TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Anne-Baba Ödüllendirme ve Cezalandırma Yöntemleri Ebeveyn ve Çocuk Formu

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Atli, A., Şad, S. N., & Özer, N. (2022). A mixed methods approach to developing A Scale on Parents’ Practices to Reward and Punish Their Children. Research in Pedagogy, 12(2), 339-357. Doi: 10.5937/IstrPed2202339A


Geliştiren/Uyarlayan
Abdullah Atli, Süleyman Nihat Şad, Niyazi Özer


Yıl
2022


Kaynak Adı
A Mixed Methods Approach To Developing A Scale On Parents’ Practices To Reward And Punish Their Children


Dergi
Research in Pedagogy


Cilt
12


Sayı
2


Sayfa Aralığı
339-357


Link:
http://research.rs/wp-content/uploads/2022/12/2217-7337_v12_n02_p339.pdf


Dosyalar

Makale
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. İzin için ayrıca e-posta gönderilmesine gerek yoktur.


DOI
DOI: 10.5937/IstrPed2202339A


Sorumlu Yazar
Abdullah Atli


İletişim
abdullah.atli@inonu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Çocuk Ebeveyn İlişkisi, Ödüllendirme


Alt Boyutlar
Etkinlik Temelli Ödül, Fiziksel Ceza, İzin Ödül, Somut Ödül, Sözel Ceza, Sözel Ödül, Yasaklama Ceza


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
Anne-Baba Formu
1. Bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb. kullanmasına izin veririm
2. Televizyon izlemesine izin veririm
3. Müzik dinlemesine izin veririm
4. Arkadaşlarıyla dışarda zaman geçirmesine izin veririm
5. Harçlığını arttırırım
6. Para veririm
7. Kırtasiye ürünleri (kalem, çanta, kalemlik vb.) alırım
8. Kıyafet-ayakkabı alırım
9. İstediği sportif etkinliklere (maç, balık tutma vb.) götürürüm
10. İstediği sosyal-kültürel etkinliklere (sinema, tiyatro vb.) götürürüm
11. Dışarda yemek yemeye götürürüm
12. Pikniğe götürürüm
13. Alış-veriş merkezine (AVM) götürürüm
14. “Aferin!, Bravo!” gibi övgü ifadeleri kullanırım
15. Onunla gurur duyduğumu söylerim
16. Öperim
17. Sarılırım
18. Sevdiğimi söylerim
19. Başkalarının önünde takdir ederim
20. Bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb. kullanmasını yasaklarım
21. Bisiklet sürmesini yasaklarım
22. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmasını yasaklarım
23. İnternete girmesini yasaklarım
24. Televizyon izlemesini yasaklarım
25. Tokat atarım
26. Saçını çekerim
27. Herhangi bir nesne (sopa, terlik, vb) ile vururum
28. Bedenini tutarak şiddetli bir şekilde sarsarım
29. Vücudunu, canını acıtacak şekilde sıkarım
30. Hakaret ederim
31. Bağırırım
32. Kızarım
33. Küserim

Çocuk Formu
1. Bilgisayar, tablet, akıllı telefona vb. kullanmama izin verir
2. Televizyon izlememe izin verir
3. Müzik dinlememe izin verir
4. Arkadaşlarımla dışarda zaman geçirmeme izin verir
5. Harçlığımı arttırır
6. Para verir
7. Kırtasiye ürünleri (kalem, çanta, kalemlik vb.) alır
8. Kıyafet-ayakkabı alır
9. İstediğim sportif etkinliklere (maç, balık tutma vb.) götürür
10. İstediğim sosyal-kültürel etkinliklere (sinema, tiyatro vb.) götürür
11. Dışarda yemek yemeye götürür
12. Pikniğe götürür
13. Alış-veriş merkezine (AVM) götürür
14. “Aferin!, Bravo!” gibi övgü ifadeleri kullanır
15. Benimle gurur duyduğumu söyler
16. Beni öper
17. Bana sarılır
18. Beni sevdiğini söyler
19. Başkalarının önünde beni takdir eder
20.Bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb. kullanmamı yasaklar
21. Bisiklet sürmemi yasaklar
22. Arkadaşlarımla dışarı çıkmamı yasaklar
23. İnternete girmemi yasaklar
24. Televizyon izlememi yasaklar
25. Tokat atar
26. Saçımı çeker
27. Herhangi bir nesne (sopa, terlik, vb) ile vurur
28. Bedenimi tutarak şiddetli bir şekilde sarsar
29. Vücudumu canımı acıtacak şekilde sıkar
30. Hakaret eder
31. Bana bağırır
32. Bana kızar
33. Benimle küser


Ölçek Türü
Öz Bildirim


Derecelendirme
5-point Likert scale (0=Hiçbir zaman to 4=Her zaman)


Ölçek Puanlaması
Ebeveyn Formu Puanlama. ABÖC-E formu toplamda 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçek toplam puan yerine ödül ve ceza alt boyutlarında yer alan maddelerin ortalama değerlerine göre hesaplanır. İzin Ödül: m1, m2, m3, m4; Somut Ödül: m5, m6, m7, m8; Etkinlik Ödül: m9, m10, m11,m12, m13; Sözel Ödül: m14, m15, m16, m17, m18, m19, Yasaklama Ceza: m21, m22, m23, m24; Fiziksel Ceza: m25, m26, m27, m28, m29; Sözel Ceza: m30, m31, m32, m33

Çocuk Formu Puanlama. ABÖC-Ç formu toplamda 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçek toplam puan yerine ödül ve ceza alt boyutlarında yer alan maddelerin ortalama değerlerine göre hesaplanır. İzin Ödül: m1, m2, m3, m4; Somut Ödül: m5, m6, m7, m8; Etkinlik Ödül: m9, m10, m11,m12, m13; Sözel Ödül: m14, m15, m16, m17, m18, m19
Yasaklama Ceza: m21, m22, m23, m24; Fiziksel Ceza: m25, m26, m27, m28, m29; Sözel Ceza: m30, m31, m32, m33


Ölçek Değerlendirmesi
Ebeveyn Formu Puanlama. ABÖC-E formu toplamda 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçek toplam puan yerine ödül ve ceza alt boyutlarında yer alan maddelerin ortalama değerlerine göre hesaplanır. İzin Ödül: m1, m2, m3, m4; Somut Ödül: m5, m6, m7, m8; Etkinlik Ödül: m9, m10, m11,m12, m13; Sözel Ödül: m14, m15, m16, m17, m18, m19, Yasaklama Ceza: m21, m22, m23, m24; Fiziksel Ceza: m25, m26, m27, m28, m29; Sözel Ceza: m30, m31, m32, m33

Çocuk Formu Puanlama. ABÖC-Ç formu toplamda 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçek toplam puan yerine ödül ve ceza alt boyutlarında yer alan maddelerin ortalama değerlerine göre hesaplanır. İzin Ödül: m1, m2, m3, m4; Somut Ödül: m5, m6, m7, m8; Etkinlik Ödül: m9, m10, m11,m12, m13; Sözel Ödül: m14, m15, m16, m17, m18, m19
Yasaklama Ceza: m21, m22, m23, m24; Fiziksel Ceza: m25, m26, m27, m28, m29; Sözel Ceza: m30, m31, m32, m33


Geçerlik
Results of Exploratory Factor Analysis. As a result of the analyzes made to determine the adequacy of the data for the factor analysis, the data sets for both PRPS-C (KMO=.84, Bartlett’s = 11173,690825, p <.001) and PRPS-P (KMO=.83, Bartlett’s = 11663,415030, p <.011) were found to be suitable for exploratory factor analysis. The first analysis for the PRPS-C form yielded 13 factors with Eigenvalues greater than 1, explaining 64.49% of the total variance. One thousand random PA data sets were computed. Eigenvalues for the first seven factors were higher in the actual data set (i.e., 11.01, 6.70, 3.61, 2.53, 2.33, 1.96, 1.80, 1.400, 1.31, 1.30, 1.21, 1.18, 1.02) than in the PA (i.e., 1.87, 1.79, 1.73, 1.68, 1.63, 1.59, 1.55), which suggested the retention of seven factors. It was understood that the seven themes (four about rewards and three about penalties) obtained in the first qualitative phase of the research were preserved as factors in the EFA and PA analyzes. However, 25 items were discarded from the scale, since 18 of them had low factor loadings and 7 had high loadings on multiple factors. After eliminating these items, the seven-factor PRPS-C scale with 33 remaining items was found to explain 62.697% of the total variance.
For the factor analysis of the PRPS-P form, again scree plot, parallel analysis (O’Connor, 2000) and interpretability of factors were used to extract adequate number of factors. The first analysis yielded 14 factors with Eigenvalues greater than 1, explaining 64.35% of the total variance. Eigenvalues for the first nine factors were higher in the actual data set (i.e., 9.42, 6.75, 4.12, 2.44, 2.03, 1.97, 1.762, 1.53, 1.46, 1.33, 1.23, 1.15, 1.05, 1.04) than in the PA (i.e., 1.81, 1.73, 1.67, 1.63, 1.59, 1.55, 1.51, 1.48, 1.44), which suggested for the retention of nine factors. However, the scree plot analysis strongly proposed a seven-factor structure based on the bend of the elbow. Considering the criteria for item selection, 23 items were discarded from the scale, since 16 of them had low factor loadings and 7 had high loadings on multiple factors. However, the item “I resend him/her in the presence of others” loaded under verbal and emotional punishment factor with a high loading value (.73), and the item “I hit on his/her body other than face” loaded under corporal punishment factor with a good loading value (.60) were decided to be discarded from PRPS-P to ensure that both child and parent forms of the PRPS practically include the same 33 items. Data from factor analysis and PA also supported this practical purpose. Seven-factor PRPS-P form explained 60.13% of total variance.

Results of Confirmatory Factor Analysis. Values obtained as a result of the CFA analysis on the PRPS-C form [χ2 (468) = 841.489, p <.001, χ2 / df = 1.798, SRMR = .065, CFI = .903, TLI = .89, IFI = .904, and RMSEA = .057] showed favorable good fit statistics for the seven-factor model (Hu & Bentler, 1999). All factor loadings were significant (p<.001). Path coefficients ranged between .94 and .47 for verbal and emotional rewards factor, between .69 and .60 for activity-based rewards factor, between .87 and .64 for material rewards factor, between .79 and .42 for permission factor, between .87 and .69 for corporal punishment factor, between .77 and .53 for prohibition factor, between .86 and .58 for verbal and emotional punishment factor. In addition, we also examined multigroup models to test invariance by gender (daughter and son). The values of the configural invariance model data were found to be at acceptable levels [χ2 (936) = 1538.223, p<.001, χ2/df =1.643, SRMR= .089, CFI= .853, TLI= .834, IFI=.857 and RMSEA= .051]. Metric invariance was only partially met due to the need to unconstraint all but one item in verbal-emotional rewards factor, one item in activity-based rewards factor, one item in permission factor, two items in corporal punishment factor, and one item in prohibition factor. The model fit values were recalculated after these items were removed: ∆ χ2 (27) = 39.217, p=.061, χ2 (963) = 1577.440, p<.001, χ2/df =1.638, SRMR= .097, CFI= .850, TLI= .836, IFI=.854 and RMSEA= .051. Model fit worsen when we added constraints associated with scalar invariance, ∆ χ2 (59) = 153.112, p=.000.
Values obtained as a result of the CFA analysis on the PRPS-P form [χ2 (470) = 763.046, p<.001, χ2/df =1.624, SRMR= .0675, CFI= .920, TLI= .910, IFI=.921, and RMSEA= .047] revealed favorable good fit statistics for the seven-factor model (Hu & Bentler, 1999). All factor loadings were significant (p<.001). Path coefficients ranged between .95 and .57 for verbal and emotional rewards factor, between .84 and .58 for activity-based rewards factor, between .83 and .37 for material rewards factor, between .63 and .48 for permission factor, between .80 and .59 for corporal punishment factor, between .67 and .43 for prohibition factor, between .83 and .33 for verbal and emotional punishment factor. In addition, we also examined multigroup models to test invariance by gender (mother and father). The values of the configural invariance model data were found to be at acceptable levels: χ2 (940) = 1385.247, p<.001, χ2/df =1.474, SRMR= .077, CFI= .884, TLI= .869, IFI=.887 and RMSEA= .041. Metric invariance was only partially met due to the need to unconstraint all but only one item measurement weights for verbal and emotional rewards factor. The model fit values were recalculated after these items were removed: ∆ χ2 (32) = 40.551, p=.143, χ2 (972) = 1425.798, p<.001, χ2/df =1.467, SRMR= .077, CFI= .881, TLI= .871, IFI=.884 and RMSEA= .041. Scalar invariance was only partially met due to the need to unconstraint all but four of the items’ intercepts for verbal and emotional rewards factor, two items in prohibition factor, two items in material rewards factor and one item in verbal and emotional punishment factor. The data obtained after intercept of these items are removed: ∆ χ2 (57) = 75.026, p=.055, χ2 (997) = 1460.273, p<.001, χ2/df =1.465, SRMR= .077, CFI= .879, TLI= .872, IFI=.881 and RMSEA= .041.


Güvenirlik
Ölçeğin güvenirlik katsayıları: 𝜶 .69 .82 .76 .90 .81 .86 .80 .68 .78 .81 .89 .74 .83 .76


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi