TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://ebuline.com/pdfs/1Sayi/1-3.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Şimşek, N. (2002). BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47. http://www.ebuline.com/pdfs/1Sayi/1-3.pdf


Geliştiren/Uyarlayan: Nurettin Şimşek


Yıl: 2002


Kaynak Adı: BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri


Dergi: Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi


Cilt: 1


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 33-47


Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Nurettin Şimşek


İletişim: simsek@education.ankara.edu.tr


Ölçülen Özellikler: BİG 16


Alt Boyutlar: Bedensel Biçem, Görsel Biçem, İşitsel Biçem


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

3 alt boyut ve 48 madde

Bedensel (16 m): Çalışırken kalkıp dolaşmaya ihtiyaç duyarım ve sık sık ara veririm.

İşitsel (16 m): Çocukken öğrendiğim şarkıları genellikle iyi hatırlarım.

Görsel (16 m): Bir haritadaki ayrıntıları genellikle zorlanmadan hatırlayabilirim.


Kimlere Uygulanabilir: 16-25 Yaş Arasındaki Lise ve Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme: 5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 5=kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Değerlendirmesi:

Bu aracı kullanarak öğrenme biçemlerini belirlemede izlenecek yöntem, her bir biçem puanının ayrı ayrı hesaplanarak, karşılaştırılmasıdır. Öncelikle her bir biçeme ait 16 maddeye verilen cevaplardan alınan puanlar elde edilmelidir. Beklenen durum, bu puanlardan birisinin diğerlerinden belirgin şekilde yüksek çıkmasıdır. Puanların birbirine eşit ya da çok yakın çıktığı durumlarda, öğrencinin birden fazla biçeme ilişkin tercihleri olabileceği göz ardı edilmemelidir. Kimi durumda öğrencinin herhangi bir biçeme ilişkin puanı eksi değer alabilir. Bu durum, o biçeme uygun yöntem, ortam ve materyallerin, cevaplayıcı için uygun olmadığı şeklinde yorumlanabilir.


Geçerlik:

Çalışmalar sonunda envanterin üç boyutluluğu, açıklanan varyans miktarının tatmin edici olduğu, her bir maddenin rotasyon öncesi ve sonrası faktör tükleri ile madde-alt test ve madde-toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu doğrulanmıştır.Ü. faktörün birlikte açıkladığı toplam varyans %42,923'tür. Bu değer sosyal bilimler için yeterli sayılan bir değerdir. Tüm maddelerin faktör yükleri .40'ın üstündedir. Bu değer ise bir madddenin ölçme aracına alınabilmesi için öngörülen .40 faktör yükü alt ölçütünü karşılamaktadır.


Güvenirlik:

Cronbach Alpha ile hesaplanan güvenilirlik katsayıları bedensel biçem için .684; işitsel biçem için .771; görsel biçem için.793; tüm envanter için .844'tür. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenilirlik düzeyinin .70-.80 olduğu (Özgüven,1994) dikkate alınırsa, envanterin tümüne ilişkin güvenilirilik düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi