği tarafımızdan gerçekleştirilerek güvenirlik çalışması aşamasına geçilmiştir.


Güvenirlik
Faktör Adı Cronbach Alpha
1. Faktör Çalışmaya başlamak ve sürdürmek - Cronbach Alpha = 0,91
2. Faktör Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak - Cronbach Alpha =0,75
3. Faktör Not tutmak ve dersi dinlemek - Cronbach Alpha =0,82
4. Faktör Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek - Cronbach Alpha = 0,73
Toplam Cronbach Alpha =0,79


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi