TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Açıkgöz, D., Uluçınar-Sağır, Ş. ve Ozan, F. (2018). Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçek uyarlama çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 1-14.


Geliştiren/Uyarlayan
Dilek AÇIKGÖZ, Ferhat OZAN, Şafak ULUÇINAR SAĞIR


Yıl
2018


Kaynak Adı
Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçek uyarlama çalışması


Dergi
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi


Cilt
6


Sayı
11


Sayfa Aralığı
1-14


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/39821/429157


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Dilek Açıkgöz


İletişim
dileksakar02@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları


Alt Boyutlar
Araştırma Sorgulamaya Yönelik Endişeler, Araştırma Sorgulamaya Yönelik Görüşler, Fen Öğretiminin Önemi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

51 madde ve 3 alt boyut
Araştırma Sorgulamaya Yönelik Görüşler
Fen Öğretiminin Önemi
Araştırma Sorgulamaya Yönelik Endişeler


Kimlere Uygulanabilir
Öğretmenler


Derecelendirme
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 4= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 51 ile 204 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

62 maddelik orjinal anket formunu hazırlayan araştırmacıların izni alındıktan sonra maddeler Türkçe'ye çevrilmiştir. Daha sonra İngilizce dil eğitimi uzmanı iki farklı kişi, Fen eğitimi uzmanı iki profesör, iki doçent doktor ve araştırmacılar tarafından çeviri kontrolleri yapılmıştır. Önerilen düzeltmeler sonrasında aynı formun tekrar İngilizceye çevrilmesi sağlanarak dil uyumu incelenmiştir. Türkçe ve İngilizce formlar, fen eğitimi alanında uzmanlık yapan öğretmenlerin de içlerinde bulunduğu İngilizce okuyup anlayabilen 12 fen eğitimcisi (fen-fizikkimya-biyoloji öğretmenleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, fen eğitimi doçenti) tarafından incelenerek cevaplanmıştır. Danışma grubu olarak tanımlanabilecek bu gruba emaille gönderilen ve araştırma yürütücüsü tarafından hazırlanan rubrik ölçekle "Türkçe çeviri olan form ile orjinal İngilizcesi tutarlı mı? Düşüncenizi X işareti ile belirtiniz" ifadesiyle her madde için değerlendirme yapılması istenmiştir. Aynı kişilere ait Türkçe ve İngilizce formların uyum yüzdeleri hesaplanmıştır. Türkçe ve İngilizce çeviri arasında uyum % 98 bulunmuştur. Anlaşılmayan veya anlam karmaşası yaşanan maddelerde düzeltmeler yapılarak 62 maddelik Türkçe form hazırlanmıştır. Danışma grubundan önerilerin alınması, çeviri ve ters çeviri süreci için e-mail kullanılmış ve yaklaşık iki ay süreyle bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Ölçek uyarlamada çeviri işlemleri bitiminde örneklem gruba uygulama için izinler alınmış ve veriler toplanmıştır.


Geçerlik

AFA yapılan ölçeğin yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile kontrol edilmiştir. DFA bulgularına bakıldığında χ2=661,22 df=272 p=0,000 bulunmuştur. χ2/df =2,43 tür. Diğer parametreler şu şekildedir: RMSEA = 0,069; NFI: 0,84; CFI: 0,90; IFI=0,90; RMR= 0,076; GFI=0,85; NNFI= 0,89; CFI= 0,90; GFI=0,85; AGFI=0,82. Tablo 7’de bu bilgiler değerlendirildiğinde ölçeğin DFA sonuçları faktör yapısının uyumlu olduğunu göstermektedir.


Güvenirlik

Ölçeğin tümünün güvenirlik katsayısı (cronbach alpha) 0,816 bulunmuştur. Hesaplanan her bir faktörün güvenirlik katsayısı sırasıyla 0,801; 0,776 ve 0,816'dır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Science teacher attitudes toward ınquiry-based teaching and learning


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Dibiase, W. ve Mcdonald, J.R. (2015). Science teacher attitudes toward ınquiry-based teaching and learning. The Clearing House, 88: 29–38. DOI: 10.1080/00098655.2014.987717


Orijinal Ölçek Yazarlar
Judith R. McDonald, Warren DiBiase


Orijinal Ölçek Yıl
2015


Orijinal Ölçek Link:
https://www.researchgate.net/publication/276378567_Science_Teacher_Attitudes_Toward_Inquiry-Based_Teaching_and_Learning


Orijinal Ölçek DOI
10.1080/00098655.2014.987717


Orijinal Ölçek Dergi
The Clearing House


Orijinal Ölçek Cilt
88


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
29–38


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi