TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bağımsız Öğrenme Farkındalığı Envanteri

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Sökmen, Y., Taş, Y., Yeşilyurt, S. ve Nalçacı, A. (2017). Adaptation of Awareness of Independent Learning Inventory (AILI) to Turkish: Validity and Reliability Study. İlköğretim Online, 16(1), 114-128.


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Nalçacı, Savaş Yeşilyurt, Yasemin TAŞ, Yavuz Sökmen


Yıl
2017


Kaynak Adı
Adaptation of Awareness of Independent Learning Inventory (AILI) to Turkish: Validity and Reliability Study


Dergi
İlköğretim Online


Cilt
16


Sayı
1


Sayfa Aralığı
114-128


Link:
http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1119/974


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.35679


Sorumlu Yazar
Yavuz Sökmen


İletişim
yavuzsokmen@atauni.edu.tr


Alt Boyutlar
Metacognitive attitude, Metacognitive knowledge, Metacognitive skill


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Metacognitive knowledge(13 madde): I know which assignments students really need to work at systematically.
Metacognitive skill (13 madde): While working on an assignment I pay attention to whether I am carrying out all parts of it
Metacognitive attitude( 10 madde): I ignore feedback from tutors on my method of work


Derecelendirme
7'li Likert


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 7ile 252 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan puanın yüksek olmasına bağlı olarak kişinin bağımsız öğrenme farkındalığının artmaktadır


Çeviri Süreci

Türkçeye uyarlama sürecinde ölçek önce 4 uzman tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, sonra 3 dil uzmanı tarafından Türkçeden İngilizceye geri çevrilmiştir. Veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.


Geçerlik

ölçeğin faktör yapısının doğruluğunu test etmek amacıyla, ikinci örneklemden toplanan veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi (confirmatory factor analysis) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi yapılmadan önce veri setinde uç skorların olup olmadığı incelenmiş, çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılarak değişkenlerin tek değişkenli ve çok değişkenli olarak normal dağılım sergilediği görülmüştür.
ikinci çalışmada yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, elde edilen uyum iyiliği indeksleri; χ2/df= 2,28, RMSEA=0,080, SRMR=0,071, NNFI=0,930, CFI=0,933 olarak 127 bulunmuştur. Bu uyum indekslerine bakıldığında, önerilen 3 faktörlü yapının veri seti ile uyum sağladığı söylenebilir. Ancak, bazı maddelerin düşük faktör yüküne sahip olduğu tespit edilmiştir. İkinci çalışma sonucunda düşük faktör yüküne sahip olan maddeler yeniden düzenlenerek, BÖFE üçüncü örnekleme uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, yeniden düzenlenen maddelerin faktör yüklerinde bir artış olmadığı görülmüştür. Bu maddelerin hata varyansları da yüksek olduğu için ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Son modelde elde edilen uyum iyiliği indeksleri (χ2/df= 2,59, RMSEA= 0,085, SRMR=0,070, NNFI=0,931, CFI=0,935), önerilen model ile veri uyumunun iyi olduğunu desteklemektedir.


Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Adaptation of Awareness of Independent Learning Inventory


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Meijer, J. , Sleegers, P., Elshout-Mohr, M., van Daalen-Kapteijns, M., Meeus, W., & Tempelaar, D. (2013) The
development of a questionnaire on metacognition for students in higher education.
Educational
Research, 55(1), 31-52. DOI: 10.1080/00131881.2013.767024


Orijinal Ölçek Yazarlar
Dirk Tempelaar, Joost Meijer, Maartje Daalen-Kapteijns, Marianne Elshout-Mohr, Peter Sleegers, Will Meeus


Orijinal Ölçek Yıl
2013


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
The development of a questionnaire on metacognition for students in higher education.


Orijinal Ölçek Link:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00131881.2013.767024


Orijinal Ölçek DOI
https://doi.org/10.1080/00131881.2013.767024


Orijinal Ölçek Dergi
Educational Research Journal


Orijinal Ölçek Cilt
55


Orijinal Ölçek Sayı
1


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
31-52


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi