TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

480 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çocuk Gelişimini Değerlendirme Ölçeği

Demirci, Z. A. & Arslan, E. (2020). Teacher adaptation of child development assessment scale (CDAS) into Turkish and evaluation of development of 5-years old children. Psycho-Educational Research Reviews, 9 (2), 48-66.

Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Köyceğiz-Gözeler, M., Bozkurt-Polat, E. ve Kan, A. (2020). Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.  M. B. Kurt (Ed.), Eğitim bilimleri alanında güncel çalışmalar içinde (s. 265-288). Duvar.

Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği

Başal, H.A. (2001). Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 49-64.

Çocuklara Yönelik Ağrı Kavramı Envanteri (ÇYAKE)

Apaydin-Cirik, V., Bulut, E., Aksoy, B., Yalçin-Cömert, H. S., & Pate, J.W. (2022). The concept of pain inventory for children: The reliability and validity study of the Turkish version. Journal of Pediatric Nursing, 66 (2022), 111–119. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.05.019

Çocukların Algılanan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği

Özyeter, N. T. & Kutlu, Ö. (2022). Çocukların Algılanan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(2), 430-450. https://doi.org/10.21449/ijate.958871

Coğrafya Derslerinde Mekânsal Düşünme Öğretimi Ölçeği

Şanlı, C. ve Sezer, A. (2019). Coğrafya Derslerinde Mekânsal Düşünme Öğretimi Ölçeği: Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Coğrafya Dergisi, 28 (2), 213-225.

Çok Boyutlu Başarı Korkusu Ölçeği

Melli-Köktürk, A. S. (2000). Çok boyutlu Başarı Korkusu Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması ve başarı korkusu ile kendini kurgulama düzeyi arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği

Irmak, S., & Kuruüzüm, A. (2009). Turkish validity examination of the Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale. Social Indicators Research, 92(1), 13-23. DOI 10.1007/s11205-008-9284-x

Çok Boyutlu Okul Öfke Envanteri

Canbuldu, S. (2006). Çok Boyutlu Okul Öfke Envanterinin Uyarlama Çalışması. (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Çokkültürlü Eğitim Ölçeği (Öğretmenler için)

Yıldırım, S.,ve Tezci, E. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik kavramsal bilgileri, bilgi düzeyleri ve sinif içi uygulamalari: Bir ölçek geliştirme. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12 (18), 719-736.

Çoklu Zeka Ölçeğİ

Babacan, T. ve Dilci, T. (2012). Çoklu Zeka Ölçeği'nin Türkçeye uyarlama çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 969-982.

COVID-19 Öğrenci Stres Ölçeği

Gündoğan, S. (2021). The relationship of COVID-19 student stress with School burnout, depression and subjective well-being: Adaptation of the COVID-19 Student Stress Scale into Turkish. The Asia-Pacific Education Researcher, 32 (2), 165-176.

Covid-19 Öğrenci Stres Ölçeği

Gündoğan, S. (2021). The Relationship of COVID-19 Student Stress with School Burnout, Depression and Subjective Well-Being: Adaptation of the COVID-19 Student Stress Scale into Turkish. The Asia-Pacific Education Researcher, 32 (2), 165-176. https://doi.org/10.1007/s40299-021-00641-2

Covid-19 Ortamında Yüz Yüze Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

DEMİR, G., & ARSLAN, R. (2022). Covid-19 Ortamında Yüz Yüze Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 891-901. DOI: 10.37880/cumuiibf.1104515

Değerlendirme Yeterlikleri ve Tutum Ölçeği

Yusuf, A. Y., YÜKSEL, İ., ACAT, M. B., & PEHLİVAN, L. (2015) DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ VE TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (3), 16-29.

Demokratik Tutum Ölçeği

Yazıcı, K. (2003). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi demokratik hayat ünitesinde tartışma yönteminin kullanılmasının öğrencilerin demokratik tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demokratik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği

Bay, E., Kaya, H. İ. ve Gündoğdu, K. (2010). Demokratik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği geliştirilmesi. Education Sciences, 5 (2), 646-664.

Ders Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği

Günaydın, F. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı Ölçeği

Coşkun, Ö., Özeke, V., Budakoglu, I., Tutan, B., Nazlı, H., & Aksoy, M. (2017). Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı Ölçeğinin uyarlanması: Tıp Fakültesi öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Medical Journal, 29(1),23-30.

Ders Çalışma Özyeterlik Algısı Ölçeği

Güvenç, H. (2010, Haziran). Ders Çalışma Özyeterlik Algısı Ölçeği’nin geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-69.

Ders Çalışma ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Kutlu, M.,O., Yapıcı, A.,ve Korkmaz, Ş. (2015). Lise öğrencileri için bir ders çalışma ve öğrenme stratejileri ölçeği geliştirme çalışması. International Multilingual Journal of Contemporary Research, 3 (2), 27-32.

Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği

Yılmaz, M. B. ve Orhan, F. (2011). Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(159), 69-83.

Ders Çalışma-Boş Zaman Çatışma Ölçeği (Study-Leisure Conflict Scale)

Isik, U. & Demirel, M. (2018). Turkish adaptation of study-leisure conflict scale, its validity and reliability. European Journal of Education Studies, 4 (3), 31-43. doi:10.5281/zenodo.1188630

Ders Çalışmaya Motive Olmayı Artıran ve Azaltan Ebeveyn Tepkileri Ölçeği

Eryılmaz, A. & Mammadov, M. (2016). Developing the Scales of Parent Reactions for Increasing and Decreasing Students’ Study Motivation. Kalem International Journal of Education and Human Sciences, 6(11), 495-517. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.69

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi