TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Makale

İNDİR
Ölçek Formu

İNDİR


Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1494918 


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 120 Yetenek ve Başarı » 124 Öğrenme Süreçleri » 130 Duygu Durumu, Duygusal Tepkiler ve Motivasyon » 161 Okul Danışmanlığı

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi » 310 Eğitim Yönetimi » 330 Ölçme ve Değerlendirme » 356 Biyoloji Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Bahçeci, D. (2009). Portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalışma davranışı ve tutum üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 169-182.


Geliştiren/Uyarlayan: Dilber Bahçeci


Yıl: 2009


Kaynak Adı: Portfolyo Değerlendirmenin Sınav Kaygısı, Çalışma Davranışı ve Tutum Üzerine Etkisi


Dergi: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 10


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 169-182


DOI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1494918 


Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Dilber POLAT


İletişim: drdilberpolat@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Çalışma Davranışı


Alt Boyutlar: Bilinçli Çalışmak ve Öğrendiğini Kullanmak;, Çalışmaya Başlamak Ve Sürdürmek;, Not Tutmak Ve Dersi Dinlemek;, Sınavlara Hazırlanmak Ve Sınava Girmek


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: Örnek Maddeler;

Dersle ilgili tekrarlarımın çoğunu sınavdan önceki gece yaparım (-).
Sınavlara hazırlanırken sinirli, gergin ve huzursuz olduğumdan, ders çalışmakta güçlük çekerim (-).
Ders çalışırken önemli noktaları bulup çıkarmakta güçlük çekerim (-).
Çalıştığım dersle ilgili bilgileri, yazılı olarak anlatamam (-).
Düzenli olarak tekrar yaparım (+).
Çalışmam sırasında telefonla arayanlar, gelen, giden ve başka sebepler çalışmaya ara vermemi gerektirir (-).
Bir başka derse geçmeden önce başladığım dersi bütünüyle tamamlarım (+).


Çalışma Davranış değerlendirme ölçeğinde kalan maddeler ve yüklendiği faktörler
1. Faktör: Çalışmaya başlamak ve sürdürmek: 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 26 ve 27 maddeler (toplam 11 madde)
2. Faktör: Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak: 4, 5, 7, 10, 14, 20, 21 ve 22 maddeler (toplam 8 madde)
3. Faktör: Not tutmak ve dersi dinlemek: 11, 12, 24, 28 ve 29 maddeler (toplam 5 madde)
4. Faktör: Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek: 1, 2, 3, 17 ve 25 maddeler (toplam 5 madde)
Ölçek 11 olumlu ve 18 olumsuz madde olmak üzere 29 maddeden oluşmuştur.


Kimlere Uygulanabilir: 16-25 Yaş Arasındaki Lise ve Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme: 5’li Likert (1=hiçbir zaman- 2=nadiren - 3=bazen - 4=sık sık - 5=her zaman)


Ölçek Puanlaması: Ölçekten alınabilecek puan 29 ile 145 arasında değişmektedir.

Ölçek 11 olumlu ve 18 olumsuz madde olmak üzere 29 maddeden oluşmuştur.


Ölçek Değerlendirmesi: 29-68 puan = Düşük düzey
69-106 Puan= Orta düzey
107-145=Yüksek düzey


Geçerlik: Ölçek maddeleri
Baltaş, A. (1999). Üstün Başarı (Stres Altında Ezilmeden Öğrenmede ve Sınavlarda) . 17. Baskı, Remzi Kitapevi. Syf. 161-167

Sayın Prof. Dr. Acar Baltaş'ın yukarıda kaynağı verilmiş olan eserinde yer alan madde havuzu izin dahilinde kullanılarak; kapsam, yapı ve görünüş geçerliği tarafımızdan gerçekleştirilerek güvenirlik çalışması aşamasına geçilmiştir.


Güvenirlik: Faktör Adı Cronbach Alpha
1. Faktör Çalışmaya başlamak ve sürdürmek - Cronbach Alpha = 0,91
2. Faktör Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak - Cronbach Alpha =0,75
3. Faktör Not tutmak ve dersi dinlemek - Cronbach Alpha =0,82
4. Faktör Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek - Cronbach Alpha = 0,73
Toplam Cronbach Alpha =0,79


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi