TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

3.684 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yatılı Bölge Ortaokullardaki Öğrencilerin Fiziki Mekân Memnuniyetleri Ölçeği

Kurt, U., ve Sezek, F. (2018). Yatılı Bölge Ortaokullardaki Öğrenim Gören Öğrencilerin Fiziki Mekân Memnuniyetlerine Yönelik Ölçek geliştirme çalışması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 42-57.

Yaylı Çalgılar Performans Değerlendirme Ölçeği

Özcan, A. T. (2021). Yaylı Çalgılar Performans Değerlendirme Ölçeği: Türkçeye çevrilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 21-40. doi: 10.26468/trakyasobed.645217

Yazarlığa İlişkin Öğrenci Tutum ve İnançlar Ölçeği

Deniz, S., ve Doğan, U. (2020). Yazarlığa İlişkin Öğrenci Tutum ve İnançlar Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 384-395. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.577237

Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Bahşi, N. ve Sis, N. (2021). Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of History School, 14, 2009-2027. http://dx.doi.org/10.29228/Joh.49118

Yazılı Anlatım Becerileri Ölçeği

Polat, M. (2003). Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programı`nda yazılı anlatım becerilerini ölçmede kullanılacak bir ölçeğin geliştirilmesi üzerine bir çalışma(Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçeği

Deniz, K. (2000). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Çanakkale.

Yazılı Anlatıma Yönelik Tutum Ölçeği

Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yazınsal Metinleri Anlama Testi

Güneyli, A. (2003). Metin türlerine göre okuduğunu anlama becerisinin sınanması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yazma Alışkanlığı Ölçeği

Özdemir, N. H. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıkları üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Yazma Becerisi Tutum Ölçeği

Eney, M. M. (1994). Attitudes of students toward computer (CALL) and writing with a word processor (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yazma Dersi Puanlama Rubriği

Savaş, H. (2013). Yazma becerisi puanlama rubriklerinin güvenilirlik ve geçerlilik açısından değerlendirilmesi ve geliştirilmesi üzerine bir çalışma (Yüksek lisans tezi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Yazma Eğilimi Ölçeği

İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(155), 104-117.

Yazma Kaygısı Ölçeği

Deniz, H. ve Demir, S. (2019). Yazma Kaygısı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(2), 1034-1051.

Yazma Kaygısı Ölçeği

Yaman. H. (2010). Türk öğrencilerinin yazma kaygısı: Ölçek geliştirme ve çeşitli değişkenler açısından yordama çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.

Yazma Kaygısı Ölçeği

Özbay, M., Zorbaz, K.Z., Daly- Miller Yazma Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması (2011), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 33-48.

Yazma Öz Yeterlik Ölçeği

Güneş, F., Kuşdemir, Y. ve Bulut, P. (2017). YAZMA ÖZ YETERLİK Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri.The Journal of Academic Social Science Studies, 58, 101-114.

Yazma Öz Yeterlikleri Ölçeği

Şengül, M. (2013). Ortaokul öğrencilerine yönelik “Yazma Öz Yeterlikleri Ölçeği” geliştirme çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(1), 81-94.

Yazma Öz-Yeterlik Ölçeği

Yılmaz-Soylu, M. ve Akkoyunlu, B. (2019). Yazma öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi 27(5), 2233-2242. doi:10.24106/kefdergi.3423

Yazma Özerkliği Ölçeği

Tekşan, K. ve Süğümlü, Ü. (2018). Yazma Özerkliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2591-2607.

Yazma Özerkliği Ölçeği

Tekşan, K. ve Süğümlü, Ü. (2018). Yazma Özerkliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2591-2607.

Yazma Stratejileri Ölçeği

Özbay, A. (2008). Yabancı dilde bilgilendirici yazma alanında öz düzenleme becerilerinin kullanımı ve başarı arasındaki ilişki (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yazma Tutum Ölçeği

Göçer, A. (2014). Yazma Tutum Ölçeği’nin (YTÖ) Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 515-524.

Yazma Tutum Ölçeği

Akaydın, Ş. (2015). Lise öğrencilerine yönelik Yazma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12(32), 246-261.

Yazmaya Yönelik Öz-Düzenleme Yetkinliği Ölçeği

Çelikkaleli, Ö. ve Yıldırım, K. (2015). Yazmaya Yönelik Öz-Düzenleme Yetkinliği Ölçeği’nin Türkçe uyarlama çalışmaları. International Online Journal of Educational Sciences, 7(4), 223-236. doi: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2015.04.015

YDS’nin Geçerliği Ölçeği

Polat, M. (2017). Akademisyenlerin yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı’nın (YDS) içeriği ve ket vurma etkisine ilişkin görüşleri (Doktora tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi